„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. birželio 10 d., Nr.6 (139)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Ateitininkai prie Užluobės Lurdo

Margarita Petrauskaitė,

Telšių vyskupijos  katechetikos centro metodininkė

Grupė ateitininkų su kun. Liudviku
Dambrausku ir kun. Mindaugu
Šlaustu (dešinėje)

Gegužės 13 dieną beveik septynios dešimtys Skuodo dekanato ateitininkų iš Aleksandrijos, Daukšių, Ylakių, Mosėdžio, Skuodo bei Šačių rinkosi prie Užluobės Lurdo į gegužines pamaldas, kurioms vadovavo Skuodo parapijos vikaras kun. Mindaugas Šlaustas ir Mosėdžio parapijos klebonas Liudvikas Dambrauskas. Tai tradicinis Skuodo dekanato  ateitininkų savaitgalio renginys „Marija – kelias link Jėzaus“, kurį kasmet organizuoja Šačių parapijos ateitininkai, vadovaujami mokytojos Jadvygos Odinienės.

Šią ypatingą dieną maldoje buvo prisimintas ką tik į Amžinojo Tėvo namus iškeliavęs ateitininkas prof. kun. Arvydas Žygas, kuris daug metų darbavosi tiek Lietuvos, tiek išeivijos Ateitininkijos labui.

Kaip priminė kun. M. Šlaustas, lygiai prieš 30 metų, 1981 metais gegužės 13-ąją, pasaulio katalikus sukrėtė žinia apie pasikėsinimą į tuometinį popiežių, dabar palaimintuoju paskelbtą Joną Paulių II. Paskui Popiežius pats teigė, kad jį nuo mirties išgelbėjo Fatimos Madona, nes tą  pačią dieną tik 1917 metais įvyko Dievo Motinos apsireiškimas Fatimoje.  Kulka popiežių sužeidė sunkiai, tačiau gyvybiniai organai nebuvo pažeisti ir jis pasveiko.  Popiežius savo šūkiu pasirinko meilės ir ištikimybės Švč. Mergelei Marijai išpažinimą lotyniškai „Totus tuus“ (Visas tavo) ir dažnai,  kalbėdamas pasaulio tikintiesiems, ragino pasitikėti Švč. Dievo Motina Marija.

Kunigas kvietė jaunimą atverti savo širdis nuoširdžiai maldai ir giesmei. Skambūs jaunatviški balsai, pasklidę po Užluobės slėnį, liudijo, jog tikėjimu pripildyta kasdienybė teikia dvasios stiprybę bei vidinį džiaugsmą. Kreipdamasis į susirinkusiuosius Mosėdžio parapijos klebonas kun. Liudvikas Dambrauskas padėkojo mokytojoms, ateitininkų globėjoms Virginijai Gedeminienei, Jovitai Pušinskienei, Aurelijai Narkutei, Margaritai Petrauskaitei, Virginijai Urbanavičienei, Stanislavai Sandarienei, Jadvygai Odinienei už pasiaukojimą ugdant Lietuvos ateitį. Kunigas džiaugėsi jaunimo iniciatyva ir ragino kasmet gegužinėmis pamaldomis šlovinti Švč. Dievo Motiną Mariją.

Renginio dalyviai skirstytis neskubėjo – ant jų pasipylė saldainių lietus bei prasidėjo nuotaikingos atrakcijos.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija