2015 m. vasario 6 d.    
Nr. 5
(2125)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Kas negina laisvės, tas nevertas jos

Prof. Ona Voverienė

Generolas Povilas Plechavičius

Vasario 1 dieną minėjome Lietuvos kariuomenės generolo Povilo Plechavičiaus 125-ąsias gimimo metines, o pernai, vasario 16-ąją, – jo įkurtos Lietuvos Vietinės rinktinės 70-metį. Kadangi balandžio 12 dieną, ta proga Kauno Karininkų ramovėje rinkosi buvę plechavičiukai, norime priminti apie generolo Povilo Plechavičiaus veiklą. Jo didvyriškas poelgis ir drąsa 1926 m. gruodžio 17 d. išgelbėjo Lietuvą nuo komunistinio perversmo ir suteikė Tautai galimybę dar 14 metų gyventi laisvai, puoselėti savo kultūrą ir auklėti jaunimą tautiška dvasia. Jo ir bendražygių drąsa ir ryžtas apginti Lietuvą nuo kitataučių ir savųjų kvislingų veržimosi į Lietuvos valdžią nutiesė kelius į dešimtmetį trukusią pokario rezistenciją, jos kovas už laisvę ir nepriklausomybę, o per jas – ir pokario partizanų žūtis ir į šių dienų Lietuvos nepriklausomybę.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija