„XXI amžiaus“ priedas pagyvenusiems žmonėms, 2011 m. balandžio 1 d., Nr. 2 (40)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Laikas ir žmonės

Šiuolaikiškiausia  bibliotekininkė

Gintarė Martinaitienė

Slavikų bibliotekininkė
Algimanta Kuncaitytė
Dariaus Pavalkio nuotrauka

Projektas „Bibliotekos pažangai“ pristato įdomiausius, iniciatyviausius ir šiuolaikiškiausius Lietuvos bibliotekininkus. Iš Šakių rajono pasiūlyta 34-erius metus Slavikų bibliotekininke dirbanti Algimanta Kuncaitytė.

Algimanta Vilniaus kultūros mokykloje įgijo bibliotekininkės specialybę. Projektui bibliotekininkę pristačiusi seniūnijos bendruomenės centro vadovė Renata Baltrušaitienė vos spėja vardyti iniciatyvios ir veiklios moters pasiekimus: jos iniciatyva Slavikų kaime yra įrengtas viešasis interneto prieigos taškas, kuriuo bendruomenė naudojasi jau penktus metus. Moteris nuolat dalyvauja organizuojant bendruomenės kultūrinius renginius, renka krašto istorinę medžiagą ir ją kaupia, rengia ir leidžia lankstinukus bei bendruomenės informacinį leidinį „Slavikietis“. Bibliotekininkės iniciatyva tradiciniu tapo poezijos ir muzikos vakaras gamtoje – „Poezijos rudenėlis“. „Algimanta nuolat tobulina įgūdžius, dirba su informacinėmis technologijomis, skatina ir padeda bendruomenei aktyviai jomis naudotis. Taip pat skatina vaikus skaityti knygas, organizuoja bibliotekoje pažintines popietes, palaiko glaudžius ryšius su seniūnijoje esančiomis organizacijomis“, – apie A. Kuncaitytę kalba bendruomenės centro vadovė.


Laikas ir žmonės

Praminanti takelius

Bronius VERTELKA

Nevėžio bendruomenės namų
vadovė Stasė Eigirdienė
Autoriaus nuotrauka

Rudenį Stasė Eigirdienė pažymės savo kultūrinės veiklos 30-metį. Nevėžio bendruomenės namų vadovė konkurse „Mūsų kaimo šviesuolis 2010“ nominuota kaimo gyvosios kultūros ir tradicijų puoselėtoja.

Iš Viešintų kilusi S. Eigirdienė sako, kad jos gyvenimo tikslas – skatinti kaimo žmones prasmingai gyventi, raginti juos rieškučiomis semti kultūros turtus. Mama buvo pribuvėja, ėjo per gryčias ir „gaudydama vaikus“ žinojo labai daug gražių istorijų. Tėvelis mūrijo krosnis, tad irgi eidamas per kiemus gerų dalykų prisižiūrėdavo. Visa tai Stasei įaugo į kraują.


Pokalbių niša

Ryšiai su gimtine nenutrūko

Tautodailininkė
Stasė Mikeliūnienė

Vasario 10-ąją Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko Stasės Mikeliūnienės akvarelių ir pastelės parodos „Prisilietimas“ atidarymas ir buvo paminėtas parodos autorės 80-metis. Su tautodailininke kalbėjosi „XXI amžiaus“ korespondentas Bronius VERTELKA.

 

Kaip jaučiatės atėjusi į darbą po jubiliejaus?


Pokalbių niša

Mokytojas, rašantis knygas

Panevėžio K. Paltaroko gimnazijos
istorijos mokytojas ekspertas
Juozas Brazauskas
Autoriaus nuotrauka

Panevėžio J. Masiulio knygyne „Pegasas“ pristatyta Kazimiero Paltaroko gimnazijos istorijos mokytojo eksperto Juozo Brazausko knyga „Vaikams apie Lietuvos valdovus“. Su pedagogu, daugiau kaip 30 leidinių – mokyklinių vadovėlių, vaizdo priemonių, brošiūrų – autoriumi Juozu BRAZAUSKU kalbėjosi „XXI amžiaus“ korespondentas Bronius VERTELKA.

 


Laikas ir žmonės

Visą gyvenimą atidavęs vaikams

Audronė BEREZAUSKIENĖ,

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos
Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja

Juozas Danilavičius

Anykščiuose, Sakralinio meno centre, pedagogas, logopedas ekspertas Juozas Danilavičius Anykščių bendruomenei pristatė knygą „Atsargiai vaikas“. Į renginį susirinkę Anykščių švietimo įstaigų darbuotojai susidomėję klausėsi garbaus pedagogo pasakojimo apie vaikų auklėjimą, bendravimą ir galimybę vaikams padėti tapti kūrybingais, dorais žmonėmis.

J. Danilavičius yra pirmojo specialiosios mokyklos vadovėlio bei daugelio pedagogine tema parašytų knygų ir straipsnių autorius. Didžiulę pedagoginę patirtį turintis mokytojas yra puikiai perpratęs vaikų psichologiją ir šiandien ateina į pagalbą ne tik tėveliams, norintiems mokyti savo atžalas, bet ir padeda jauniems specialistams, šiuo metu dirbantiems su negalią turinčiais vaikais.


Laikas ir žmonės

Negęstanti meilės šviesa

Bronius VERTELKA

45 metus drauge gyvenantys
Dalia ir Vladas Trumpickai
iš Anitavos kaimo sako,
kad išlaikyti darną
šeimoje padeda jų potraukis
meniškiems dalykams

Įpusėjus pavasariui Dalia ir Vladas Trumpickai minės vedybinio gyvenimo 45 metų sukaktį. Sutuoktiniai neslepia, kad išlaikyti darną šeimoje padeda jų potraukis meniškiems dalykams.

Raguvos mokytojas ir dailininkas Vytautas Narėčionis, rengiantis Lietuvos jaunųjų dailininkų kūrybos parodai Šiauliuose, į ją atrinko Dalios Janulytės piešinius ir iš molio lipdytus dirbinius. Po kurio laiko atėjo žinia, kad moksleivė užėmė pirmąją vietą.


Skaitykla

„Rutkalnis“ – iš grybų ir pensijos

Gintarė Martinaitienė

Zita Rakauskaitė-Sederevičienė
pripažino, kad rašant „Rutkalnį“,
daugelio traktuojamą
kaip etnografinį leidinį,
mintys liejosi savaime
ir jas reikėjo tik užrašyti

Sausio 25 dieną Šakių viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta Zitos Rakauskaitės-Sederevičienės trečioji knygelė „Rutkalnis“, kurią galima traktuoti kaip etnografinį leidinį, nes jame ypač daug zanavykiškos tarmės pavyzdžių bei etnografinių detalių.

„Rutkalnis“ – trečioji Z. Rakauskaitės-Sederevičienės knygelė, kurią, kaip pasakojo autorė, pavyko parašyti per mėnesį. „Per mėnesį viską suklojau, net galvoti nereikėjo, nes mintys liejosi, tik užrašyti reikėjo“, – pristatydama knygą kalbėjo Z. Rakauskaitė-Sederevičienė. Naujai išleistoje poezijos knygelėje ypač daug etnografinių detalių, zanavykiškos tarmės pavyzdžių. „Gal ir nedaug tuometinių buities ar aprangos aprašymų, tačiau į eilėraštį visko irgi nesudėsi“, – kuklinosi autorė. Bet daugelis vertinusiųjų „Rutkalnį“ teigė, kad praėjus kuriam laikui, kai šios vietovės neliks žemėlapyje, mūsų vaikai savo praeities istoriją galės rasti būtent šiame leidinyje. Juk tai kas užrašyta – neįkainojama. Tuo labiau kad tai, kas tarmiškai užrašyta yra labai tikra – išjausta, išvaikščiota, nepamiršta.... „Suprasdama, kad laiko dulkės į užmarštį nuneša daugelį svarbių dalykų, Zita atsigręžė į kaimą, į paprastą žmogų ir savo eilėmis įprasmino tą buvimą laike“, – kalbėjo renginio vedėja Lina Eringienė.


Skaitykla

Apie garsią Sklėrių giminę

Vytautas Bagdonas

Knygos „Sklėriai“ viršelis

Žymi išeivijos rašytoja, daugelio poezijos rinkinių, romanų, apysakų autorė, Santa Monikoje (Kalifornijos valstija, JAV) gyvenanti Alė Rūta (Elena Viktorija Nakaitė- Arbačiauskienė) neseniai išleido iliustruotų prisiminimų knygą „Sklėriai“. Didelio formato, daugiau kaip 190 puslapių leidinį, panašų į albumą, spaudai parengė kauniškė leidykla „Naujasis lankas“. Prisiminimų knygą rašytoja Alė Rūta paskyrė savo motinai Emilijai Sklėriūtei-Nakienei ir jos broliams Kajetonui bei Alfonsui.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija