„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2010 m. gruodžio 17 d., Nr.12 (133)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Savanorių pristatymo vakaras

Laima Zimkienė

Savanorės samarietės

Lapkričio 6 dieną Šiaulių vyskupijos Jaunimo ir Šeimos centrai, talkinant Katechetikos centrui, surengė šventę norintiems savanoriauti jauniems žmonėms ir jau esamiems savanoriams. „Planavome, kad į renginį susirinks ne daugiau nei šimtas žmonių, pasirengėme 120 vokelių su savanoriui reikalinga informacija, ir liko tik aštuoni neišdalyti! – džiaugsmo neslėpė Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro vadovė Jurgita Steckytė. – Lūkesčiai viršyti su kaupu.“


Aleksote darbas su jaunimu tęsiasi

Artūras Šulcas

Apie rūkymo žalą pasakoja
teismo medicinos ekspertas
Gregoire Abi Chaker

 Jau aštuntą sezoną tęsiama Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos vaikų ir jaunimo globos bei ugdymo programa. Programa įgyvendinama kūrybingai, ieškant naujų veiklos formų ir dinamiškų tikslų įgyvendinimo priemonių. Šį sezoną vaikai buvo suskirstyti į tris šeimas – Tikėjimo, Vilties ir Meilės. Kiekviena šeima išsirinko šūkį ir himną. Šeimų vadovai – seniai programos veikloje dalyvaujančios, jaunesnius vaikus pamilusios ir jau spėjusios užaugti merginos ir Vytauto Didžiojo universiteto studentai. Tikėjimo šeimai vadovauja Eglė ir Gintarė, joms padeda studentė Jonė. Vilties šeimos vadovės  – Ugnė ir Aistė, kurioms padeda studentas Adas. Meilės šeimos vadovės – Marija ir Milena, joms talkina studentė Solvita. Vadovai atsakingi už visos šeimos gyvenimą sekmadienį – vadovauja katechezei, pasirūpina, kad visi vaikai gautų bent po vieną laišką, žino vaikų gimtadienius ir juos apdovanoja dovanėlėmis, skiria vadinamuosius „karitukus“ (tai – bendruomenės ribose funkcionuojantys pinigėliai) už gerus darbus bei juos „atima“ už prasižengimus. Pagal nustatytą grafiką kiekviena šeima turi tam tikrų pareigų: bendrosios katechezės metu parengia ir parodo to sekmadienio Evangelijos inscenizaciją, budi senojoje bažnytėlėje palaikydamos tvarką ir švarą. Už savo veiklą – dalyvavimą šeštadieninėse talkose, pastangas įvairių būrelių  užsiėmimuose, atliktus neprašytus gerus darbelius ar pagalbą – vaikai šeimai papildomai uždirba „karitukus“. Taigi kiekviena šeima turi savo „finansinį“ fondą. Advento šventės metu daugiausia „karitukų“ surinkusi šeima bus apdovanota prizu.


Kuo užgniaužiame egzistencinį nerimą ir kodėl?

Inesė Ratnikaitė

Kun. Kęstutis Brilius susitikime
su Šiaulių universiteto
akademine bendruomene

Lapkričio pabaigoje Šventasis Tėvas kvietė Bažnyčią vigilijai. Lietuvoje atsiliepta gausiais renginiais, lapkričio 23-iosios bažnyčių varpų skambėjimu, minint ir prieš 55 metus Lietuvoje sveikatos ministro įsakymu įteisintus abortus. Stengdamiesi, kad varpai nuskambėtų ir širdyse, Šiaulių vyskupijos Šeimos centro darbuotojai Šiaulių universitete surengė Negimusio kūdikio dienos minėjimą. Pasidalinti mintimis atvyko Panevėžio KTU kapelionas kun. Kęstutis Brilius.


Motyvuokime save, arba Mano žinios gali keisti pasaulį

Gabija Sakavičiūtė

Gruodžio 7-ąją Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ateitininkų medikų korporacija „Gaja“  Kauno miesto akademinį jaunimą pakvietė į paskaitą  „Mano žinios gali keisti pasaulį“. Paskaitininkas – teol. dr. kun. Kęstutis Kėvalas. Paskaitos tikslas – aptarti motyvacijos problemą, atsakyti į kiekvienam besimokančiam aktualius klausimus – kodėl turėčiau mokytis, kokia mokslo prasmė ir kodėl intelektualumas tebėra labai svarbi vertybė.


Marijonų gimnazijos mokytojų kelionė po Rytų Lietuvą

Levita Kiverienė

Ekskursijos dalyviai
prie Rokiškio dvaro

Lapkričio 27 dieną Marijonų gimnazijos mokytojai vyko į metodinę-pažintinę kelionę po Rytų Lietuvą. Pirmoji stotelė – Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto vidurinė mokykla. Čia direktoriaus pavaduotoja ugdymui papasakojo apie mokyklos metodinę, projektinę veiklą, ugdymo pasiekimus, pasidalinta patirtimi, apžiūrėtas mokyklos muziejų. Ši mokykla – seniausia ugdymo įstaiga Rokiškio mieste, įsteigta 1918 metais.


Dievui nėra negalimų dalykų

Alvyra Grėbliūnienė

Jungtinė Birštono (vadovas
A. Nakraševičius groja gitara)
ir Ratnyčios jaunimo
grupė šlovina Viešpatį

Ramų adventinio penktadienio vakarą Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios) bažnyčioje kartu su mūsų parapijiečiais meldėsi ir Birštono jaunimas. Nors šventovėje nebuvo labai šilta, bet bendra malda, o ir pati jaunystė išties skleidė  nepakartojamą dvasios šilumą. Po pamaldų jaunimas susirinko į parapijos namus. Ten buvo atvykusi ir Druskininkų jaunimo grupė „Forumo teatras“ (vadovė Vida).


Seminarijų naujienos

Seminaristų vakaras Aušros Vartų  Gailestingumo Motinos Globos atlaiduose

Vilniaus, Kauno bei Telšių seminarijų
auklėtiniai Aušros Vartų Gailestingumo
Motinos Globos atlaiduose

Lapkričio 16 dieną Vilniaus, Kauno bei Telšių seminarijų auklėtiniai susibūrė bendrai maldai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaiduose. Seminaristai kiekvienais metais atvyksta prie Švč. Mergelės Marijos prašyti Jos globos pašaukimo kelyje. Šių metų atlaidų tema  „Marija – Dievo ir žmonių tarnaitė“ skatino seminaristus sekti Mariją – visų Motiną, Globėją ir Mokytoją.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija