„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2010 m. vasario 12 d., Nr.2 (123)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Laimingi, išgirdę Dievo pašaukimą

Regina Stumbrienė

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos
klierikai Panevėžio K. Paltaroko
gimnazijoje. Kairėje – buvęs šios
mokyklos auklėtinis klierikas
Andrius Meškauskas

Sausio 12 dieną Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje lankėsi Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai: Egidijus Tubelis, Tadas Rimkus, Tomas Paliukėnas ir Andrius Meškauskas (šios mokyklos 2-osios laidos abiturientas). Tai buvo pastoracinė diena: būsimieji kunigai pasakojo gimnazistams apie gyvenimo kelio ieškojimą, savęs atradimą Dievo pašaukime. Klierikai kalbėjo apie mokymosi sąlygas kunigų seminarijoje, atsakė į jaunimą dominančius klausimus.


Moksleivė laisvalaikį užpildo rankdarbiais ir sportu

Birutė Nenėnienė

Rūta mėgsta pasipuošti
pačios susikurtais papuošalais

Gražiškių vidurinės mokyklos dvyliktokė Rūta Snabaitytė pastaruoju metu vis mažiau laiko gali skirti savo pamėgtiems rankdarbiams – reikia kibti į mokslus, išlaikyti egzaminus ir pasirinkti gyvenimo kelią. Bet kai mokytojos Vidos Tamošaitienės paskatinta ant mokyklos palangės surengė improvizuotą rankdarbių parodą, taip ir norėjosi klausti, ar nesiruošia būti technologijų mokytoja. Mergina tik šypsojosi: ji ir jos vyresnioji sesuo pomėgį rankdarbiams perėmė iš mamos, o kiekviena moteris iš prigimties turi menininko gyslelę, kuri labai praverčia kasdieniniame gyvenime. Mergina nuoširdžiai siūlė pasirinkti labiausiai patinkančią ir tiksiančią prie rūbų segę. Nusižiūrėjus vieną papuošalą, Rūta perspėjo: „Tai medžiotojo užsakymas“. Pasirodo, švelnių rankų palytėtos kūrybos prireikia ir jiems. Vasarą mergina gavo ir kitokių užsakymų, net sukūrė papuošalus pamergėms.


Meilės dienos proga kviečiame dovanoti kraujo!

Juozas Dapšauskas

Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba ir internetiniai vartai www.tikiu.lt tęsia prieš kelerius metus pradėtą tradiciją ir kviečia Šv. Valentino dienos proga tapti neatlygintinais kraujo donorais. „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“, – sakė Jėzus (Jn 15,13) ir pats parodė pavyzdį: dovanojo gyvybę. Kviečiame įsijungti į akciją: „Meilė – tai save dovanoti“.


Tikėjimas – tvirtos šeimos pagrindas

Kun. Andrius Vaitkevičius

Lapkričio–gruodžio mėnesiais Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje  įgyvendintas unikalus Lietuvoje projektas „Prakartėlė negimusiam kūdikiui“. Telšių vyskupijos šeimos centrų veiklą koordinuoja Žemaičių Kalvarijos šeimos centras. Šeimos centruose konsultuojamos „krizinės“ šeimos, sprendžiamos jų problemos, o būsimieji jaunavedžiai čia lanko užsiėmimus. Apie šeimos centrų veiklą kalbėjomės su Telšių vyskupijos Šeimos centro reikalų vedėju, kunigu, teologijos licenciatu Andriumi VAITKEVIČIUMI.


Mums rašo

Karalių kelionė     

Trys karaliai aplankė dekaną parapijos
kleboną kanauninką Joną Paulauską ir
vikarą kun. Mindaugą Šlaustą

Sausio 6 dieną vykusioje šventėje Trys išminčiai, žmonių vadinami Karaliais, keliavo į Betliejų per Gargždus.

Karaliai, lydimi angelų choro, užsuko į miesto įstaigas, įmones, organizacijas, ligoninę, socialinių paslaugų centrą ir t. t. Trys karaliai kelionę pradėjo anksti, o pirmiausia jie užsuko pas parapijos kleboną kanauninką Joną Paulauską ir vikarą kun. Mindaugą Šlaustą.


Prakalbinę medį

Mokytojas Evgenijus Babachinas
su mokiniais technologijų pamokose

Į Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos technologijų kabinetą, įkurtą rūsyje, renkasi berniukai, kartais ir mergaitės. Ten jų visada laukia mokytojas  Evgenijus Babachinas. Vaikai čia susipažįsta su medžio darbų technologija.

Pakalbinau mokytoją papasakoti apie tai, kaip kilo mintis mokyti vaikus drožinėti, kaip sekasi perduoti jaunimui liaudies meno tradicijas. „Man visada patiko drožiniai, o drožti pradėjau  dirbdamas su vaikais, dar Juozo Balčikonio (tada vidurinėje) mokykloje. Turėjau parengęs drožinėjimo abėcėlę: mokiniai pasidaro brėžinį, o paskui pjausto. Geriausiai tinka liepa. Medieną gaunu iš girininkijos, peiliukus gaminu pats, mokau saugiai pjaustyti. Ne visiems vaikams sekasi drožinėti. Mergaitės šį darbą daro tiksliau ir kruopščiau.


Mums rašo

Nesame tokie vargšai, kad negalėtume padėti artimui

Jaunosios Igliaukos ateitininkės

Skubame kiekvieną dieną. Skubame tam, kad greitu tempu lekiantis gyvenimas nenublokštų mūsų nuo tvirto kelio. Bet ar dienai pasibaigus mes apmąstome savo nuveiktus darbus? Kiek iš jų yra susiję su kitų gerove? Kiekvienas atsakys skirtingai, nes tai jo sąžinės reikalas. Neturėtume pamiršti, kad padarytas gerumas sugrįžta dvigubai, todėl šiuo sunkiu visuomenei laikotarpiu stipriau apkabinkime savo artimą žmogų, dažniau nusišypsokime sutiktam praeiviui – juk tai nieko nekainuoja. Tokiu būdu mes tik praturtinsime savo sielas, didesnis džiaugsmas aplankys Dangų.


Jaunimo dienų kryžiaus piligrimystė Biržuose

Biržų jaunimas Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčioje prie Jaunimo dienų kryžiaus

Sausio 20 ir 21 dienomis Biržų mokyklose, „Aušros“ vidurinėje ir „Saulės“ gimnazijoje lankėsi Panevėžio vyskupijos jaunimo centro vadovė Elona Stasiūnaitė. Ji pristatė būsimas jaunimo dienas, kurios vyks Panevėžio mieste birželio 26–27 dienomis, papasakojo apie jau įvykusias Klaipėdos jaunimo dienas.

Sausio 23 dieną Lietuvos jaunimo dienų kryžiaus piligrimystė vyko Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje: buvo einamas ir apmąstomas Kryžiaus kelias – jam vadovavo kunigas Mindaugas Šakinis kartu su Svajonių Bažnyčios jaunimo grupe, dalyvavo būrys mokinukų, besiruošiančių Pirmajai Komunijai.


Renginys jaunimui „Kas aš esu?..“

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras sausio 20-ąją surengė vakarą tema: „Kas aš esu – Dievo kūrinys ar gamtos išdaiga?“ Šiam vakarui pranešimą buvo parengęs kun. prof. Andrius Narbekovas, VDU Santuokos ir šeimos centro direktorius. Renginyje dalyvavo studentai, ateitininkų organizacijos nariai, daug moksleiviško amžiaus jaunuolių, atvykusių su parapijų jaunimo grupių vadovais iš įvairių ne tik miesto, bet ir kitų arkivyskupijos parapijų.


Azartiniai lošimai veda į pragaištį

Ar žinai, kad azartiniai lošimai gali sukelti priklausomybę panašiai kaip narkotikai, tabakas, alkoholis ir kad dėl to gali tapti sunkiu ligoniu? Šį klausimą savo ne tik bendraamžiams adresuoja Kauno medicinos universiteto (KMU) Visuomenės sveikatos fakulteto studentai. Jų praktikos užduotis buvo išsiaiškinti, kokia yra azartinių lošimų rinka Kauno mieste, paskatos ir pasekmės. Kartu su Visuomenės sveikatos biuro specialistais studentai priėjo išvados, kad azartiniai lošimai yra labai pavojingi. Studentai suskaičiavo, kad Kaune yra tik treji lošimo namai ir 19 automatų, tačiau aukų – keliasdešimt kartų daugiau. 2007 metais Kauno apskrities priklausomybės ligų centre  nuo patologinio azartinių lošimų potraukio gydėsi 12 žmonių: iš jų 11 vyrų (tarp jų du paaugliai) ir viena moteris. Pernai ligoniais save pripažino 22 žmonės: 20 vyrų (tarp jų 4 paaugliai)  ir 2 moterys.


Kaip kalbėtis su vaikais apie narkotikus?

Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tema visiškai neaktuali – maži vaikai juk nerūko, negeria alkoholio, juolab nevartoja narkotikų! Tačiau turbūt nerasime nė vieno, kuris nebūtų girdėjęs šių žodžių ar pats nematęs, kaip suaugusieji rūko, geria ir pan.

„Šitaip vaiko užklupti tėvai dažniausiai atsako „netrukdyk – mes pasikalbėsime vėliau, nes tu esi per mažas ir daug ko nesupranti“, – aiškina Narkotikų kontrolės departamento prie LR Vyriausybės direktorė dr. Audronė Astrauskienė. – Iš kitos pusės, tėvai gali net neįtarti, kad jų vaikas jau piktnaudžiauja psichoaktyviosiomis medžiagomis, svaiginasi naujų rūšių kvaišalais. Nenuostabu, kad tėvams trūksta žinių ir laiko, o šeimos vaidmuo yra svarbiausias ugdant vaiko atsparumą psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui. Kalbamės su vaikais net nežinodami, kaip atrodo tam tikros medžiagos ir koks yra jų poveikis, prispyrus bėdai nežinome kur kreiptis pagalbos.“


Apie meilę Vilniui ir Lietuvai – lyriškai ir dalykiškai

Irena Tumavičiūtė

Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui skirtų renginių šurmulyje pernelyg kukliai prisiminėme Vilniaus reikšmę Lietuvai, Gedimino miesto grįžimo į Tėvynę septyniasdešimtąsias metines. Kai, pasak Vlado Terlecko, nė viena valdžios institucija nė piršto nepajudino tautiškumui, patriotizmui, pilietiškumui ugdyti, didelę šio darbo naštą prisiima mokytojai. Įsimenančiais renginiais Lietuvos širdies grįžimą į Tėvynę pažymėjo Vilniaus Gerosios Vilties vidurinė mokykla, garsėjanti tautiškų tradicijų puoselėjimu, patriotizmo ugdymui skirtais renginiais. Sostinės grįžimo proga šiai mokyklai savotiško sakralumo teikė Vilniaus dienos, kurias organizavo direktoriaus pavaduotoja Danutė Čabanauskienė. Renginiai buvo organizuojami pagal amžiaus grupes: septintokai ir aštuntokai, vadovaujami mokytojo Giedriaus Mackevičiaus, apžvelgė Vilniaus miesto istoriją, susipažino su pastatais, kurie susiję su svarbiausiais miesto istorijos įvykiais. Devintų ir dešimtų klasių mokiniai stebėjo dešimtų klasių mokinių parengtą pamoką, skirtą Vilniaus atgavimo 70-mečiui.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija