„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2008 m. birželio 11 d., Nr.9 (168)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

CŽV nustatė tikslią Bin Ladeno buvimo vietą

Giedrius GRABAUSKAS-KAROBLIS

JAV Centrinės žvalgybos valdybos pareigūnai gavo pakankamai duomenų, įrodančių, kad ekstremistinės ,AI Qaedos" organizacijos lyderis Osama Bin Ladenas slepiasi Pakistane, niekieno nepripažintoje Vaziristano valstybėje, Kunaro ir Nuristano kalnų koridoriuje, netoli Kinijos ir Afganistano sienos. Prie Vaziristano regiono įkurtos kelios stiprios Pakistano kariškių atraminės bazės, virš šių teritorijų dažnai patruliuoja amerikietiški „Predator" nepilotuojami lėktuvai. Remiantis žvalgybos gautais duomenimis, pavyko sunaikinti du įtakingus Talibano judėjimo veikėjus, šeichus Abu Salimaną ir Osmaną. Iš lėktuvo „Predator" į jų buvimo vietą buvo numesta bomba, žuvo abu šeichai.

Vis didėjanti Talibano įtaka Afganistane ir šiauriniame Pakistane bei aktyvi „Al Qaeda" organizacijos veikla kelia didelį Vakarų valstybių susirūpinimą. Neramu darosi jau visame Afganistane, ne tik pietinėje krašto dalyje. Goro provincijoje, kur dislokuoti Lietuvos kariai, dar prieš metus buvo ramu. Tačiau jau nuo praėjusių metų pabaigos čia suaktyvėjo islamistų struktūros. Lietuvos karių užpuolimas, per kurį žuvo seržantas A. Jarmalavičius, buvojau ne pirmas išpuolis prieš Lietuvos karius, tik iki tol buvo atsiperkamą lengvais sužeidimais. Vėliau Kataro sostinėje Dohoje vyks konferencija, kurioje dalyvaus daug konkrečiai su karinėmis operacijomis prieš islamistus susijusių pareigūnų bei įtakingų diplomatų tarp jų ir amerikiečių pajėgų Irake vadas generolas R. Petrus, JAV ambasadorius Pakistane A. Petersenas, Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministerijos atstovai. Čia dalyvaus ir kai kurių islamo kraštų atstovai. „Al Oaedos" veiklos neremia didelė dalis islamo kraštų lyderių, tačiau keletas valstybių, ypač Sudanas ir Iranas, palaiko artimus ryšius su Bin Ladenu bei jo pasekėjais. Generolas R. Petrus tvirtina, kad „Al Qaedos" lyderiai planuoja stambų teroro aktą, galintį prilygti Rugsėjo 11-osios įvykiams. Pakistano ir Vakarų spec. tarnybų duomenimis, Vaziristane ir Afganistane pastebimas vis aktyvesnis aukšto rango „Al Qaedos" ir Talibano veikėjų judėjimas. Jie dažnai bendrauja, siunčia savo kurjerius į tolimesnes šalis.

Prieš dvejus metus CŽV viename kalnų tarpeklyje susekė artimiausią Bin Ladeno bendrininką Aimaną Al-Zavachirį, kai jis atvyko pas talibų karo vadą Malvį Muhamedą. Į tą vietą buvo numesta bomba, bet Al-Za-vachiris išvengė mirties, nes prieš kelias minutes pasitraukė iš tos vietos. Amerikiečių žvalgai sutelkė ypač didelį dėmesį į šiaurinę Vaziristano dalį. Neseniai Pakistane, Lahoro mieste, buvo suimtas Bin Ladeno bendražygis, šeichas Halkedas Al-lrakis, „Al Qaeda" veikloje dalyvaujantis nuo 1990 metų. Gauti duomenys, kad prieš mė­nesį šiauriniame Vaziristane nuo hepatito C mirė įtakingas „Al Qaeda" veikėjas, A. Al-Zavachirio giminaitis O. AI-Masris.

Gegužės 19 dieną O. Bin Ladenas kreipė­si į viso pasaulio musulmonus, ragindamas priešintis toms arabų valstybėms, kurios pa­laiko Izraelį. Konkrečiai savo kalboje Bin La­denas paminėjo Egiptą apkaltindamas Egipto vadovus tuo, kad jie palaiko Izraelį ir išduoda islamo tikėjimą. Anot Bin Ladeno, Izraelio valstybė yra islamiškojo pasaulio priešas ir tie, kurie palaiko Izraelį, yra „netikėliai". Bin Ladeno kalbos bei vaizdo įrašai pasirodo re­guliariai - kas du ar tris mėnesius. Kovo mė­nesį per televizijos kanalą „Al Jazira" buvo transliuotas pusvalandžio vaizdo įrašas, ku­riame Bin Ladenas kreipėsi į islamo pasekė­jus, ragindamas juos kovoti su kryžiuočiais (taip jis vadina vakariečius).

Bin Ladenas yra kilęs iš labai turtingos Saudo Arabijos šeimos, kuri dabar plačiai pa­sklidusi po visą pasaulį, kai kurie jo giminai­čiai gyvena Saudo Arabijoje, Jordanijoje ir kituose islamiškuose kraštuose, dalis jų gyve­na Šveicarijoje, Prancūzijoje ir kituose Vaka­rų kraštuose. Dauguma giminių prieštarauja O. Bin Ladeno veiklai ar bent jos neremia, nes „Al Qaedos" lyderio veikla kenkia jų intere­sams. Kai kurie iš Bin Ladenu palaiko artimus verslo ryšius su Vakarų kraštų verslo struktūromis. Osamos Bin Ladeno brolis Hasanas Bin Ladenas yra JAV populiaraus kavinių tinklo „Hard Rock cafe" akcininkas. Federalinio tyrimų biuro atlikti tyrimai rodo, kad Vakaruose gyvenantys Bin Ladeno giminaičiai nepalaiko ryšių su „Al Qaeda", nėra susiję ir su kitų panašių ekstremistinių organizacijų veikla.

Nors dabar gana tiksliai nustatytas re­gionas, kuriame slapstosi Bin Ladenas ir jo artimiausi parankiniai, neaišku kiek gali už­trukti, kol pavyks juos suimti ar sunaikinti. Tai sunkiai prieinamas kalnų regionas, kuriame dominuoja puštūnų genčių bei „Al Qaedos" ir Talibano valdžia. Tūkstančiai kalnų urvų yra, ko gero, tinkamiausia vieta slėptis eks­tremistų lyderiams. Suimti iki šiol pasisekda­vo tik tuos, kurie išvykdavo iš Vaziristano į labiau civilizuotus Pakistano regionus ar Je­meną bei kitus arabų kraštus. Daug vilčių de­dama į šiuolaikines sekimo priemones, kuriomis dažnai pasiseka nustatyti konkrečias ekstremistų buvimo vietas, susekti jų pokalbius telefonu, stebėti kalnų rajonus. Tiesa, pats Bin Ladenas jau seniai nesinaudoja telefonu. Kai kurių žvalgybos šaltinių duomenimis, telefonais naudojasi tik jo padėjėjai, o Bin Ladenas dažnai_siunčia kurjerius su rašteliais, kuriuose būna instrukcijos toliau esantiems bendražygiams. Ko gero, tik konspiracija ir gyvenimas atokiame, kalnuotame regione padėjo jam išvengti įvairių žvalgybų pinklių ir iki šiol vadovauti po visą pasaulį pa­sklidusioms „AI Qaeda" kuopelėms.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija