„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2010 m. spalio 15 d., Nr.10 (131)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Pirmoji fokoliarų palaimintoji

Mindaugas BUIKA

Kiara Badano

Krikščioniškojo nuoseklumo pavyzdys

Palaimintoji Kiara Badano, italė mergina, mirusi nuo kaulų vėžio dar nesulaukus 19-os, paliudijo pasauliui, kad Dievo meilė yra stipresnė nei kančia ir žemiška mirtis, kalbėjo popiežius Benediktas XVI rugsėjo 26 dieną susitikęs su piligrimais Romos Šv. Petro aikštėje sekmadienio vidurdienio „Viešpaties Angelas“ maldai. „Tik Meilė didžiąja raide suteikia tikrąją laimę“, – sakė Šventasis Tėvas, žinodamas, kad tarp klausytojų buvo naujosios palaimintosios šeimos nariai ir daug jos draugų iš Fokoliarų sąjūdžio, išvakarėse dalyvavusių beatifikacijos iškilmėse.

Rugsėjo 25 dieną Romos Švč. Mergelės Marijos Dieviškosios meilės bažnyčioje Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas arkivyskupas Andželas Amatas vadovavo 1990 metais mirusios merginos paskelbimo Bažnyčios palaimintąja apeigoms. Šv. Mišiose tarp 25 tūkstančių maldininkų, jaunų italų, iš kitų Europos šalių atvykusių svečių buvo ir naujosios palaimintosios tėvai – Tereza ir Rudžeras Badanai. Kitos dienos ryte Romos šv. Pauliaus bazilikoje Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Tarcizijus Bertonė aukojo padėkos šv. Mišias už palaimintąją K. Badano. Joms pasibaigus visi maldininkai tiesioginiu televizijos tiltu galėjo stebėti popiežiaus Benedikto XVI vadovaujamą „Viešpaties Angelo“ maldą ir išgirsti jo pastabas apie naujosios palaimintosios liudijimą.

Šventasis Tėvas priminė, kad beatifikuota mergina dėl savo drąsos ir optimizmo sunkios fizinės kančios akivaizdoje buvo kaip šviesos spindulys, todėl vadinta „aiškia šviesa“ (itališkai „Chiara luce“). Jos paskutiniai žodžiai motinai prieš visiškai atsiduodant Dievo valiai buvo: „Iki pasimatymo, Mama. Būk laiminga, nes aš tokia esu“. Popiežius Benediktas XVI sakė, kad jauni žmonės palaimintojoje K. Badano gali rasti krikščioniškojo nuoseklumo pavyzdį. Ji buvo tikra ir pasitikėjo Dievo meile net mirties akivaizdoje. „Šlovinkime Dievą, nes Jo meilė yra stipresnė už blogį. Ji jaunus žmones kartais per sunkumus ir kančias veda į Jėzaus meilės glėbį ir padeda atskleisti gyvenimo grožį“.

Kančios aukos įprasminimas

Kiara Badano gimė 1971 metų spalio 29 dieną Saselo miestelyje, netoli Genujos. Iš savo tėvų, pirmgimės laukusių net vienuolika metų, gavo brandų krikščionišką auklėjimą. Dar vaikystėje Kiara pasižymėjo užuojauta senyvo amžiaus žmonėms, vargšams ir atstumtiesiems, jiems skyrė nemažai laiko, dalijo maistą. Mergaitė svajojo būti gydytoja ir vykti į Afriką rūpintis vargstančiais vaikais. Sulaukusi 9 metų įstojo į Fokoliarų judėjimą, užmezgė draugystę su jo įkūrėja Kiara Liubik,  netgi susirašinėjo su ja, stengėsi kiekvieną dieną dalyvauti šv. Mišiose, norėjo, kad Evangelija taptų jos gyvenimo tikslu.

Septynioliktus metus einančiai judriai ir sportą mėgusiai mergaitei gyvenimą pakeitė sunki liga. Kiarai buvo atliktos kelios nesėkmingos operacijos, po vienos iš jų ji nebevaldė kojų. Kad ir sunkiai sirgdama, ji nenustojo šypsotis, sugebėjo savo gyvenimu liudyti tikėjimo ir meilės dorybes, spindėjo Dievo ir artimo meile. „Nebeturiu kojų, o man taip patiko važinėtis dviračiu. Tačiau Viešpats man suteikė sparnus“, – yra pasakiusi palaimintoji Kiara. Nors labai kentėdama, ji atsisakė nuskausminančių vaistų, nes norėjo geriau įprasminti savo kančios auką už Bažnyčią, jaunimą ir Fokoliarų judėjimą. Ji dažnai apmąstydavo Kiaros Liubik žodžius: „Būsiu šventoji, jeigu dabar esu šventa“.

1990 metų spalio 7 dieną mirusios K. Badano beatifikacijos bylos tyrimas buvo pradėtas 1999-aisiais. Po keliolikos mėnesių gana spartaus tyrimo dieceziniame lygmenyje rezultatai buvo perduoti Šventųjų skelbimo kongregacijai. 2008 metų liepos 3 dieną popiežiui Benediktui XVI patvirtinus dekretą dėl gyvenimo herojiškų vertybių, K. Badano suteiktas garbingosios Dievo tarnaitės titulas. Praėjusių metų gruodžio 15 dieną Šventajam Tėvui pasirašius stebuklingo išgijimo pripažinimą su K. Badano užtarimu buvo atvertas kelias jos beatifikacijai. Palaimintoji Kiara buvo vienintelis Terezos ir Rudžero Badanų, netrukus minėsiančių savo santuokos 50-ąsias metines, vaikas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija