2014 m. balandžio 18 d.    
Nr. 16
(2087)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Teismas nutarė užkirsti kelią Konstitucijos garantuojamai piliečių referendumo teisei įgyvendinti

Balandžio 13-ąją Vyriausiasis administracinis teismas (toliau – VAT) priėmė nutartį pagal piliečių referendumo iniciatyvinės grupės (toliau – Grupė) skundą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos atsisakymo įregistruoti referendumo iniciatyvą dėl lito išsaugojimo. VAT savo nutartyje pripažino, kad Vyriausiajai rinkimų komisijai įstatymai nenustato kompetencijos vertinti, ar referendumui pateiktas sprendimo projektas atitinka Konstituciją ir Teisėkūros pagrindų įstatymą, o VAT „savo praktikoje nuolat akcentuoja, jog veikimas viršijant kompetencijos ribas („Ultra vires“) yra pagrindas viešojo administravimo subjekto aktą pripažinti neteisėtu. Viešojo administravimo subjektas turi tik tuos įgaliojimus, kurie jam konkrečiai suteikti, plečiamas kompetencijos aiškinimas – negalimas“.

Tačiau kartu, teismo kolegijos nuomone, reikalingas „mechanizmas, kurio pagalba būtų galima užkirsti kelią Konstitucijai prieštaraujančioms Konstitucijos pataisoms priimti ir įsigalioti“. Teismo kolegijos narių Anatolijaus Baranovo, Irmanto Jarukaičio, Ričardo Piličiausko, Arūno Sutkevičiaus, Skirgailės Žalimienės manymu, tai yra „Konstitucijos draudžiama spraga“, todėl teismas kreipėsi į Konstitucinį Teismą, prašydamas ištirti, ar referendumo įstatymas „ta apimtimi, kuria nenustato Vyriausiosios rinkimų komisijos įgaliojimų, vertinti Lietuvos Respublikos piliečių siūlomo referendumu priimti (Konstitucijos pakeitimo) įstatymo projekto atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir atlikto vertinimo pagrindu priimti sprendimus“, kuriais nebūtų leidžiama inicijuoti referendumų, atitinka Konstituciją. Kartu VAT sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą, kol Konstitucinis teismas neišnagrinės šio VAT prašymo.

Tautininkų sąjunga, įvertindama šią VAT nutartį, pareiškia:

Kadangi Konstitucinis Teismas tokius prašymus nagrinėja aštuonis ir daugiau metų, ši VAT nutartis reiškia, kad piliečiai visą šį laikotarpį nebegalės inicijuoti jokių referendumų, jei Vyriausioji rinkimų komisija padarys prielaidą, kad tokios iniciatyvos gali griauti Konstitucijos darną. Tokiu būdu pats VAT neteisėtai sustabdė ne tik piliečių referendumo iniciatyvą dėl lito išsaugojimo, bet visas kitas galimas referendumų iniciatyvas. Tai reiškia, kad VAT ir Vyriausioji rinkimų komisija suvaržė ne tik Konstitucijoje garantuojamą referendumo iniciatyvos teisę, bet paneigė ir patį Tautos suverenumo principą bei Konstitucijos nuostatą, kad niekas negali varžyti suverenių Tautos galių.

Po šios nutarties, kuri remiasi ir Konstitucinio teismo sausio 24 d. pasisakymais, Lietuvos Respublika formaliai nustojo būti „demokratine respublika“, kadangi Lietuvos, kaip demokratinės valstybės, konstitucinis pagrindas – Tautos valia. Raginame visus Lietuvos Respublikos piliečius suvokti, kas atsitiko, ir priešintis valstybės nusavinimui, šalinti valstybę naikinančius politikus bei pareigūnus.

Julius Panka,
Tautininkų sąjungos pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija