2014 m. balandžio 18 d.    
Nr. 16
(2087)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Pensininkai – irgi žmonės

Ekonomiškai išsivysčiusių, turtingų užsienio šalių gyventojai mielai laukia pensijos. Kadangi tose šalyse atlyginimai būna dideli, tad ir pensijos solidžios. Pensijos sulaukę žmonės atvirauja, kad dabar jie jau ramiai gali pagyventi „dėl savęs“, pakeliauti po kitas šalis, pailsėti kokiame nors egzotiškame krašte. Kartais tenka matyti žilagalvių garbaus amžiaus žmonių, atvykusių iš užsienio, ir Lietuvoje. Eini sostinės senamiesčiu ir regi grupelę angliškai kalbančių senukų, apžiūrinėjančių architektūrinius ansamblius, lankaisi Trakuose, o čia pilimi domisi ir nemažas būrys atvykėlių iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Australijos ar Anglijos. Visi šie garbaus amžiaus žmonės atrodo labai jaunatviškai, yra linksmi, kupini geros nuotaikos. Jiems nerūpi klausimas, ar pakaks pinigų pietums, bilietui į muziejų, jie nesuka galvos, kaip nusipirkti vaistų ar kokį drabužį. Jų gaunamų pensijų pakanka ne vienai svajonei išsipildyti, daugeliui dalykų įgyvendinti...


Rekolekcijos dekanate

Rekolekcijų Sumos šv. Mišias
aukoja kun. Kęstutis Pajaujis

1991 metais išleistame „Religijotyros žodyne“ rašoma, jog rekolekcijos (lot. recollectio) yra susikaupimas, kai Gavėnios metu, artėjant Šv. Velykoms, katalikų kunigai stengiasi sustiprinti parapijiečių religingumą. Vietos parapijų kunigai, pasitelkę kunigus svečius, rengia dviejų dienų rekolekcijas. Jų metu aukojamos šv. Mišios, sakomi rekolekcijoms pritaikyti pamokslai, skatinama medituoti, teikiami Atgailos ir Eucharistijos sakramentai.


Ištikimi

Visą laiką Viešpaties valia
Dievui, Lietuvai ištikimi
Didvyriai išlieka su mumis
Begalinio vyksmo verpete.


Viešpatie, duok uolektį sėkmės.
Dievui, Lietuvai ištikimi
Didvyriai maldauja su mumis
Dvasinės energijos, dermės.

 


Ankstyvas pavasaris pažadino ir šilagėles

Šį pavasarį Vilniaus kalvelėse
itin anksti pasirodė
pirmoji šilagėlė (vėjalandė)

Beveik keliomis savaitėmis anksčiau į Lietuvą atkeliavęs pavasaris šiemet anksčiau iš žiemos snaudulio pažadino gamtą: tik spėjus pasirodyti kovui, miškuose bei parkuose augantys medžiai pradėjo brandinti pumpurus, o liaunų gluosnių šakose nuo saulės suspindo „šilkinių kačiukų“ kamuoliukai. Neįprastai anksti savo žydraspalvių akelių žiedus į dangų pakėlė šilagėlės – puošmenos, laikomos bene pirmosiomis pavasario pranašėmis. Kovo 28-osios popietę besilankant Pavilnio parko miškelyje, netoli Žolyno gatvės, nuo aukšto ir smėlingo šlaito dėmesį iš tolo netikėtai patraukė kažin koks melsvas žiedelis... Įkopus į kalnelio viršūnę visu savo grožiu tarsi pasisveikindama sužvilgo gležnoji šilagėlė!


Kauno autobusų parko 80-metis

Noriu pasidalinti mintimis sulaukus kvietimo į buvusios ilgametės darbovietės (Kauno autobusų parko) jubiliejų – 80 metų gyvavimo sukakties minėjimą. Jis buvo surengtas Kauno „Žalgirio“ arenoje. Kauno autobusų parke išdirbau 42 metus. Čia prabėgo gražiausi jaunystės metai, čia sulaukta užtarnautos pensijos.

Autobusų parkas įsikūrė 1934 metų vasarį. Aš gimiau 1933-ųjų vasarį, tad su savo darboviete žengiau koja kojon.


Verta

Atsitiko, kaip niekad nebuvo, –
iš tėvynės piliečiai jos bėga!
Užsieniuos vis daugėja lietuvių,
o tėvynėj jie tirpsta kaip sniegas.


Lopinėlį prie Nemuno vingių
mes branginome tūkstančius metų.

O dabar jį paliekam gėdingai –
tartum nuorūką rūkstančią metam...

 


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija