2013 m. liepos 12 d.    
Nr. 28
(2052)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Žemaičių Kalvarija – maldininkų centras

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Prie Žemaičių Kalvarijos Bazilikos
didžiųjų šventoriaus vartų sutiktas
kardinolas Audrys Juozas Bačkis

Į šv. Mišias kviečia būgnai

Kryžiaus kelią pradeda
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Klier. Edvino BRUŽO nuotraukos

Jaunieji maldininkai eina į atlaidus

Kryžiaus kelio procesijoje – policininkai

Šią savaitę Plungės rajone, Žemaičių Kalvarijoje, tęsėsi liepos 2-ąją, prasidėję ir šiandien pasibaigsią Didieji atlaidai. Bazilikoje, mininčioje 25-metį, kasdien melstasi vis kitomis intencijomis: liepos 2-ąją – už „Caritas“ darbuotojus, savanorius, medikus bei visus sergančiuosius (pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius), liepos 3-iąją – už kunigus (pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas), liepos 4-ąją – už tikybos mokytojus, parapijų katechetus (pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, beje, tą dieną vykusioje konferencijoje jis kalbėjo apie Dievo skelbimo šių dienų pasaulyje aktualijas), liepos 5-ąją – už policijos ir teisėsaugos darbuotojus (pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi), liepos 6-ąją – už mūsų kaimynus brolius latvius (pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo Latvijos Jelgavos ir Liepojos vyskupijų vyskupas ordinaras Edvards Pavlovskis, koncelebravo Jelgavos vyskupas emeritas Antonis Justs), o vakare – už jaunimą (šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ). Liepos 7-oji, sekmadienis, buvo pagrindinė Žemaičių Kalvarijos atlaidų diena. Sekmadienį buvo melstasi už jaunimą ir jaunas šeimas. Pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, koncelebravo Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius SJ, Telšių vyskupas J. Boruta SJ, jo pagalbininkas L. Vodopjanovas OFM, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Sekmadienio vakarą į 19 val. vakarines šv. Mišias rinkosi Žemaitijos regiono miestelių ir kaimų bendruomenės. Po šv. Mišių didelis maldininkų būrys bei bendruomenių nariai išėjo į Kryžiaus kelią ir giedodami Kalnus apmąstė Kristaus kančią. Tikėtina, kad tai taps gražia tradicija, kuriančia atlaidų dvasią ir ugdančia bendruomenių vieningumą ir Dievo palaimos troškimą. Liepos 8-oji buvo skirta maldoms už vienuolius, vienuoles ir pašaukimus į pašvęstąjį gyvenimą (pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis), liepos 9-ąją melstasi už žemdirbius, ūkininkus, transporto bei kelių priežiūros darbuotojus (pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila).

Po šv. Mišių ir ganytojiškojo vyskupų palaiminimo tikintieji kasdien eidavo Kryžiaus kelią, giedojo Kalnų giesmes.

Liepos 6 ir 7 dienomis vakarais nuo 20 val. Žemaičių Kalvarijos miestelio prekybininkai ir parduotuvių savininkai bendru sutarimu ( tai jau yra tapę tradicija) neprekiavo alkoholiniais gėrimais taip padėdami sukurti atlaidų dvasią nedarbo dienų vakarais per Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Toks bendruomenių ir vietinių verslininkų bendradarbiavimas duoda vaisių ir padeda ugdyti tikėjimo dvasią.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija