„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2007 m. birželio 20 d., Nr. 12 (149)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS

2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

2006 metai
2007 metai

 

Misijų karių vaidmuo – padėti, patarti

Afganistano vakarų regioninės
vadavietės vadas brigados
generolas Antonio Sata ir PAG-5 vadas
pulkininkas Dalius Polekauskas

Praėjo mėnuo, kai misiją Afganistano Goro provincijoje pradėjo penktoji provincijos atkūrimo grupė. Spausdiname pokalbį su PAG-5 vadu pulkininku Daliumi Polekausku apie pagrindines Afganistano ir provincijos vystymosi kryptis ir tai, kaip misijoje adaptavosi mūsų kariai.

Neseniai Kabule vyko visų Afganistano provincijų atkūrimo grupių vadų ir kito vadovaujančiojo personalo bendra konferencija. Kokios yra pagrindinės Afganistano provincijų atkūrimo kryptys?

Pirmiausiai reikia pabrėžti, kad Afganistane jau matomi tam tikri teigiami pokyčiai ir per šį šalies vystymosi etapą ypač svarbu, kad provincijų atkūrimo grupių veikla būtų koordinuojama. Afganistanas yra suskirstytas į 34 provincijas, iš kurių 25-iose veikia Tarptautinėms saugumo paramos pajėgoms pavaldžios provincijų atkūrimo grupės.


Miglotas energetinis saugumas

Petras KATINAS

Lietuvos premjeras G.Kirkilas, lankydamasis Rygoje, su savo kolega Latvijos ministru pirmininku A.Kalvičiu aptarė energetines problemas, konkrečiai, galimą naujos Ignalinos atominės elektrinės statybą. Tiesa, G.Kirkilas neseniai buvo užsiminęs, kad bandys paprašyti Europos Komisijos, jog ji sutiktų pratęsti Ignalinos AE darbą. Tačiau pats Premjeras netrukus pripažino, kad tai beviltiškas reikalas. Rygoje Latvijos premjeras, kalbėdamas apie naujos atominės jėgainės statybą, kurioje, be Lietuvos, ketina dalyvauti Latvija, Estija ir Lenkija, priminė, kad geriausiu atveju elektrinė pradės veikti 2015 metais. Todėl jis patarė ieškoti alternatyvių elektros energijos gamybos šaltinių, kad nebūtume visiškai priklausomi nuo Rusijos. Bet kokie gi tie alternatyvūs šaltiniai? Tai ir yra pagrindinis klausimas. Biokuras, vėjo jėgainės aiškiai nepajėgs aprūpinti elektra valstybės.


Komunizmą – į Tarptautinį tribunolą

Gintaras VISOCKAS

Konferencijoje kalba Europos
Parlamento narys
prof. Vytautas Landsbergis
Jono ČESNAVIČIAUS nuotraukos

Birželio 16 dieną Vilniaus universiteto Didžiojoje auloje įvyko mokslinė konferencija „Komunizmą – į Tarptautinį tribunolą“. Ją surengė Lietuvos Laisvės kovų sąjūdis, Lietuvos politinių kalinių sąjunga, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija. Konferencijos dalyvius (salėje buvo apie 200 žmonių) pasveikino konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas Vytas Miliauskas, Seimo nariai Antanas Napoleonas Stasiškis, Emanuelis Zingeris, istorikas Romas Batūra, hab. dr. prof. Ona Voverienė, Sąjūdžio, kitų visuomeninių organizacijų atstovai. Perskaityta 15 išsamių, įdomių pranešimų, kurie bus išleisti atskira knyga.


Stipri Europa ir krikščionybė

Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS

Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Kai Lietuva rengėsi referendumui, kuriame didžiule balsų persvara buvo patvirtintas mūsų piliečių noras tapti Europos Sąjungos dalimi, Bažnyčia nestovėjo nuošaly. Tiek savo iniciatyva, tiek šalies politinių lyderių prašymu, mes, vyskupai, bandėme padėti susivokti žmonėms, ilgus sovietinės okupacijos metus gyvenusiems netikrumo ir baimės atmosferoje. Viešai aiškinome, kokiais tikslais sukurta Europos šalis vienijanti struktūra ir kokios perspektyvos atsiveria jai apimant visą europietiškos kultūrinės sanklodos erdvę. 2003 metų kovo 4-ąją, minėdami Lietuvos globėjo, europiečio karalaičio šventojo Kazimiero iškilmę, paskelbėme kreipimąsi į tikinčiuosius, perskaitytą visose Lietuvos bažnyčiose. Jame raginome: „(...) daug šimtmečių esame Europoje, belieka garsiai pasakyti, kad norime joje būti. Europoje iš krikščioniškų šaknų išaugo pagarba žmogaus teisėms, socialinis teisingumas ir solidarumas, sąžinės laisvė, visų lygybė prieš įstatymą, valdžios tarnavimas savo žmonėms. Europos šalys vienijasi tam, kad šie idealai būtų geriau ginami, kad jų nenustumtų į šoną valstybių konfliktai, kaip buvo XX amžiuje. Priklausydami Europos Sąjungai, galėsime sėkmingiau ginti savo teises, garsiau skelbti savo požiūrį, skleisti savo patirtį ir tradicijas“.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija