2015 m. gruodžio 4 d.    
Nr. 45
(2165)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Du Palėvenės klebonai

Kunigo Leono Kleniausko
kapas Palėvenės kapinėse

Norime papasakoti apie du kunigus, dirbusius Palėvenės parapijoje (Kupiškio dekanatas). Rugsėjį Palėvenės parapijoje 1919–1934 metais dirbusiam kun. Juozui Laurenčikui sukako 130 metų nuo gimimo ir 50 – nuo mirties. O kun. Leonas Kleniauskas išdirbo šioje parapijoje tris dešimtmečius. Galbūt atsiras skaitytojų, kurie galėtų papildyti čia pateikiamus faktus.

Kun. Leonas Kleniauskas (1838–1866–1913)

Leonas Kleniauskas gimė 1838 metais. Buvo kilęs iš Žemaičių bajorų. 1861 metais baigė Raseinių bajorų mokyklą. Mokėsi Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijoje. 1866 metais įšventintas kunigu. Buvo vikaras nuo 1866 metų rugpjūčio Veiviržėnuose, nuo 1868 metų – Anykščiuose, kartu mokytojavo liaudies mokykloje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija