„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. liepos 8 d., Nr.7 (140)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

„Dorybių mokyklėlės“ ugdytinių penktoji laida

„Visos užduotys sėkmingai
įveiktos ir galima atsipalaiduoti“, –
džiaugėsi ugdytiniai kartu
su dekanu g. kan. Arūnu Užupiu,
Vaikų globos namų bei „Dienos
namų“ atstovėmis
Sandros Kratavičiūtės nuotrauka

Jaunesniųjų grupės darbą stebi
Alytaus dekanas g. kan. Arūnas
Užupis, sunkesnius klausimus
aiškina tikybos mokytoja
Jurgita Danilevičienė
Autorės nuotrauka

Paskutinėmis gegužės dienomis „Dienos namų“ įstaigoje, įsikūrusioje Šv. Angelų Sargų parapijos namuose, netilo jaunatviškas klegesys – per keturiasdešimt „Dorybių mokyklėlės“ programos lankytojų laikė baigiamąjį egzaminą. Visi moksleiviai – Alytaus valstybinių vaikų globos namų (direktorius Romutis Žebuolis) auklėtiniai.

Kristina Bondareva,

VšĮ „Dienos namai“ direktorė

Dekanas linkėjo nepamiršti maldų

Neformalaus vaikų ugdymo programa „Dorybių mokyklėlė“ krikščioniškųjų vertybių pagalba puoselėja moksleivių pilietiškumą, tautiškumą, kūrybingumą, saviraišką, pakantumą kitokiam, moko bendravimo ir bendradarbiavimo. Šiais mokslo metais projekte dalyvavo viena jaunesniųjų (2–3 kl.) bei dvi vyresniųjų (4–6 kl.) lankytojų grupės. Jaunesnieji lankė kassavaitinius „Dienos namuose“ vykstančius užsiėmimus, dalyvavo tradicinėse Bažnyčios šventėse (Kalėdų, Velykų) Šv. Angelų Sargų parapijoje, atliko įvairias teorines bei praktines užduotis pagal metų temą „Mes esame žmonių ir Dievo vaikai“. Vyresniųjų grupių bendroji tema buvo „Draugystė su Dievu ir žmonėmis“. Egzamino metu moksleiviai ne tik atsakė į baigiamojo testo klausimus, bet ir atliko kūrybinę užduotį – išdėstė savo norus ir bandė atrasti jų įgyvendinimo kelius.

Alytaus dekano ir Šv. Angelų Sargų parapijos klebono garbės kanauninko Arūno Užupio teigimu, egzamino metu vyresnieji moksleiviai jį nudžiugino sakramentų išmanymu, sąžinės, laisvės, atsakomybės sąvokų aptarimu, rimtu požiūriu į gyvybę, jaunesnieji – pasiryžimu gerai mokytis ir daryti tik gerus darbus. Įteikdamas mokslo baigimo pažymėjimus dekanas kiekvienam palinkėjo per vasarą nepamiršti kasdieninės sėkmės bei pagalbos įrankių – tradicinių maldų, aktyviai jas taikyti praktikoje.

Bendradarbiavimo vaisiai

Per 2006 metų rudenį prasidėjusį „Dienos namų“ tęstinį bendradarbiavimo projektą „Dorybių mokyklėlė“ ugdytinių lankomumu, pažanga bei atsakingu dalyvavimu meninėse programose švenčių metu nuolat rūpinosi Vaikų globos namų direktoriaus pavaduotojos Jūratė Žvaliauskienė ir Anelė Adamavičienė. Į „Dorybių mokyklėlės“ užsiėmimus vaikus vedžiojo rūpestingos socialinės pedagogės Gražina Riaubienė, Jolita Naujalytė, Asta Dainauskienė, Zita Paršeliūnienė ir kt. Daug nuoširdaus triūso ruošdama individualias bei įvairias grupines užduotis, skatindama moksleivius kūrybinei veiklai ir saviraiškai, formuodama baigiamųjų testų klausimus įdėjo šiemet projekte dirbusi tikybos mokytoja Jurgita Danilevičienė. Susiklausymas ir vieningas trijų organizacijų bendradarbiavimas Vaikų globos namų auklėtinius keičia į gerąją pusę, padėdamas suformuoti pagarbos kitam, atsakingos laisvės bei artimo meilės įpročius.

Alytus

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija