„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2010 m. gruodžio 22 d., Nr.22 (222)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Kubos disidentui neleista atsiimti A. Sacharovo premijos

Kubos disidentas Guillermo Farińas šiemet pelnė Europos Parlamento (EP) teikiamą Sacharovo premiją už minties laisvę. 48-erių G. Farińas buvo nominuotas Sacharovo premijai kaip visų Kubos kovotojų už žmogaus teises ir laisves atstovas. G. Farińas yra psichologijos daktaras, nepriklausomas žurnalistas ir politikos disidentas. Per keletą metų G. Farińas surengė 23 bado streikus, gindamas kitus Kubos disidentus. Paskutinį 135 dienas trukusį bado streiką jis nutraukė šių metų liepos 8 dieną po to, kai tarpininkaujant Katalikų Bažnyčiai šalies valdžia sutiko paleisti 52 politinius kalinius. G. Farińas yra įsteigęs nepriklausomą žinių agentūrą „Cubanacįn Press“, skleidžiančią informaciją apie Kubos politinius kalinius. Tuo tarpu jo nuopelnai kovojant už interneto laisvę šalyje 2006-aisiais buvo įvertinti organizacijos „Žurnalistai be sienų“ premija.

Sacharovo premijos įteikimo ceremonija trečiadienį surengta EP plenarinių posėdžių salėje Strasbūre. G. Farińas negavo Kubos valdžios leidimo išvykti iš šalies, todėl Parlamente buvo išklausytas jo kalbos įrašas. Laureatas kalbėjo: „Jau pats tas faktas, jog iš šios salos, kurioje gimiau, negalima netrukdomai išvykti ir į ją grįžti, didelei gėdai tų, kurie blogai mus valdo mūsų pačių tėvynėje, nepaneigiamai liudija, kad mano šalies autokratinėje sistemoje, deja, niekas nepakito. Mes, šios šalies piliečiai, dabartinių Kubos vadovų akyse esame tokie patys, kaip  praėjusiais šimtmečiais Afrikoje grobiami ir prievarta į Ameriką gabenami mano protėviai. Kad aš ar kitas paprastas pilietis galėtų išvykti į užsienį, reikia gauti laisvės kortelę, kaip kad anksčiau jos reikėjo vergams, tik šiandien ji vadinama baltąja kortele.“ G. Farińas prašė Parlamento nenusileisti Kubos vyriausybės elitui ir netenkinti jo reikalavimų, kol bus paleisti į laisvę visi politiniai ir sąžinės kaliniai, nutrauktas smurtą prieš taikius opozicijos narius ir grasinimai jiems, persvarstyti ir panaikinti visi žmogaus teises pažeidžiantys Kubos įstatymai, sudaryta galimybė kurtis opozicijos partijoms, valstybiniam socializmui nepavaldžioms žiniasklaidos priemonėms, nepriklausomoms profesinėms sąjungoms ir kitoms taikioms visuomeninėms organizacijoms ir kad Kubos diasporos nariai galėtų dalyvauti šalies kultūriniame, ekonominiame, politiniame ir visuomeniniame gyvenime. Baigdamas savo kalbą G. Farińas padėkojo politikams: „Dėkoju Europos Parlamentui, kad jis neapleidžia Kubos žmonių šioje daugiau nei pusę amžiaus trunkančioje kovoje dėl demokratijos. Man suteiktą 2010 metų Sacharovo premiją už minties laisvę priimu tik todėl, kad jaučiuosi mažytė šios tautos, kuriai priklausyti man didelė garbė, pasipriešinimo dalelė“.

Ceremonijos metu sakė EP pirmininkas Jerzy Buzekas pareikalavo nedelsiant paleisti į laisvę visus Kubos politinius kalinius.

Nuo 1988 metų A. Sacharovo premija skiriama su priespauda ir neteisybe kovojantiems ir žmogiškąsias vertybes ginantiems asmenims ir organizacijoms. Kaip ir sovietų disidentas A. Sacharovas, nepabūgę persekiojimo šie žmonės gina laisvą žodį ir skelbia tolerancijos ir laisvės žinią. Tai ne pirmas kartas, kuomet Sacharovo premija teikiama laureatui nedalyvaujant. 2008 metais Kinijos žmogaus teisių gynėjas Hu Jia negalėjo dalyvauti ceremonijoje, nes buvo įkalintas. Tada europarlamentarai išklausė jo žmonos kalbos įrašo. Birmos disidentė Aung San Suu Kyi bei Kubos organizacijos „Baltai vilkinčios moterys“ nariai taip pat negalėjo asmeniškai atsiimti premijos (atitinkamai 1991 ir 2005 m.) – jas atsiėmė ceremonijoje dalyvavę laureatų giminės arba atstovai.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija