2013 m. rugsėjo 6 d.    
Nr. 33
(2057)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Tau, Marija

Kauno Šv. Antano Paduviečio
parapijos klebonas kun. Vytenis
Vaškelis su „Vakarės“
ansamblio moterimis

Rudenėjant gamtai pasitinkame Šiluvos Marijos Gimimo atlaidų šventę, kurioje ruošiasi dalyvauti ir Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijiečiai. Organizuojama kelionė nuo Šv. Antano bažnyčios iki Šiluvos, o rugpjūčio 25 dieną, sekmadienį, parapijiečiai po Sumos šv. Mišių rinkosi į parapijos salę palydėti vasaros, pagarbinti Švč. Mergelę Mariją ir ruoštis su Ja susitikti Šiluvoje. Šiame renginyje dalyvavo moterų vokalinis ansamblis „Vakarė“ (vadovė Laima Užkurnienė).

Po įžanginio vietos parapijos klebono kun. Vytenio Vaškelio žodžio ir bendros maldos buvo atlikta Kotrynos Grigaitytės giesmė „Šiluvos Marijai“, Bernardo Brazdžionio „Sueikim į Motinų Tautą“, „Kur Tu, o Viešpatie“, Juozo Gražulio „Dieve, mano Dieve“, Antaninos Garmutės „Suvalkijos arai“, „Ąžuolas“ ir kiti kūriniai. Buvo skaitomos B. Brazdžionio, Justino Marcinkevičiaus, Jono Mačiulio-Maironio bei kitų poetų eilės. Visa tai suteikė daug džiaugsmo ir prisiminimų. Vyresnės kartos žmonės, patyrę Sibiro tremtį, kalbėjo, kad reikia pasikliauti Dievu, Motina Marija ir žengti Jų nurodytais keliais.

Daug giesmių ir eilių sukurta Dangiškosios Marijos garbinimui. Kiek kelių praminta lankantis Jos apsireiškimo vietose, o kiek motinų ašarų pralieta prašant Jos užtarimo, – tik Ji viena suteikia paguodą ir malonių. Juk Lietuva – Marijos žemė, o mes – Jos vaikai.

Parapijiečių aplodismentais buvo padėkota ansamblio dainininkėms už nuoširdžiai atliktus kūrinius. Po koncerto visi dalyviai buvo pakviesti į agapę.

Danutė Gromnickienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija