2013 m. rugpjūčio 30 d.    
Nr. 32
(2056)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Tituliniuose atlaiduose svečiavosi trys kunigai

Kun. Renatas Liuberskis sako homiliją
Eligijaus Vaitkaus nuotraukos

Atlaidų dalyviai šv. Mišių metu

Kunigai, adorantės ir ministrantai
Švč. Mergelės Marijos Snieginės
atlaidų metu

GIRDIŠKĖ. Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčioje, kurią aptarnauja Upynos parapijos klebonas kun. Eduardas Steponavičius, rugpjūčio 11-ąją vyko Švč. Mergelės Marijos Snieginės atlaidai. Klebonui į talką tą dieną atvyko net trys svečiai kunigai: mons. Rimantas Gudlinkis iš Telšių, Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriaus sekretorius, Viešvėnų parapijos klebonas kun. Renatas Liuberskis bei dominikonas Augustinas Ruzgys iš Vilniaus. Atlaidai prasidėjo Votyvos šv. Mišiomis, kurias už parapijos jaunimą aukojo kun. E. Steponavičius. Gražiai giedojo Varsėdžių parapijos jaunimo choras. Kun. R. Liuberskis pasakė homiliją apie Tikėjimo metų svarbą. Iškilmingas Sumos šv. Mišias aukojo visi trys minėti kunigai svečiai, o homiliją vėl sakė kun. R. Liuberskis. Jų metu darniai giedojo jungtinis Upynos ir Girdiškės parapijų chorais, vadovaujami Eugenijaus Naktinskio. Pasibaigus atlaidams tikintieji neskubėjo palikti Girdiškės. Iš toliau atvažiavusieji dar kartą pasigrožėjo šios šventovės išore bei vidumi, be to, dar vyko agapė.

Beje, klebonas kun. E. Steponavičius su Girdiškės parapijos tikinčiaisiais labai ruošėsi atlaidams. Net 16 žmonių tvarkė šios šventovės aplinką, puošė jos vidų bei išorę, išdabino ją žaliais vainikais, gėlėmis. Klebonas kunigas Eduardas dėkingas daug prisidėjusiam visuomet aktyviam grožio puoselėtojui seniūnui Steponui Jasaičiui, Girdiškės parapijos „pročkelei“ Nijolei Rimšienei bei Upynos parapijos zakristijonui Arkadijui Vaitkui.

Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčia yra viena iš gražiausių ir originaliausių Šilalės dekanate. Ji pastatyta iš raudonų plytų ir žinoma kaip išsiskirianti savo unikaliais, iš čia pat miškelyje rastų ąžuolų padarytais altoriais. Nužievinus medžių kamienus, iš jų ir šakų sukurta graži kompozicija, kurioje įkurdinti šventieji. Du šios bažnyčios bokštai siekia net 44 metrus ir matomi daugiau negu 10 kilometrų spinduliu.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija