2013 m. liepos 12 d.    
Nr. 28
(2052)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Pristatyta enciklika „Lumen Fidei“

Mindaugas BUIKA

Tą pačią dieną, kai buvo pristatyta
enciklika „Lumen Fidei“, popiežius
Pranciškus ir popiežius emeritas
Benediktas XVI Vatikano soduose
pristatė Šv. arkangelo Mykolo skulptūrą

Rašymas „keturiomis rankomis“

Vatikane buvo pristatyta unikali pirmoji popiežiaus Pranciškaus enciklika „Lumen Fidei“ („Tikėjimo šviesa“), kurią pats Šventasis Tėvas įvardijo kaip prašytą „keturiomis rankomis“. Mat šį tikėjimui skirtą Bažnyčios magisteriumo dokumentą buvo sumanęs ir pradėjęs rašyti dar popiežius Benediktas XVI ir jo įpėdinis tai užbaigė prisidėdamas savuoju įnašu. Ankstesnio pontifikato metu šios enciklikos buvo ilgai laukta, kadangi tai būtų buvusi paskutinioji Benedikto XVI trilogijos, skirtos didžiosioms teologinėms vertybėms – tikėjimui, vilčiai ir meilei – dalis: 2005 metais dabar jau atsistatydinęs popiežius emeritas Benediktas XVI paskelbė encikliką apie meilę „Deus Caritas Est“, o 2007-aisiais encikliką, skirtą vilties temai „Spe salvi“.


Iškeliama teologinė kolegialumo samprata

Mindaugas BUIKA

Popiežius Pranciškus
ir Pergamono metropolitas
Joanis apsikeičia dovanomis

Konstantinopolio atstovai Romoje

Pratęsiant prasmingą ekumeninę tradiciją šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmėse Vatikane vėl dalyvavo Konstantinopolio Stačiatikių patriarchato delegacija. Jau keli dešimtmečiai, siekdami didesnio krikščionių suartėjimo ir vienybės, Šventasis Sostas ir Stačiatikių Bažnyčios pagrindinis Konstantinopolio patriarchatas apsikeičia delegacijomis švęsdami savo globėjų iškilmes: minint šv. Andrejų į Turkijos miestą Stambulą (buvusį Konstantinopolį) lapkričio 30 dieną atvyksta Popiežiaus siunčiami atstovai, o per Petrines, birželio 29 dieną, jis sulaukia į Romą atvykstančių delegatų. Šį kartą popiežių Pranciškų aplankiusiai Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus pasiųstai delegacijai vadovavo įtakingas Pergamono metropolitas Joanis (Ziziulas). Jis kartu su Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininku kardinolu Kurtu Kochu koordinuoja Jungtinės tarptautinės teologinio dialogo komisijos – pagrindinio katalikų ir stačiatikių suartėjimo įrankio – darbus. Šios veiklos tikslas rasti kelius į susitaikymą ir vienybę tarp Rytų ir Vakarų Bažnyčių, kurios yra pasidalinusios nuo 1054 metų didžiosios schizmos laikų.


Žodis, tikėjimas ir gailestingumas – gyvenimo pokyčių šerdis

Kun. Vytenis Vaškelis

Visko pradžia ir pilnuma yra Žodis (Jn, 1–1), kuris iš beribio gerumo pašaukė iš nieko į buvimą daiktus (plg. Rom 4, 17), o žmonėms suteikė kilniausių savojo panašumo savybių (plg. Pr 1, 27). Nors pirmapradė kaltė žmonių vidų užliejo griaunančios destrukcijos tvanu, bet Dievo Sūnaus atėjimas, mirtis bei prisikėlimas sunaikino nuodėmės tamsybių nebūtį, ir Šventosios Dvasios viską perkeičiančiu išsiliejimu įvyko didysis visų žmonijos vaikų sutaikinimas su Dievu Tėvu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija