„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.1 (110)

2010 m. sausio 15 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


XXI amzius


ARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Pirmtako pėdomis

Baltarusijos Minsko–Mogiliovo
arkivyskupas metropolitas
Tadeušas Kondrusevičius
Broniaus Vertelkos nuotrauka

Kasmet skelbiamo Vyskupo Motiejaus Valančiaus literatūrinio konkurso blaivybės tematika laureatais pastaruoju metu, įvertinant poveikį moraliniam visuomenės ugdymui, išrenkami kunigai ir vyskupai. Šiemet komisija (pirmininkas – VPU Etikos katedros  prof. Česlovas Kalenda) paskelbė, kad M. Valančiaus literatūrinio konkurso blaivybės tema laureatu tapo Baltarusijos Minsko–Mogiliovo arkivyskupas metropolitas Tadeušas Kondrusevičius.  Jis baigė Kauno kunigų seminariją, dirbo Druskininkų ir Vilniaus parapijose, o tapęs vyskupu ėjo europinės dalies Rusijos apaštalinio administratoriaus pareigas, buvo Rusijos katalikų vyskupų konferencijos pirmininku.  


Tarėsi Vilniaus blaivininkai

Dr. Aldona Kačerauskienė

Iš kairės: buvęs BS Vilniaus skyriaus
valdybos pirmininkas Lionginas Semėnas,
BS Centro ir Vilniaus skyriaus valdybos
narys Vytautas Uogelė, Vilniaus skyriaus
valdybos pirmininkas Jonas Šaulys
bei Vilniaus skyriaus valdybos narys
Alfredas Čiučiurka
Jolitos MALINAUSKAITĖS nuotraukos

Baigiantis seniesiems metams daugelis organizacijų susumuoja darbo rezultatus, aptaria būsimus darbus. Gruodžio 27 dieną įvyko ir Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio (BS) Vilniaus skyriaus narių visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Renginys buvo atviras visuomenei – jame dalyvauti kvietė prieš gerą savaitę mieste iškabinėti skelbimai. Ir visgi  nustebome išvydę žmonių pilnutėlę salę, kurią už savo asmenines lėšas buvo išnuomojęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Kazimieras Uoka.


Dvi lygiagretės

Jonas Kačerauskas,

inžinierius, vienas Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio steigėjų

„Valančiukų aidas“ – neperiodinis
Vyskupo M. Valančiaus blaivystės
sąjūdžio informacinis leidinys

2009 metais sukako 90 metų nuo atkurtos Lietuvių katalikų blaivybės draugijos (LKBD) ir dvidešimt metų, kai įsteigtas Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdis (VMVBS). Atkurti LKBD ir įsteigti VMVBS paskatino panašios aplinkybės, tie patys tikslai, panašus veiklos tarpas, tik dėl to, kad buvo skirtingi laikotarpiai, sąlygos, kitos kartos žmonės, sulaukta kitokių rezultatų.


Kai Seimas remia žmonių luošinimo industriją

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba kreipėsi į Lietuvos žmones, Vyskupų Konferencijos pirmininką arkivyskupą S. Tamkevičių, prezidentę D. Grybauskaitę, Seimo Pirmininkę I. Degutienę, Ministrą Pirmininką A. Kubilių, Seimo narius ir žiniasklaidą.

Kreipimesi sakoma, kad kiekvienas lietuvis vidutiniškai per metus išgeria 19–20 litrų absoliutaus (100 proc. stiprumo) alkoholio. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, 7 litrai vienam gyventojui jau yra labai žalingas vartojimas. Dėl alkoholio vartojimo sukeltų ligų kasmet miršta apie 5800  žmonių. Lietuva Europoje  pirmauja pagal ligas ir mirtis nuo alkoholizmo. Dėl alkoholio vartojimo Lietuva kasmet netenka apie 4,5 mlrd. litų – dėl girtavimo patiriami nuostoliai 5 kartus didesni už pajamas, gautas už alkoholį. Lietuvoje alkoholis parduodamas 16800 vietų. Viena alkoholiu prekiaujanti  vieta aptarnauja vidutiniškai 200 gyventojų. Lietuvoje atlikti tyrimai parodė, kad itin dideliais kiekiais alkoholį vartoja kas trečias Lietuvos vyras nuo 15 iki 74 metų amžiaus ir kas dešimta to paties amžiaus moteris. Europos Komisijos užsakymu atlikta studija parodė, kad Lietuvoje alkoholio prieinamumas (kainos, laiko, vietos ir kt. prasme) yra didžiausias iš visų ES valstybių.

 
 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija