„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. spalio 21 d., Nr.10 (143)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Eikime kartu per žemę ieškoti laimės iš pradžių, –  kviečia mus kun. Karolis Petravičius

Ernesta Stirbytė

Kun. Karolis Petravičius
su jaunaisiais tauragiškiais

Kiekvienas gyvenime turime savo kelią. Pats Dievas žmonėms dovanoja pašaukimą. Tik atsiliepdamas į Dievo kvietimą, žmogus gali būti laimingas. O matant jauną žmogų, einantį dvasinio pašaukimo keliu, turbūt ne vienam sukirba mintis:  kodėl? Kodėl jis apsisprendė tokiam – dvasininko – gyvenimui? Atsakymas lieka paslėptas, nes dvasinis pašaukimas, kaip gražiai apibūdino palaimintasis popiežius Jonas Paulius II, yra dovana ir slėpinys. Kartu kunigo tarnystė – ypatinga dovana ir pasauliui, nes kunigas, kaip skaitome Laiške Žydams, yra imamas iš žmonių ir dovanojamas žmonėms.

Tauragės parapijos tikintieji gali patvirtinti, jog Dievas jiems atsiuntė nuostabius savo apaštalus – kunigus, kurie šiuo metu skleidžia Jo žodį šiame mieste. Vienas jų – kun. Karolis Petravičius, kuris rugsėjo 22-ąją šventė savo 30 metų gimtadienį. Tai žmogus, į kurio širdies duris pasibeldę randa vietos visi – ir maži, ir suaugę, ir varge, ir džiaugsme. Kunigo Karolio širdies gerumo raktas atrakina kiekviename žmoguje paslėptus lobius ir leidžia sužibėti ta šviesa, kuria spinduliuoja jis pats.

,,Vienas didžiausių stebuklų, kuriuos atrandu – poezija ir muzika. Tai – sielos sparnai, jie neša į aukštus kalnus, jų slėnius, į jūros tolius, sielos gelmes, į tikėjimo visumą, džiaugsmą, į dangų. Čia širdis nurimsta, čia siela įgauna jėgų kilti ir kelti...“, – savo gerumo receptu dalijasi kunigas Karolis.

Rugsėjo 22-ąją dieną 30-metį minėjusio kunigo Karolio širdis buvo kupina dėkingumo ir džiaugsmo, kuris spinduliavo visų šv. Mišių metu. Tądien į Tauragės Švč. Trejybės bažnyčią susirinkę kunigai bei labai gausus tikinčiųjų būrys meldėsi už nuostabią pašaukimo dovaną – kunigystę.  Dėkojome Dievui už šią dovaną, už kunigo Karolio pašaukimą būti Kristaus apaštalu. Tai dovana, įpareigojanti nešti Kristaus šviesą pasauliui.

Sulaukęs gausybės sveikinimų ir linkėjimų, kunigas Karolis visus pakvietė į parapijos namus, kur pristatė savo kompaktinį diską ,,Į pažadėtas dienas“. Tai buvo ne paprastas vakaras, bet meile, tikėjimu, viltimi ir padėka spinduliuojantis buvimas kartu. Savo kūrybą pirmą kartą pristatęs kunigas leido visiems susirinkusiems suprasti, jog tereikia tik tikėti ir visi neįmanomi dalykai yra pasiekiami – tai tikrovė, kurią sukuria tie, kurie išgirsta Viešpaties balsą. Kun. Karolis Viešpaties šaukimą girdi ne tik savo kunigystės kelyje, bet ir kūryboje – poezijoje, muzikoje ir tapyboje.

Vos įžengus į salę, kurioje vyko premjera, visus pasitiko kunigo Karolio tapyti paveikslai, kurie tarsi pakvietė „į pažadėtas dienas“. Tą vakarą susijungė spalvos ir garsai – tam, kad nuspalvintų kiekvieno atėjusio svečio sielą. Pirmieji du kūriniai, kurių tiek muzika, tiek žodžiai sukurti kun. Karolio Petravičiaus, buvo atlikti ne tik gyvai jam dainuojant, bet ir akomponuojant. Salėje susirinkę vakaro svečiai džiaugėsi ir kunigo Karolio sukurtomis melodijomis pagal žemaičių žemės poetės Sofijos Šviesaitės eiles.

Atrodė, jog visad besišypsantis žmogus – kunigas Karolis – kiekvieną kūrinį jaučia ir atlieka perteikdamas ne tik nuostabiu balsu, bet ir spinduliuojančia širdimi. Tą vakarą jis pasidalino Dievo jam dovanotais talentais, kurie leido išvysti dangaus atspindį jame ir jo kūryboje.

Norisi tikėti, jog kun. K. Petravičiaus kompaktinis diskas ,,Į pažadėtas dienas“ bus tarsi lobis, dangiškojo gėrio kryptis  kiekvienam jo dainų ir giesmių besiklausiančiam žmogui. Tad „eikime kartu per žemę ieškoti laimės iš pradžių!..“ – savo giesme mus kviečia kunigas Karolis.

Tauragė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija