2012 m. lapkričio 9 d.    
Nr. 42
(2017)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

50 kilometrų naktinis žygis „Pergalių ir kovų keliais“

Alvydas Tamošiūnas

Naktinio žygio dalyviai

Rugsėjo 29 dieną Radviliškio rajone 50 km naktiniame žygyje „Pergalių ir kovų keliais“ startavo apie tūkstantis dalyvių, nebijančių iššūkių, norinčių išbandyti ištvermę ir prisiminti šalies istoriją. Antrus metus iš eilės vyksiančio žygio dalyviams teko tamsiu paros metu pakartoti 1919 metų Lietuvos karių savanorių operacijos Radviliškis–Šiauliai metu įveiktą distanciją ir nueiti tą patį 50 km atstumą pėsčiomis. 70 proc. maršruto nusidriekė lauko ir miško keliukais, likusi dalis – asfaltuotais keliais ir gatvėmis.


Prikelta atmintis

Albertas Ruginis

Renginio akimirka
Adolfinos Striaukienės nuotrauka

Agentui „Petrov“ pranešus, jog Balėnų miške įvyks partizanų būrių susirinkimas, Telšių MGB, sutelkusi kariuomenės 32 pulko kareivius ir Telšių, Varnių, Sedos, Plungės bei Mažeikių stribus, 1951 m. gegužės 9 d. apsupo Balėnų mišką. Nelygioje kovoje žuvo Vytautas Laurinavičius-Šviesa, g. 1929 m., Stasys Lukšas-Voldemaras, g. 1933 m., Tadas Norkus-Vėtra, g. 1925 m., Marijona Norkutė-Giraitė, g. 1923 m., Valerija Norkutė-Smilgelė, g. 1927 m., Kostas Paulauskas-Raketa, g. 1925 m., Vaclovas Razonas-Vitka, g. 1921 m., Stefanija Kozickaitė-Eglutė, g. 1928 m. Antanas Bernotas-Lendrė, g. 1928 m., sunkiai sužeistas, paimtas į nelaisvę, tą pačią dieną mirė. Visi žuvusieji buvo užkasti Nevarėnų žvyrduobėje. Genė Strimaitytė-Laima paimta į nelaisvę. Iš apsupties prasiveržė Vytautas Visminas-Ąžuolas, Aleksas Gimbutas-Vaidutis, Adomas Lukošius-Lendrūnas ir penkiais šūviais sužeistas Stasys Kvečas-Švyturys.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija