2012 m. lapkričio 9 d.    
Nr. 42
(2017)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Popiežius meldėsi už mirusius kardinolus ir vyskupus

Vėlinių penktadienio vakarą, kaip kasmet, popiežius Benediktas XVI aplankė Šv. Petro bazilikos kriptoje palaidotų popiežių kapus, o šeštadienio rytą vadovavo šv. Mišioms už kardinolus ir vyskupus, kurie per pastaruosius metus mirė visame pasaulyje. Nuo praėjusių metų Vėlinių iki šių metų Vėlinių mirė dešimt kardinolų ir beveik pusantro šimto vyskupų, tarp jų – ir buvęs Vilniaus augziliaras vysk. Juozas Tunaitis.

Pradėdamas šv. Mišių homiliją, Benediktas XVI sakė, kad pastarosios dvi dienos – Visų Šventųjų iškilmė ir mirusiųjų tikinčiųjų minėjimas – mūsų dėmesį sutelkė į šventųjų bendravimo slėpinį. Lankydami kapus, atnaujinome ryšius su mums brangiais žmonėmis, kurie mus paliko. Mirtis dažnai atskleidžia tai, ko gyvenime nepastebime. Mirties neišvengiamybės akivaizdoje kiekvienos epochos žmogus ieško šviesos, kuri palaikytų jo viltį, žadėtų gyvenimą. Šitą troškimą išreiškia ir kapų lankymas. O kaip mes, krikščionys, atsakome į mirties klausimą? Atsakome tikėjimu į Dievą; turime nepalaužiamą viltį, kuri remiasi Jėzaus Kristaus mirtimi ir prisikėlimu. Mirtis – tai kelias į amžinąjį gyvenimą, kuris nebus dabartinio gyvenimo kartojimas, bet bus visiškai naujas. Tikėjimas mums sako, kad nemirtingumas – tai ne tik idėja, sąvoka, bet bendrystės ryšys su gyvuoju Dievu, tai buvimas jo rankose, meilėje, tai vienybė jame su visais žmonėmis, kuriuos jis sukūrė ir atpirko, su visa kūrinija. Mūsų viltis remiasi Dievo meile. Matome ją spindinčią iš Kristaus Kryžiaus ir girdime Jėzaus žodžius: „šiandien su manimi būsi rojuje“ (Lk 23,43). Ganytojai, kuriuos atsimename, – sakė Benediktas XVI, – ištikimai ir su meile tarnavo Bažnyčiai. Neretai susidurdami su labai sunkiais išbandymais jie labai rūpestingai vadovavo jiems patikėtai kaimenei. Vykdydami įvarius pašaukimus ir eidami įvairias pareigas, jie rūpestingai, uoliai ir išmintingai tarnavo Dievo Karalystei.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija