2013 m. gegužės 31 d.    
Nr. 22
(2046)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Pagerbė kunigystės jubiliejaus proga

Bronius VERTELKA

G. kan. Juozapą Kuodį sveikina
Marijos legiono narės

Gegužės 26-ąją Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje švenčiant titulinius atlaidus kartu buvo minimas g. kan. Juozapo Kuodžio kunigiškos tarnystės 25-metis.

Iš Uliūnų kilęs J. Kuodis 1988 metų gegužės 29-ąją Kauno Arkikatedroje Bazilikoje priėmė kunigystės šventimus. 1988–2002 metais dirbo Panevėžio Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaru. 2002–2008 metais buvo Obelių, Aleksandravėlės ir Kriaunų parapijų klebonas. 2008–2012 metais – Utenos Kristaus Žengimo į dangų, Daugailių, Antalieptės parapijos klebonas ir dekanas. 2012 metais pablogėjus sveikatai, g. kan. J. Kuodis paskirtas Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rezidentu. Atlaidų šv. Mišias kartu su g. kan. J. Kuodžiu aukojo Alytaus įgulos kapelionato kapelionas kun. Saulius Kasmauskas ir vyriausias Panevėžio kunigas, neseniai 90-metį minėjęs kun. Pranciškus Sabaliauskas. Pamoksle kun. teol. lic. S. Kasmauskas atkreipė dėmesį į tėvo didžiulį vaidmenį šeimoje auklėjant vaikus. Jis paminėjo, jog J. Kuodžio tvirta valia, stiprus tikėjimas susiformavo augant giliai tikinčioje šeimoje, patiriant nuoširdų tėvų rūpestį ir meilę, gražų sutarimą su kartu augusiais broliais ir tikrą jų bičiulystę, kuri tęsiasi iki šiol.

Po šv. Mišių vyko g. kan. J. Kuodžio pagerbimas. Panevėžio miesto meras Vitalijus Satkevičius kunigą vertino kaip labai taurų, nuoširdų, sugebantį su visais rasti bendrą kalbą. Pažvelgęs į praeitį, miesto vadovas prisiminė, kaip iškeliant jį iš Panevėžio tikintieji išlydėjo su ašaromis. Žmonių pilnutėlėje Švč. Trejybės bažnyčioje g. kan. J. Kuodį sveikino artimiausi žmonės, giminės, parapijų, kur jam teko dirbti, katalikiškų organizacijų atstovai, vienuolės ir kiti. Kunigystės jubiliejų šventęs g. kan. J. Kuodis gavo daug gėlių. Taip buvo išreikšta tikinčiųjų meilė savam kunigui. Susijaudinęs, meilės ir pagarbos kitiems spinduliuojančiu veidu ištikimas Kristaus karys g. kan. J. Kuodis pakvietė visus pabendrauti į kleboniją.

Panevėžys
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija