„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2009 m. balandžio 24 d., Nr.4 (113)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Tikėjimo pamokos

Benjaminas ŽULYS

Tris mėnesius sekmadieniais Kauno miesto tikintieji rinkosi į Kauno Arkikatedros parapijos „Alfa“ kurso užsiėmimus. Neseniai naujuosiuose parapijos namuose kursai buvo apibendrinti, pasidalyta įspūdžiais, įgytomis žiniomis apie Dievą, Jėzų Kristų, tikėjimą, tarpusavio bendravimą, gėrio sklaidą.

Pokalbyje ir parodytame dokumentiniame filme buvo aiškinamasi, ką mums reiškia Jėzus Kristus, ką reiškia būti kataliku, nagrinėjamas Kristaus mokymas, buvo prisiminti pasaulinės šlovės sulaukę asmenys. Pavyzdžiui, rašytojas Levas Tolstojus, kuriam, rodos, nestigo nei turto, nei garbės. Bet jam to buvo maža. Tik po kurio laiko jis suvokė, kad jam labai trūksta sielos bendravimo su Dievu per Jėzų Kristų. O vienas žymus šių dienų pamokslininkas dar vaikystėje ir paauglystėje neigė krikščionybės svarbą bei reikšmę. Savo neigiamą, kritinį požiūrį į ją vaikinas išdėstė tuomet surengtame konkurse apie tikėjimą ir… laimėjo prizą už gerą tikėjimo pažinimą. Tai jį paskatino dar labiau gilintis į Kristaus mokymą, pažinti Dievą. Dabar jis perteikia savo sukauptas žinias kitiems. Tad Dievas į žmogų ateina įvairiais keliais. Tik svarbu, kad viename tų kelių būtume mes ir Viešpatį pasitiktume su meile.

Kunigas Mindaugas įsitikinęs, kad Dievas, Kristus veikia mūsų gyvenimą įvairiais būdais. Štai ir jis dar vaikystėje buvo skatinamas būti doru kataliku, paisyti Dešimties Dievo įsakymų savo dievobaimingos mamos, jos patarimų, mokymų.

„Alfa“ kurse veikia dvi grupės. Jaunimo grupę lankė apie 50 vaikų ir jaunuolių. Egidija papasakojo, kad anksčiau ji į bažnyčią užeidavusi labai retai, apie Dievą beveik nemąstydavo. Pradėjusi lankyti „Alfos“ užsiėmimus ji pasijuto tarsi kitu žmogumi, daug ką sužinojo, patyrė apie Dievą, ir dabar yra uoli, giliai tikinti katalikė. Vidutiniosios kartos kurso lankytoja fleitininkė Lidija papasakojo, kad jos tikėjimą dar labiau sutvirtino „Alfos“ kurso užsiėmimai.

Abiejų grupių užsiėmimuose buvo ne tik kalbama apie Dievą, Kristų, katalikybę, bet ir keičiamasi nuomonėmis, samprotaujama, ginčijamasi, kas padeda rasti atsakymus į tikėjimo klausimus. Bendruomenė esanti ne kokia formali organizacija, o tarsi viena darni šeima.

„Alfa“ bendruomenė gyvuoja įvairiose pasaulio šalyse, Kaune ji atsirado prieš penkerius metus. Ji ypatinga dar ir tuo, kad mergaitės ir berniukai užsiėmimuose rengiami priimti Sutvirtinimo sakramentą. Tai žingsnis į dar tvirtesnį tikėjimą. Šią tradiciją ketinama tęsti ir toliau, nes „Alfa“ kursas ir toliau gyvuos.

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija