„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2010 m. spalio 15 d., Nr.10 (131)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Prevencinė  paskaita  apie  kvaišalų  ir  palaidumo žalą

Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas
skaito paskaitą Marijampolės
Rygiškių Jono gimnazijoje

Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas yra paruošęs efektyvią prevencinę programą (45 min.) apie girtavimo, rūkymo, narkotikų bei pirmojo aborto pasekmes ir žalą. Daugumos abiturientų vertinimu, iš visų per 12 metų girdėtų paskaitų, pastaroji užima pirmąją vietą. Paskaita labai įtaigi, efektyvi, argumentuota. Joje naudojama audiovizualinė medžiaga iš Hong Kongo, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, JAV, Rusijos ir Lietuvos.  

Mokyklai iš šios paskaitos – akivaizdi nauda: jaunimas tampa doresnis, drausmingesnis, pažangesnis moksle, daugiau pasiekia sporte, mažėja nusikaltimų, traumų ir avarijų.

Kun. R. Skrinskas yra Vyskupo Motiejaus Valančiaus Blaivystės sąjūdžio narys, Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos federacijos garbės narys, elektroninio biuletenio „Pro Vita“, jau 11 metų pasirodančio kas savaitę, vyr. redaktorius, didžiausios Lietuvoje už gyvenimą „Pro Vita“ interneto svetainės kūrėjas (http://provita.vdu.lt).

Už kelionės išlaidas ir paskaitą mokėti nereikia, jei per vieną dieną aplankomos keturios mokyklos ar kelios mokyklos, kuriose perskaitomos  paskaitos keliems srautams.

Paskaitai reikia kompiuterio, multimedijos su Microsoft PowerPoint programa. Paskaita skaitoma visoms vyresnėms klasėms susirinkusioms į salę, todėl reikalingas ir mikrofonas. Lektorius šią paskaitą skaito Lietuvos mokyklose jau 21 metus ir ji nepraranda savo populiarumo. Lektorius gali atvykti į bet kurią Lietuvos mokyklą. Norintys tokios paskaitos prašome kreiptis į lektorių kun. Robertą Skrinską life@zebra.lt, tel. (8 37) 554247.

Lektorius turi LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą leidimą skaityti paskaitas bendrojo lavinimo mokyklose. (2001-08-19 Švietimo plėtotės centro Sveikatos ugdymo ir kūno kultūros ekspertų komisijos posėdžio protokolas Nr. 14, Vilnius).

Štai vienas iš daugelio atsiliepimų apie paskaitą:

„Kunigas R. Skrinskas yra surinkęs įdomią mokslinę medžiagą apie žmogaus vystymąsi ir gyvybės apsaugą pasaulyje. Studentų auditoriją nustebino tas faktas, kad kunigas ryžtasi kalbėti gana intymiomis medicininėmis temomis ir paskaitą iliustruoja originaliomis skaidrėmis. Savo paskaitoje jis naudojasi medicinine terminologija ir moksliniais apibrėžimais, kurie yra tikslūs. Tokių paskaitų reikia mūsų jaunimui, nes pagarbos gyvybei liko labai nedaug. Viešoji spauda ir komercinė televizija vykdo žmogaus „gyvulinimo“ (bestializacijos) procesą ir žudo jaunimo dvasią.  Dėkojame kun. R. Skrinskui už įdomią paskaitą ir linkime jam laimėti kovą už Dievo duotą gyvybę. Lietuvos veterinarijos akademijos Biologijos katedros vedėjas prof. dr. Kazimieras Trainys.“

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija