„XXI amžiaus“ priedas pagyvenusiems žmonėms, 2006 m. gegužės 5 d., Nr. 2 (17)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kardinolo pusbrolis

Bronius VERTELKA

Petras Povilas Bačkis
Autoriaus nuotrauka

Petrą Povilą Bačkį pažįstu ne pirmi metai. Mūsų žemės lopinėliai sodų bendrijoje „Klevas“ – kaimynystėje. Susitinkame retokai, nes ten negyvename. Žinojau tik tiek, jog mano kaimynas – Lietuvos Katalikų Bažnyčios kardinolo Audrio Juozo Bačkio pusbrolis. Atviras pokalbis su Petru Povilu vyko jo bute Nevėžio gatvėje.


Kunigo tėvai

Šviesus ir gražus Bronislavos ir Alberto Banių gyvenimas

Vytautas BAGDONAS

Svėdasiškiai Bronislava
ir Albertas Baniai jau 40 metų kartu

Rugsėjį svėdasiškiai Bronislava ir Albertas Baniai pažymės bendro gyvenimo 40-metį. Tai bus gražaus, darnaus bendravimo, savitarpio supratimo, atjautos, sutarimo, meilės ir pagarbos vienas kitam jubiliejus.

Nors sakoma, kad nėra namų be dūmų, Banių namuose tų dūmų išties vargu ar yra kada nors buvę, o jeigu trumpam ir atsirasdavo, tai jie greitai užgesdavo, kibirkštis neįsižiebdavo.


Mokiusi ne tik vokiečių kalbos

Dr. Aldona Kačerauskienė

Dr. Ona Norušytė-Januševičienė
su sūnumi Gediminu

...1956-ųjų Vėlinių diena. Vilniaus universiteto Bendroji skaitykla pilna studentų filologų. Per stalus siunčiamas raštelis: „Vakare ateik į Rasų kapines“. Tai žadino smalsumą, dar nebuvo nuslūgę patriotiniai jausmai, kuriuos sužadino įvykiai Vengrijoje. Todėl užteko šito trumpučio pakvietimo ir vakare Rasų kapinėse buvo tūkstančiai studentų. Gražiai sutvarkyti ir papuošti karių savanorių kapai, Lietuvos himnas prie tautos patriarcho Jono Basanavičiaus kapo, giesmės ir dainos...


Žiaurūs ir baisūs okupacijos metai

Antanas Šimėnas

Perskaičiau „XXI amžiaus“ (2005 m. birželio 15 d. Nr.46) straipsnį „Garbė Tėvynei, kad yra kam už ją žūti…“, ir man kilo mintis parašyti apie vienos šeimos sunaikinimą baisiu sovietinės okupacijos metu. Taip pat ir apie savo išgyvenimus.

Esu kilęs iš neturtingos šeimos. Man nuo aštuonerių metų teko tarnauti piemenuku ir pusberniu gana apsišvietusioje Kadžių šeimoje, kuri buvo išblaškyta bei sunaikinta sovietinės okupacijos metu. Net septynerius metus buvau tos šeimos narys.


Senienų sergėtojas išėjo…

„XXI amžiuje“ prieš kurį laiką pasakojome apie Anykščių krašto istorijos puoselėtoją, privataus muziejaus įkūrėją, nusipelniusį rajono kultūrai žmogų viešintiškį Povilą Jurkštą.

Šiandien apie jį rašome jau būtuoju laiku. Mat garbaus amžiaus kraštotyrininkas, muziejininkas mėgėjas (gimęs 1919 metais) balandžio 4-ąją baigė savo žemiškąją kelionę. Ta proga dar kartą norėtųsi prisiminti P.Jurkšto pomėgį rinkti įvairias senienas ir išsaugoti jas nuo sunaikinimo, sunykimo ateinančioms kartoms. Taip pat prisiminti šį uolų kataliką, savo šalies patriotą, rūpestingą moralės ir dorovės sergėtoją, gimtojo krašto metraštininką.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija