2013 m. gegužės 31 d.    
Nr. 22
(2046)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vokietijoje atidaryta Varėnos krašto salelė

Rūta Averkienė

Varėniškiai prie medžio drožėjo
Antano Česnulio pagamintos
skulptūros Prenclau mieste
Vokietijoje. Iš kairės: Varėnos
rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vedėjo pavaduotoja Regina Svirskienė,
tautodailininkas, skulptūros autorius
Antanas Česnulis, stovi Savivaldybės
administracijos Turizmo ir verslo
skyriaus vyr. specialistė Tatjana
Saulevičienė, Savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotoja Laima Vilbikienė
ir Savivaldybės administracijos
vairuotojas Juozas Valūnas

Nuo šiol trylika metų trunkantį Varėnos ir Vokietijos Prenclau savivaldybių bendradarbiavimą liudija Prenclau mieste atidaryta Varėnai, kaip miestui partneriui, skirta teritorija. Ją puošia Varėnos krašto tautodailės meistrų kūrybos darbai ir jam būdingi augalai.

Varėnos rajono savivaldybės partneris Vokietijoje Prenclau miestas pagal pateiktą paraišką 2013 metais buvo išrinktas gėlininkystės centru Brandenburgo žemėje.


„Anykščių šilelis“ – įvairiomis kalbomis

Vytautas BAGDONAS

Lietuvos mokslų akademijos
Didžiojoje konferencijų salėje
susirinko apie du šimtus
A. Baranausko kūrybos gerbėjų

Lietuvos mokslų akademijos ir Anykščių rajono savivaldybė prieš trejus metus pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Draugystė ir bendradarbiavimas tarp mokslininkų ir anykštėnų duoda konkrečius rezultatus, įgauna naujas, vis įdomesnes formas. Jau įprasta Anykščiuose organizuoti Mokslų akademijos dienas, o sostinės mokslininkai mielai dalyvauja Anykščių dienose Vilniuje.


Anykščiai – Nepomukas: draugystei atstumai nebaisūs

Vytautas BAGDONAS

Nepomukas jaukumu primena Anykščius

Anykščius ir Čekijos miestą Nepomuką skiria daugiau kaip tūkstantis kilometrų, tačiau toks atstumas – ne kliūtis bendrauti ir bendradarbiauti.

Draugystės ir bendradarbiavimo ryšiai tarp šių dviejų miestų buvo užmegzti dar 1996 metais. Tuomet Anykščius ir Nepomuką sujungė tas pats šventasis. Pasirodo, šv. Jonas Nepomukas yra Čekijos globėjas, o Anykščių miesto herbe irgi pavaizduotas šis šventasis. Tuomet, 1996-aisiais, Čekijos ambasados Lietuvoje darbuotojai vienoje tautodailės darbų parodoje pamatė anykštėnų darbus, kuriuose buvo pavaizduotas Anykščių herbas su šv. Jono Nepomuko atvaizdu. Čekai buvo nustebinti, kad Lietuvos miesto herbe atsirado jų šalies globėjo atvaizdas, ir pasiūlė anykštėnams pradėti bendradarbiauti su šio šventojo gimtuoju miestu – Nepomuku. Nuo to laiko ir bendraujama, bendradarbiaujama, ne kartą keistasi delegacijomis.


Kryžių kalno lankytojams – naujos taisyklės

Šiaulių rajono savivaldybės taryba patvirtino naujas Kryžių kalno – Jurgaičių, Domantų piliakalnio su gyvenviete – lankymo, kryžių statymo ir priežiūros taisykles. Anksčiau patvirtintos taisyklės pripažintos netekusios galios. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, siekdama sudaryti tinkamas sąlygas kultūros paminklo – Kryžių kalno (Jurgaičių, Domantų piliakalnio su gyvenviete) – išsaugojimui, priežiūrai ir naudojimui, pavedė Kultūros paveldo departamentui parengti Kryžių kalno apsaugos reglamentą, o rajono savivaldybės administracijai – sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę, kuri spręstų klausimus dėl Kryžių kalno. Taip ir buvo padaryta.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija