„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. sausio 21 d., Nr.1 (134)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Kalėdinė dovana – viešnagė sostinėje

Diak. Justinas Palubinskas

Šilališkiai prie Prakartėlės
Katedros aikštėje

Man, Šilalės parapijos diakonui, yra pavesta kuruoti Šilalės parapijoje veikiančias skautų ir ateitininkų jaunimo organizacijas. Džiaugiuosi, kad šis jaunimas yra veiklus, drausmingas ir siekia kuo daugiau sužinoti apie dvasinius dalykus. Tiek skautai, tiek ateitininkai aktyviai organizuoja renginius savo mokyklose, Šilalės parapijos namuose. Buvome labai pamaloninti, kai Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Gudauskas pasiūlė vykti į pažintinę kelionę – į šalies sostinę Vilnių. Džiugu, kad dabartinė ekonominė situacija neapribojo jo gerumo.

Ankstyvą sausio 4-osios rytą Šilalės Simono Gaudiešiaus gimnazijos, Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos skautai bei ateitininkai (iš viso 40 moksleivių), šių organizacijų vadovės – mokytojos Viktorija Macienė, Elvyra Gedeikienė, Vida Kačinienė, Lina Jasaitė ir aš, kelionės vadovas, sunkiai nuslėpėme džiugesį savo veiduose, kai prie Šilalės parapijos namų išvydome mūsų kelionei skirtą autobusą. Mūsų išlydėti atvyko ir pats administracijos direktorius J. Gudauskas.

Vilniuje pirmiausia pabuvojome Aušros Vartuose, pasimeldėme prie Gailestingosios Dievo Motinos paveikslo, po to užsukome į Dievo Gailestingumo bažnyčią. Iš ten ėjome į Vilniaus universitetą susipažinti su šia mokslo šventove. Nepraleidome progos apsilankyti ir šalimais esančioje Šv. Jonų bažnyčioje. Pasigrožėję šiuo didingu ir studentų mėgstamu pastatu, pasukome Katedros aikštės link. Įsiamžinome prie aikštėje esančios Kalėdų eglutės bei Prakartėlės. Maloniai nustebome, kai prie Katedros į mūsų būrį įsiliejo ir pats J. Gudauskas, kuris svečiavosi Vilniuje darbo reikalais. Tada visi kartu nuėjome į Katedros Šv. Kazimiero koplyčią, apsilankėme Katedros požemiuose. Bernardinų bažnyčioje pralinksmino prieangyje sutikti gyvi ožiukai ir asilas. Taip pat nepraėjome ir pro kerinčiu grožiu spindinčia Šv. Onos bažnyčią. Pasistiprinti bei atgauti jėgas, prarastas vaikščiojant, užsukome į prekybos ir pramogų centrą „Akropolis“.

Atsidėkodami Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui už labai turiningą kelionę grįždami visi drauge sukalbėjome Rožinį.

Šilalė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija