2013 m. rugsėjo 6 d.    
Nr. 33
(2057)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Paminėtas palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo dvidešimtmetis

Trečiadienį Seime įvyko Lietuvos Katalikų Bažnyčios ir Seimo kanceliarijos organizuota konferencija „Minint Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtmetį“. Konferenciją vedė Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius. Vienintelis mūsų šalį aplankęs Popiežius – palaimintasis Jonas Paulius II, Lietuvoje viešėjo 1993 m. rugsėjo 4–8 dienomis. Pirmąją savo vizito dieną Šventasis Tėvas aplankė Seimo rūmus.

Minint šį istorinį vizitą mūsų šalyje renginio dalyviams perskaitytas prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas (jį perskaitė patarėjas Mindaugas Lingė), taip pat svečius pasveikino Seimo valdybos sudarytos darbo grupės, parengusios parlamentinių Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo minėjimo renginių programą, vadovas, Seimo Pirmininko pavaduotojas Petras Auštrevičius. Konferencijoje pranešimus skaitė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II biografas dr. Džordžas Veigelis (George Weigel), filosofas, buvęs Lietuvos Respublikos ambasadorius prie Šventojo Sosto Vytautas Ališauskas ir Kovo 11-osios signataras, buvęs Lietuvos Respublikos ambasadorius prie Šventojo Sosto, Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas.

Seimo Pirmininko pavaduotojas P. Auštrevičius akcentavo, kad tarp įvairių didžių ir šventų Popiežiaus nuopelnų mūsų tautai ypač svarbi jo nuosekli veikla, priminusi pasauliui apie sovietų okupuotą Lietuvą ir joje persekiojamus tikinčiuosius. „Nebijokite!“ – Jono Pauliaus II ne kartą tartas žodis, drąsinęs ir teikęs viltį okupacijos metais, apaštališkosios kelionės Lietuvoje metu įgijo naujos reikšmės – tai įpareigojimas kurti ir puoselėti savo valstybę laikantis aukščiausių moralinių principų, liudyti Kristų, kuris mus išvadavo. P. Auštrevičius sakė esąs įsitikinęs, kad ir praėjus 20-čiai metų popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymas Lietuvoje yra giliai saugomas jos žmonių širdyse.

Pasak arkivyskupo S. Tamkevičiaus, popiežius Jonas Paulius II nuo pat pontifikato pradžios reiškė solidarumą „tylinčiajai Bažnyčiai“ Rytų Europos kraštuose, kur tikėjimas buvo persekiojamas ar varžomas. „Per savo inauguracijos iškilmes Popiežius Jonas Paulius II tarė sveikinimo žodį lietuviškai: „Mano nuoširdus sveikinimas broliams lietuviams. Būkite laimingi ir ištikimi Kristui“; ir tokiu būdu pasiuntė mums labai reikalingą ir brangią žinią – esame neužmiršti. Ši žinia priespaudos metais buvo tarsi gaivaus oro dvelktelėjimas žmogui, uždarytam į tvankią kalėjimo kamerą“, – sakė S. Tamkevičius. Anot arkivyskupo, Lietuva liks amžiais dėkinga palaimintajam Jonui Pauliui II, kad ėjo drauge su mumis į laisvę ir palaikė mus laisvės kelyje tuomet, kai tas palaikymas buvo itin svarbus.

Palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II biografo dr. Dž. Veigelio teigimu, 1991 metais Jonas Paulius II tikėjo, kad naujos demokratinės valstybės Rytų Europoje padės visoms kitoms Europos valstybėms teisingai suvokti tiesos prasmę ir gyventi didingai. Anot jo, Šventasis Tėvas mokė, kad laisvę reikia būtinai sieti su tiesa ir solidarumu, kurį mes turime puoselėti su kitais. Aptardamas Jono Pauliaus II iškeltus iššūkius, susijusius su žmogaus asmenybe, Dž. Veigelis pabrėžė, kad šiandien vertybės Lietuvoje yra vis dar tos pačios ir mūsų valstybė nemažai davė Europai.

Buvęs Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto V. Ališauskas konferencijos dalyviams akcentavo, kad Jono Pauliaus II santykis su kiekviena aplankyta tauta buvo unikalus, o susitikimai nepamirštami. Jo tvirtinimu, Katalikų Bažnyčios vadovo vizitas į Lietuvą atkreipė tiek kultūrinio, tiek politinio pasaulio akis ir šios apaštališkosios kelionės akimirkos tapo ikonomis. V. Ališauskas taip pat pabrėžė, kad palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II kelionė po Lietuvos šventas vietas suteikė naują impulsą piligrimystei, jos idėjos atnaujinimui.

Kitas buvęs Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto, Europos Parlamento narys A. Saudargas pakomentavo vaizdo kadruose užfiksuotas išskirtines Jono Pauliaus II pontifikato akimirkas, kuriose, pasak pranešėjo, atsispindi nuoširdus Popiežiaus bendravimas su žmonėmis.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija