2017 m. kovo 31 d.
Nr. 13 (2230)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Valstybės kūrėjai

„Aš nepasidariau lietuviu, aš esu juo gimęs“

165-osioms Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio gimimo metinėms

Vilmantas KRIKŠTAPONIS

(Tęsinys. Pradžia nr. 9, 10, 11, 12)

Laikui bėgant ir gausėjant Vilniuje lietuvių katalikų skaičiui, vien Šv. Mikalojaus bažnyčios pradėjo nebeužtekti. 1905 metais, papūtus permainingiems revoliucijos įvykių vėjams, dar labiau sustiprėjo Vilniaus lietuvių siekiai: buvo reikalaujama atkurti lietuvių kalbos teises Vilniaus ir viso šio krašto bažnyčiose, įvesti lietuvių kalbos dėstymą valstybinėse gimnazijose ir kitose mokslo įstaigose, kurti mokyklas su dėstomąja lietuvių kalba ir lietuviais mokytojais. Šiuos reikalavimus kėlė ir kiek pajėgdama stengėsi įgyvendinti Vilniaus lietuvių savišalpos draugija, kurios veikloje aktyviai reiškėsi G. Landsbergis-Žemkalnis. Ši draugija 1905 m. vasario 1 d. vykusiame posėdyje nutarė kreiptis į Vilniaus vyskupą E. Ropę dėl pamaldų lietuvių kalba ir kitose Vilniaus bažnyčiose, o kadangi neužteko lietuvių kunigų, tai buvo nutarta prašyti įvesti lietuvių kalbos dėstymą Vilniaus dvasinėje seminarijoje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija