„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2008 m. birželio 11 d., Nr.9 (168)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS

2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

 

Leninas vis dar nepalaidotas, ir Stalinas šypsosi

Kalba konferencijoje „Berlyno sienos griuvimas: nuo Budapešto iki Vilniaus" Lietuvos Respublikos Seime birželio 5 dieną

Vytautas LANDSBERGIS

Tarptautinėje konferencijoje „Berlyno
sienos griuvimas: nuo Budapešto
iki Vilniaus" dalyvavo ir buvę Seimo
nariai bei pasipriešinimo dalyviai

Berlyno siena buvo materialus statinys, aptaškytas laisvės norinčių žmonių krauju, ir komunistinės diktatūros bei Europos padalijimo simbolis.

Atėjo laikas, kai sienos pamatai ėmė skeldėti. Berlyno siena susvyravo ir griuvo daugeliui entuziastų noriai padedant. Prie to prisidėjo ir Lietuvos Sąjūdis.

Kaip sako mano atmintis, Sąjūdžio didžiųjų renginių spalvotų fotografijų paroda, kurią finansavome, kaip ir visą Sąjūdžio veiklą, iš žmonių aukų, o autorius Zinas Kazėnas daug kur vežiojo, atsidūrė ir Berlyne. Paroda buvo ten atidaryta ir kitą dieną Berlyno siena griuvo. Mėgstantys priežastingumą bloguose dalykuose galėtų pritaikyti tą metodą ir geram dalykui: antai Sąjūdžio paroda Berlyne atsinešė tokį užtaisą, kad sugriovė sieną!


Lietuvos Sąjūdis - totalitarinio režimo griovėjas

Linas ŠALNA

Rusijos atstovas Sergejus Kovaliovas,
atskleidė, kaip valdžia („putinizmas")
tyčiojasi iš savo piliečių per rinkimus,
atimdama iš jų teisę rinkti savo valdžią

Praeitą savaitę minėta Lietuvos Sąjūdžio įkūrimo 20-mečio sukaktis mus vėl nukėlė į beveik užmirštus laikus, kai kovojome už Lietuvos laisvę. Savo darbus apžvelgti ir perspektyvas numatyti ėmėsi ir neseniai įvykęs Lietuvos Sąjūdžio IX suvažiavimas. Antradienį, birželio 3-iąją, Sąjūdžio įkūrimo dieną, Seime įvykęs iškilmingas posėdis šiai reikšmingai sukakčiai paminėti daugeliui priminė, kad Sąjūdis dar gyvas ir turi gyvuoti. Ketvirtadie­nį ir penktadienį (birželio 5-6 dienomis) Seime vyko (tiesa, beveik be Seimo na­rių, kurių buvo tik vienas kitas, teikęsis priminti savo Sąjūdžio nuveiktus darbus) tarptautinė konferencija „Berlyno sienos griuvimas: nuo Budapešto iki Vilniaus (Pasipriešinimo totalitariniams režimams sąsajos ir išvados)".


Valstybės atgavimo viltis

Algirdas SAUDARGAS

Ar turėjo Sąjūdis užsienio politiką? Jei paklausčiau, o ar turėjo Sąjūdis politiką apskritai, atrodytų nerimtai. Tačiau visiškai rimtai galime klausti: nuo kurio momento Sąjūdis turėjo poli-tiką ir kokios tos politikos ištakos? Kartu paaiškės ir Sąjūdžio užsienio politikos ištakos.

Sąjūdis susikūrė kaip Gorbačiovo „perestroiką" remianti organizacija. Kaip įstatuo­se įprasta rašyti: Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis (toliau Sąjūdis). Antraštė LPS, o esmė Sąjūdis. Kada LPS tapo tiesiog Sąjūdžiu? Tada, kai įgijo savo politiką. Persitvarkymas nebuvo Sąjūdžio politika. Įvairios gamtosaugi­nės, kultūrinės, jaunimo organizacijos ir klu­bai buvo naudingos ir vertingos. Jos ir be Sąjūdžio būtų buvusios naudingos ir prisidėju­sios prie centrinės valdžios inicijuotos ir taip Vakaruose garbinamos „pertvarkos, viešumo, demokratijos". Gal jos ką nors realiai būtų pagerinusios, gal net LPS būtų atsiradęs. Bet LPS niekuomet nebūtų virtęs tuo Sąjūdžiu, kurį šiandien minime, kurį prisimename, kuris visuomet liks mūsų atmintyje švarus ir nepakartojamas, jei nebūtų Valstybės atgavimo vil­ties. Niekas tuomet nežinojo, kada įmanoma atgauti valstybę, ar iš viso ją įmanoma atgauti, bet buvo stipri nuojauta, kad atėjo laikas, kai galima pamėginti ją atgauti, ir kad tas laikas gali nebepasikartoti.


Vengrijos revoliucijos, Prahos pavasario ir Lenkijos „Solidarnosc" atgarsiai

Bronislavas GENZELIS

Okupuota ir aneksuota Lietuva pergyveno kelis skirtingus laikotarpius: stalinizmo, kurio metu vyko ginkluota kova su okupantais - tada bet kokia vieša opozicinė veikla buvo neįmano­ma, chruščiovinio atšilimo ir restalinizacijos. Po diktatoriaus mirties atėjo didysis blaškymosi ir vilties metas. Iš pradžių tyliai, nedrąsiai dairantis, vėliau drąsėta. Lietuvoje kūrėsi ne­formalūs studentų ir kitokie sambūriai. Kiekvie­na aukštoji mokykla norėjo priminti savitumą. Iš­sivystė judėjimas už studentiškas kepures. Net Maskvoje studijuojantieji Lietuvos, Latvijos ir Es­tijos studentai įkūrė savo klubą Balticum, pasi­siūdino savo kepures, tuo išsiskirdami iš Maskvos studentijos. Jie palaikė ryšius su vengrų studentais, studijuojančiais Maskvoje.


Atskleidžiamos Irano karinės galios paslaptys

Giedrius GRABAUSKAS-KAROBLIS

Didžiosios Britanijos teisėsauga atskleidė prekeivių ginklais tinklą, kuris tiekė dideles ginklų siuntas Iranui. Suimti septyni Didžiosios Britanijos piliečiai, tiekę raketų ir kovinių lėktuvų dalis, kul­kosvaidžius, kuriuos naudoja britų spe­cialiosios pajėgos, automatus. Be to, Iranui buvo tiekiamos ir medžiagos, tin­kamos branduolinio ginklo gamybai. Bri­tų tyrėjų duomenimis, keli iš suimtų pre­keivių dar nuo 1993 metų palaikė artimus ryšius su Abdula Chanu, vadinamu Pakistano branduolinės bombos tėvu. Abdula Chanas jau prisipažino, kad padėjo sukurti branduolines bombas Iranui, Libijai ir Šiaurės Korėjai.


CŽV nustatė tikslią Bin Ladeno buvimo vietą

Giedrius GRABAUSKAS-KAROBLIS

JAV Centrinės žvalgybos valdybos pareigūnai gavo pakankamai duomenų, įrodančių, kad ekstremistinės ,AI Qaedos" organizacijos lyderis Osama Bin Ladenas slepiasi Pakistane, niekieno nepripažintoje Vaziristano valstybėje, Kunaro ir Nuristano kalnų koridoriuje, netoli Kinijos ir Afganistano sienos. Prie Vaziristano regiono įkurtos kelios stiprios Pakistano kariškių atraminės bazės, virš šių teritorijų dažnai patruliuoja amerikietiški „Predator" nepilotuojami lėktuvai. Remiantis žvalgybos gautais duomenimis, pavyko sunaikinti du įtakingus Talibano judėjimo veikėjus, šeichus Abu Salimaną ir Osmaną. Iš lėktuvo „Predator" į jų buvimo vietą buvo numesta bomba, žuvo abu šeichai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija