„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. birželio 10 d., Nr.6 (139)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

M. K. Čiurlionio pakerėti

Alvyra Grėbliūnienė

Sanatorinės mokyklos mokiniai
muziejuje su direktore ir pedagogais

Mokinių piešinių paroda

Druskininkų sanatorinėje mokykloje ugdomi vaikai iš visos respublikos. Į mokyklą priimami visi į Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialą Druskininkų „Saulutę“ atvykę mokyklinio amžiaus vaikai iki 18 metų. Didelė dalis mokinių turi specialiųjų poreikių. Jie integruojami į klases pagal amžių. Mokykloje organizuojami įvairūs renginiai: valstybinių švenčių paminėjimo, proginiai ir kt. Atviros pilietinio ugdymo pamokos vyksta Druskininkų tremties ir rezistenciniame muziejuje, palaikomi glaudūs ryšiai su M. K. Čiurlionio muziejumi, Pilnų namų bendruomene ir kt. Mokykla aktyviai įsijungė ir į Druskininkų poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos (PMMA) „Branduma“ projektą „Kaip tai nuostabu būti reikalingam žmonėms ir jausti šviesą savo delnuose“ įgyvendinimą. Tai susiję su  Druskininkų savivaldybėje vykdoma programa „M. K. Čiurlionio asmenybės ir jo kūrybos populiarinimas, minint 100-ąsias kompozitoriaus ir dailininko mirties metines“. Konkurso paskelbimo metu mokykloje buvo per 100 vaikų.  Pirmiausia moksleiviai susitiko su buvusiu  M. K.Čiurlionio muziejaus direktoriumi, menotyrininku A. Nedzelskiu, kuris turi sukaupęs unikalią medžiagą  apie genialų menininką. Jo pasakojimai, nuotraukos, įrašai, atsakymai į klausimus artimiau supažindino mokinius su M. K. Čiurlionio asmenybe ir davė impulsą kūrybai. Balandžio mėnesį surengtas piešinių ir rašinių, skirtų M. K. Čiurlioniui, konkursas. Į jį aktyviai įsijungė mokyklos bendruomenė, moksleivių tėvai, pedagogai. Piešinių konkursui ruošė pedagogai Vaidilutė Janušonienė, Gražina Naujalienė, Irma Kotovienė; rašinių – Valė Tartainienė, Marijanas Mikėnas.  Konkurse dalyvavo 18 moksleivių iš visos Lietuvos.16 pristatė piešinius, du piešinius ir rašinius, du tik rašinius. Mokykloje susirinkusi kompetentinga komisija nutarė, kad visi darbai yra verti gero įvertinimo ir prizinių vietų neskyrė.  Visiems dalyviams buvo įteiktos atminimo dovanėlės su Druskininkų miesto ir M. K. Čiurlionio logotipais. Piešinių ir rašinių dalyviai buvo pakviesti į M. K. Čiurlionio muziejų – menininko šeimos namelius.  Čia renginio dalyvius svetingai sutikusi menotyrininkė D. Kašėtaitė pakomentavo moksleivių darbus ir surengė ekskursiją po muziejų. D. Kašėtaitė džiaugėsi, kad sanatorinės mokyklos mokinių piešiniai tokie čiurlioniški. Ji pakomentavo genialaus dailininko paveikslą Rex. Paskui įsidrąsinę savo piešinius pristatė moksleiviai, paskaitė ir savo rašinius. Jaunuosius M. K. Čiurlionio pasekėjus atlydėjo gausi mokyklos palaikymo komanda – per 50 moksleivių ir pedagogų. Apie mokinių dalyvavimą čiurlioniadoje papasakojo mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui G. Naujalienė. Projekto partnerė – Druskininkų  savivaldybės viešoji biblioteka. Jos direktorė L. Žėkienė pasidžiaugė, kad moksleiviai taip gausiai dalyvavo projekte ir nors trumpam tapo garsaus menininko mokiniais.

Muziejuje moksleiviams buvo įteikti suvenyrai. Atminimo dovanėles įteikė ir viešosios bibliotekos direktorė L. Žėkienė, knygeles apie M.K. Čiurlionį – menotyrininkė D. Kašėtaitė. Varėnos kultūros centro Merkinės filialo folkloro ansamblis „Kukalis“ atliko M. K. Čiurlionio harmonizuotas lietuvių liaudies dainas. Pasibaigus renginiui visi dalyviai aplankė menininko tėvų kapelius, padėjo gėlių, uždegė žvakeles ir pasimeldė.

Mokyklos direktorė Ona Baliukonytė, pavaduotoja ugdymui Gražina Naujalienė liko patenkintos. Muziejuje užsimezgė naujos pažintys, atsiskleidė moksleivių talentai. Gražiai susidraugavo šeštokės vilnietė Saulė Biliūnaitė ir liudvinavietė Ligita Mitrulevičiūtė. Jos parašė rašinius ir piešinių konkursui pristatė net po du darbus. Savo originalumu sužavėjo alytiškės Agnės Varpulevičiūtės piešinys „Verkia dangus“.

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija