„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.4 (113)

2010 m. balandžio 30 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


XXI amzius


ARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Saugokimės svaigalų

Dr. Aldona Kačerauskienė

Tarptautinės blaivybės organizacijos
prezidentas, Rusijos valstybės
Dūmos ekspertas akademikas
Aleksandras Majurovas dažnai dalyvauja
įvairiose tarptautinėse konferencijose

Kovo mėnesį Lietuvoje lankėsi Tarptautinės blaivybės organizacijos prezidentas, Rusijos valstybės Dūmos ekspertas akademikas Aleksandras Majurovas. Jis skaitė paskaitas apie svaigalų žalą moksleiviams, studentams ir plačiajai visuomenei, dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Žalingų įpročių prevencija: patirtis problemos perspektyvos“, vykusioje Vilniuje. Akad. A. Majurovas apgailestavo, kad visuomenė įprato prie alkoholio vartojimo ir nebesuvokia, kad girtavimas prilygsta stichinei nelaimei. 40 proc. savižudžių būna neblaivūs, 80 proc. nusikaltimų įvykdo neblaivūs asmenys, dažnai girtaujantys nesulaukia nė 50 metų amžiaus; alkoholio vartojimas daro neigiamą įtaką tautos genofondui, sukelia impotenciją. Ir ne tik tai. Ilgamečiai stebėjimai ir kruopštūs tyrimai leidžia daryti išvadą: jeigu seneliai girtuokliavo, 16–17 metų jaunuoliai, pradėję vartoti alkoholinius gėrimus, prasigeria per trejus metus; pradėję vartoti 30 metų, prasigeria per penkerius metus, pradėję vartoti 40 metų, alkoholikais tampa per septynerius metus. Jeigu seneliai ir tėvai negirtuokliavo, pradėję vartoti alkoholinius gėrimus jauni žmonės alkoholikais tampa tik po 25 metų. Žodyje jaunimui akademikas sakė: „Jeigu 10 klasėje gėrėte, rūkėte, nesulauksite sveikų vaikų, anūkų ir net proanūkių. Rusijoje dabar gimsta tik 10 procentų sveikų vaikų. Senovės Graikijoje moterys neturėjo teisės vartoti svaigalus. Jeigu žmonės nesiliaus svaigintis, mūsų civilizacija (buvusios Sovietų Sąjungos šalys, išskyrus Turkmėnistaną) 2085–2095 metais išnyks. Išnykusių tautų vietoje apsigyvens arabai. Lietuvoje taip pat gyvens arabai. Tuo galima patikėti, nes musulmonai yra blaivūs, jų gausios šeimos. 2/3 žemės gyventojų nesisvaigina: vieniems tai daryti draudžia Koranas, kiti nesisvaigina dėl socialinių motyvų, dar kiti – dėl pašlijusios sveikatos. Negirtuokliaujančios tautos susikuria puikią gerovę. Prieš 10 metų apie Švediją kalbėjome kaip apie blaiviausią Europos valstybę. Deja, Švedija pasidavė alkoholio, tabako, narkotikų gamintojų mafijai. Dabar blaiviausia Europos šalis yra Norvegija. Didelėse gyvenvietėse veikia tik po vieną alkoholinių gėrimų parduotuvę, alkoholiniai gėrimai yra labai brangūs, budintis policininkas užsirašo, kas pirko alkoholinius gėrimus. Apribota alkoholio pasiūla davė gerus rezultatus – dabar norvegai kasmet pusę savo uždarbio perveda į Šveicarijos bankus. Anksčiau dalį tų lėšų pragerdavo.


Ar Sveikatos apsaugos ministerija gerbia sąžinės laisvę?

„Respublikos“ dienraštyje (2010 04 12) buvo publikuotas Aidos Valinskienės straipsnis „Medikai abortų galės nebedaryti“, kuriame kai kurie teiginiai klaidina visuomenę. Taip pat minėtame straipsnyje cituojami sveikatos apsaugos viceministrės Noros Ribokienės teiginiai kelia abejonių, ar Sveikatos apsaugos ministerija ketina gerbti pamatines žmogaus teises.

Sąžinės ir religijos laisvė yra fundamentali žmogaus teisė, kurios neužtikrinus neįmanoma laisva demokratinė visuomenė. Daugelis valstybių gerbia šią teisę, numatydami savo įstatymuose teisę gydytojams atsisakyti atlikti nėštumo nutraukimo procedūras, jei tai prieštarauja jų sąžinei ar religiniams įsitikinimams. Susitikime su Vyriausybės atstovais Lietuvos Vyskupų Konferencija pabrėžė būtinybę Lietuvos įstatymuose įtvirtinti nuostatą, jog gydytojai turi teisę atsisakyti atlikti nėštumo nutraukimo procedūras, jei tai prieštarauja gydytojų sąžinei ar religiniams įsitikinimams. Buvo aptarti tie nėštumo nutraukimo atvejai, kuomet nėštumą siekiama nutraukti,  nesant realaus pavojaus moters gyvybei. Lietuvos Vyskupų Konferencija siūlo papildyti Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymą nuostata, kad „gydytojas turi teisę atsisakyti atlikti nėštumo nutraukimo (aborto) procedūras bei susijusius veiksmus, jei tai prieštarauja jo sąžinei ar religiniams įsitikinimams ir nekelia realaus pavojaus paciento gyvybei“. Šią išlygą numatyti įstatyme pasiūlyta atsižvelgiant, be kita ko, ir į Teisingumo ministerijos pastabas, kad „religija ar tikėjimu negali būti pateisinamas įstatymų nevykdymas“.


Prieš prekybą žmonėmis lietuviai kovos kartu su prancūzais

Kristina Mišinienė

Prancūzijos judėjimo prieš prekybą
žmonėmis asociacijos narys Eric
Pancelet (dešinėje) su „Lietuvos
Caritas“ projekto „Pagalba
prostitucijos ir prekybos
moterimis aukoms“ darbuotojomis

„Lietuvos Caritas“ projekte „Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms“ neseniai lankėsi Prancūzijos judėjimo prieš prekybą žmonėmis asociacijos („Le Mouvement du Nid“) narys Eric Pancelet. Susitikimo metu buvo aptarti abiejų organizacijų veiklos principai ir bendradarbiavimo galimybės.

Prostitucija ir prekyba žmonėmis – tas pats


Laisvas judėjimas Šengeno erdvėje – žalia šviesa prekybai žmonėmis

Valstybės sienos apsaugos tarnybos biure vykusioje apskritojo stalo diskusijoje kalbėta apie nelydimus nepilnamečius Šengeno erdvėje, prekybą žmonėmis ir Lietuvos sienų saugumą.  „Lietuvos Caritas“ iniciatyva surengtoje diskusijoje dalyvavo 25 LR Vyriausybės, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, teisėsaugos institucijų bei nevyriausybinio sektoriaus ekspertai.


Seksualinio išnaudojimo blogis

Mindaugas BUIKA

Popiežius neslėpė emocijų

Pasak Vatikano spaudos tarnybos vadovo jėzuito kunigo Federiko Lombardžio, popiežiaus Benedikto XVI susitikimas su kunigų seksualinio išnaudojimo aukomis jo vizito į Maltą metu buvo ryžtingas žingsnis įveikiant krizę Bažnyčioje. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti paradoksaliai, kad balandžio 18 dieną vykusio susitikimo buvo labiausiai laukta ir apie jį daugiausiai kalbėta pasaulio žiniasklaidoje, tačiau tai buvo vienintelis vizito įvykis, kuris nebuvo viešai rodomas. Bet toks diskretiškumas yra visiškai suprantamas, nes Šventojo Tėvo bendravimas su aštuoniomis išnaudojimo aukomis buvo tikrai asmeninis, kupinas išgyvenimų ir privačių maldų.


Kunigams apie alkoholio vartojimą

Neseniai Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko arkivyskupijos kunigams skirta konferencija. Jai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, dalyvavo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, didelis būrys arkivyskupijoje tarnaujančių dvasininkų bei svečias – gydytojas psichiatras, biomedicinos mokslų daktaras Aurelijus Veryga, kuris yra ir Nacionalinės sveikatos tarybos narys, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas, Vysk. M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio pirmininkas.


„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ apie tautos blaivinimą

1 Tikintieji ir kunigai daugkartiniais prašymais kreipiasi į vyskupus, kurių pagrindinis motyvas yra toks: „Jūs, Bažnyčios didieji Kunigaikščiai, gelbėkite tautą“. „Prašome kartu su visa pažangia visuomene drąsiai stoti į kovą už blaivybę“. („LKB kronika“, Nr. 31) „Savo autoritetingu žodžiu ar raštu paragintumėte vyskupijos kunigus bei tikinčiuosius padaryti visa, kad į mūsų kraštą vėl sugrįžtų vyskupo Valančiaus laikais klestėjusi blaivybė.“ („LKB kronika“, Nr. 37)


Žmonijai reikėtų išsijungti mobiliuosius telefonus

„Kino pavasario“ mėgėjai turėjo galimybę pažiūrėti dokumentinį filmą apie mobiliųjų telefonų skleidžiamos elektromagnetinės spinduliuotės poveikį mūsų sveikatai. Lietuvoje įvyko europinė amerikiečio režisieriaus Talal Jabari dokumentinio filmo „Grėsmingas signalas“ premjera. Šis filmas jau pramintas mobiliųjų telefonų detektyvu. Režisierius atskleidžia opią ir aktualią galimo mobiliųjų telefonų poveikio sveikatai problemą. Jis klausia, ar žinome, kiek iš tiesų kainuoja pokalbio mobiliuoju telefonu minutės.

 
 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija