„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. birželio 10 d., Nr.6 (139)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Katalikiškose mokyklose

Dvasingumo versmė vėl nuvilnijo

Inga Žebrauskaitė,

Kauno Julijanavos katalikiškos vidurinės mokyklos mokytoja

Kauno Šv. Mato vidurinės mokyklos
ugdytiniai (vadovas aktorius
Tomas Erbrėderis) padovanojo
teatralizuotą pasirodymą

Kauno Julijanavos katalikiškos
vidurinės mokyklos mokinys
Laimis Ališauskas specialiai šiam
renginiui atliko anketinę apklausą

„Saugokimės sumaterialėjimo!“ –
ragino Kauno rajono Garliavos
Jonučių vidurinės mokyklos
mokinė Liveta Daleckytė

Susirinkusiuosius sveikino Julijanavos
katalikiškos vidurinės mokyklos
direktorius Viktoras Zuzevičius

Gegužės 11 dieną Kauno Julijanavos katalikiškoje vidurinėje mokykloje vyko tradicinė respublikinė mokinių metodinių darbų konferencija „Prie dvasingumo versmės. Dievo gailestingumo pėdsakai jauno žmogaus kasdienybėje“. Konferencijos tikslas – skatinti mokinius ieškoti asmeninio santykio su Kūrėju ženklų, uždegant  ryžtą gyventi pažintomis tikėjimo tiesomis ir liudyti tikėjimą savo pavyzdžiu. Šiais metais pranešėjais tapo moksleiviai, pamėginę savo akimis pažvelgti į dvasinius dalykus, geriau suvokti Dievo Gailestingumo slėpinį, pagerbti Gailestingojo Jėzaus atvaizdą, apmąstyti Dievo nuolat mums teikiamas malones, kurių padedamas kiekvienas turi ugdytis dieviškąsias tikėjimo, vilties,  meilės ir moralines dorybes. Renginio organizatorės I. Skrodenienė ir I. Žebrauskaitė džiaugėsi, kad „renginyje nuskambėjo šeimininkų  ir svečių iš kitų šalies mokyklų pranešimai, kurie stebino išsamumu ir nuoširdumu“. Kauno šv. Mato vidurinės mokyklos ugdytiniai kartu su vadovu aktoriumi Tomu Erbrėderiu konferencijos dalyviams padovanojo teatralizuotą pasirodymą. „Saugokimės sumaterialėjimo!“ – ragino  Kauno rajono Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos mokinė Liveta Daleckytė, kuriai pasiruošti talkino mokytoja Rita Mikutavičienė. Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos „Caritas“ jaunoji savanorė  Eglė Makarovaitė pristatė organizacijos veiklą ir pakvietė norinčius prisidėti prie savanoriškos veiklos. Apie savanorišką veiklą užsiminė ir renginio šeimininkai. Mokinys Laimis Ališauskas, specialiai šiam renginiui atlikęs anketinę apklausą, teigė, jog savanoriu ar labdaringos veiklos nariu norėtų tapti dauguma, tik galvoja, kad dar per jauni ar per mažai žino apie tokią veiklą. Yra ir griežtai išsakančių savo nuomonę šiuo klausimu, tačiau tik  nedidelė dalis apklaustųjų niekad nedalyvautų labdaringoje veikloje ar mano, jog tai suaugusiųjų reikalas. Džiugu, kad sąrašo viršuje iš dešimties vertybių atsidūrė šeima, gyvybė, meilė. Dievo palaima, bendraamžių nuomone, užima vidurinę poziciją kartu su draugyste, išsilavinimu, dora ir sąžine. Materialūs dalykai atsidūrė sąrašo apačioje.

Vita Gudynaitė, Kauno miškų aplinkos inžinerijos kolegijos mokinė, pristatė Dievo gailestingumo apraiškas mūsų gyvenime arba per ką Dievas mus gelbsti. Mokiniai stebino nuoširdumu, gebėjimu atmesti materialius dalykus ir įvertinti tik tai, kas iš tiesų vertinga.

Po trumputės arbatos pertraukėlės organizatoriai padovanojo jauniesiems pranešėjams teminę išvyką į Pažaislio vienuolyną.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija