2013 m. spalio 4 d.    
Nr. 36
(2060)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Artimas, savas ir mielas

Esu praktikuojantis katalikas, todėl Jūsų savaitraštis toks artimas, savas ir mielas. Jau keletą metų jį prenumeruoju. Keletą savaitraščio egzempliorių kiekvieną sekmadienį papigintai nuperku bažnyčioje. Juos parvežęs į kaimą, išplatinu kaimynams. Už tai aš, o ir kiti parapijiečiai labai dėkingi Radviliškio Šv. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonui mons. Gintui Sakavičiui.

Labai vertinu Jūsų savaitraštį dėl to, jog jame informacija įvairi ir objektyvi. Jame viskas aiškiai, nesuklastotai pateikiama tiek religine, tiek pasaulietine tematika. Tai vienintelis leidinys Lietuvoje, kuriamas ne keleto apmokamų žurnalistų, o įvairiausio lygio dvasininkų ir daugybės autorių iš provincijos. Dėl šio jis ir yra tikrai nepriklausomas ir nevaržomai gali rašyti visais klausimais. Gerbiu, jog iki šiolei laikotės nuomonės ir tokia jautria tema, kaip tragiškų Garliavos įvykių vertinimas. Tuo atžvilgiu daugelio leidinių kryptis pasikeitė, daugelis žurnalistų ir leidėjų, patyrę spaudimą, nutilo arba net perėjo į kitą, priešingą propagandos pusę. Smerkiu jų tokią poziciją.

Kaip tikras katalikas aš negalėjau likti abejingas mažutėlių likimams. Jau metai, kaip po gegužės 17 dienos mes kaimo katalikų sueigoje kiekvieną vakarą po Šv. Mergelės Marijos garbinimo apeigų meldėmės už Garliavos mergaitę.

Stanislovas Gavėnas

Aukštelkų kaimas, Radviliškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija