„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. liepos 8 d., Nr.7 (140)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Geros intencijos neužtenka

Jūs pažinsite juos iš vaisių

                                   (Mt 7, 16)

VDU Telologijos fakulteto Religinio švietimo magistro studijų programos I kurso studentų grupė studijų dalyko „Šiuolaikinės medijos ir Evangelijos  paradigma“ metu gavo užduotį: per šiuolaikines medijas (t. y. per šiuolaikines informacines technologijas) paskelbti Gerąją Naujieną. Pasidalinome į tris grupes ir panirome į kūrybines kančias. Iš pirmo žvilgsnio atrodžiusi paprasta užduotis pasirodė nesanti taip lengvai įgyvendinama.

Kai kitos dvi grupės jau kūrė savo idėjų  įgyvendinimo planus, mūsų grupelė – Daiva, Antanas, Ieva ir Jūratė – atrodo, vis dar neturėjo idėjos. Ir, kaip paprastai būna, sprendimas ateina visai netikėtai. „O kodėl mums nepamėginus pristatyti visuomenei patį Gerosios Naujienos skelbėją, vieną galingiausių evangelizacijos priemonių – „Marijos radiją“? Juolab užduotį skelbti Evangeliją iki žemės pakraščių šis radijas atlieka itin sklandžiai, išnaudodamas radijo bangų bei interneto technines galimybes ir transliuodamas teisingą, Katalikų Bažnyčios mokymą atitinkančią programą“, – pagalvojome.

Vieno grupelės nario sūnus darbuojasi KTU „Kobros“ televizijoje, tad nusprendėme sukurti reklaminį filmuką, pristatantį „Marijos radiją“ studentiškai auditorijai (vargu ar studentams magistrantams pavyktų realizuoti panašų projektą, jei ne geranoriškumu pagrįsti ryšiai – ačiū „Kobrai“). Pagrindinis kriterijus pasirenkant auditoriją buvo tas, kad jaunimas iš tiesų yra atviras gėrio, tiesos bei idealizmo paieškoms. Deja, „Marijos radijo“ programa, pasižyminti visomis šiomis savybėmis, dažnai yra nežinoma arba vertinama vadovaujantis sustabarėjusiais, tiesos neatitinkančiais stereotipais. Tarsi ji gali būti skirta išimtinai vyresnio amžiaus žmonėms.

 Taigi mes išsikėlėme tikslą paneigti šią klaidingą nuomonę ir pristatyti „Marijos radiją“ kaip šiuolaikinės medijos priemonę, kurios veikla organizuojama savanorystės pagrindais, bei parodyti, kad radijo programa yra labai įvairi, pritaikyta įvairių socialinių bei amžiaus grupių klausytojams ir  – svarbiausia – radijo veikloje dalyvauja labai daug jaunų žmonių (tiek negausus etatinis personalas, tiek gausus būrys savanorių, kurių dauguma yra jauni žmonės). Beje, šiais metais viešojoje erdvėje labai akcentuojama savanoriška veikla, kuri esą turėtų kuo plačiau  išsiskleisti įvairiose mūsų valstybės gyvenimo  srityse.

„Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso“ (Jn 18,37). Šie Jėzaus žodžiai atskleidžia esminį dalyką, į kurį turėtų orientuotis kiekvienas žmogus. Jei jau Visagalis, beribis Dievas taip apiplėšė Save, kad įsispraudė į pažeidžiamą, Biblijoje moliniu indu vadinamą kūną, akivaizdu, koks svarbus yra tiesos pažinimas. Žmonija tiesos ieškojo visais laikais ir visais laikais buvo gundoma ieškoti jos ne ten, kur ji slypi – t. y. ne pačiame tiesos šaltinyje – Dieve.  „Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32). Dievas trokšta, kad mes pažintume tiesą ir taptume laisvi nuo melo, nuodėmės, neteisingų įsivaizdavimų, kurių apstu žmogaus aplinkoje. Dievas, sukurdamas žmogų, paliko jam laisvę rinktis, tuo parodydamas jo prigimties kilnumą ir orumą. Atpažinti, kas yra gera, o kas bloga dieviškosios perspektyvos šviesoje, yra taip svarbu kiekvienam iš mūsų, o jaunimui ypač. Juk nuo to priklausys, kokiomis vertybėmis vadovausis jaunas žmogus, rinkdamasis savo gyvenimo kryptį, atpažindamas savo pašaukimą. Šiandien tai aktualu kaip niekad, nes vartotojiškos visuomenės primetami vertybių standartai gerokai nukrypo nuo tiesos kelio, įnešdami sumaištį ir sutrikimą.

 „Marijos radijo“ programą prižiūri programų direktorius, kuris yra katalikų kunigas. Pasitikėjimas – vienas iš lemiančių faktorių, leidžiančių klausyti radijo asmeniškai  ir rekomenduoti klausyti jo kitiems. Beje, ši evangelizacijos priemonė reikšminga dar ir tuo, kad yra absoliučiai neįkyri. Radijo bangomis programa mus pasiekia bet kur, bet kuriuo laiku, tačiau tuo pačiu nuo jos galima atsiriboti – užtenka išjungti radiją. Pavyzdžiui, radijo klausytis galima vairuojant automobilį. Nauda dviguba: pasieki važiavimo tikslą ir galbūt išgirsti svarbią informacija, kuri nulems tavo tolimesnių tikslų eigą.

Norėtume atkreipti dėmesį į dar vieną būdingą „Marijos radijo“ bruožą – bendrystę.  Vargu ar jaunas žmogus susimąsto, kad kasdien jo močiutės ar kito artimo žmogaus dėka už jį, už jo sėkmę gyvenime meldžiasi keli tūkstančiai žmonių. Tokia galimybė sudaroma per Maldos intencijų laidą, kai prieš Rožinio maldą į studiją skambina žmonės ir prašo įvairiausių malonių savo artimiesiems. Tokiu būdu ši malda tampa labai galinga. Mes taip išmokome pasikliauti vien savo jėgomis, įvairiais patarimais, kad pamirštame, jog visai šalia yra nepalyginamai galingesnis šaltinis – tereikia su Juo palaikyti ryšį. O tas ryšys yra malda.

Taigi su tokiais apmąstymais sukūrėme scenarijų, suplanavome filmavimo darbus ir atlikome tai, ką buvome sumanę. Šis darbas buvo labai naudingas mums patiems, nes parodė silpnąsias mūsų kaip komandos puses. Pasirodė, kad kartais vien geros intencijos neužtenka. Bendras darbas iškėlė klausimą, ko reikia, kad mūsų norima paskelbti žinia būtų įtikinamai pateikta ir priimtina. Tobuliausia medija buvo Jėzus Kristus. Todėl aptardami mūsų projekto sėkmes ir nesėkmes priėjome išvados: krikščionis yra stiprus, kai jis giliai isišaknijęs Kristuje, pačioje Gerojoje Naujienoje, kai jis gyvena maldos – tiek asmeninės, tiek bendruomeninės – gyvenimą, stengiasi gyventi pagal Evangeliją, tai yra atspindėti Kristų ne vien žodžiais, bet ir darbais, siekia tarpusavio bendrystės ir meilės. Tai būtų svari prielaida pasiekti  kiekvienos evangelizacijos tikslą. Žinoma, prieinamų šiuolaikinių technologijos priemonių bei evangelizacijos formų panaudojimas taip pat gali duoti gerų vaisių.

Daiva Butkevičienė,
Antanas Mačiulis,
Ieva Piliponytė,
Jūratė Sabaliauskienė,
VDU Katalikų teologijos fakulteto
Religinio švietimo studijų programos magistrantai  

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija