„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. birželio 10 d., Nr.6 (139)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje

Baigiamieji VI kurso egzaminai

Egzaminų metu

Gegužės 25 dieną seminarijos šeštokams prasidėjo baigiamieji egzaminai ir diplominių darbų gynimas. Prieš egzaminus vyko šv. Mišios, kurių metu visa seminarijos bendruomenė meldėsi už šeštakursius, prašydama jiems Dievo globos ir išminties. Sintezės egzamino metų šeštojo kurso studentai galėjo patikrinti savo žinias, sukauptas per visus studijų seminarijoje metus, ir jas pademonstruoti egzaminų komisijai. Antroji egzaminų dalis – rašto darbų gynimas. Šiemet šiam išbandymui ryžosi ir jį sėkmingai įveikė du šeštojo kurso studentai ir vienas praėjusių metų absolventas.

Šiemet savo diplominio rašto darbus apsigynė ir teologijos bakalauro laipsnį įgijo: diakonas Mozė Mitkevičius, parašęs darbą „Meilės himno“ (1 Kor 12,31-14,1a) egzegezė ir teologija“; diakonas Edgaras Vegys – „Laisvės aspektas žmogiškuosiuose veiksmuose“; diakonas Mykolas Sotničenka parašė – „Magnificat (Lk 1, 46-55) egzegezė ir teologija“. Seminarijos bendruomenė nuoširdžiai sveikina naujuosius teologijos bakalaurus ir linki toliau gilintis į tikėjimą, kad būtų visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie juose gyvenančią viltį (plg. 1 Pt 3, 15).

Klieriko Povilo SLAMINIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija