„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2011 m. spalio 21 d., Nr.10 (143)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Šv. Pranciškaus pasekėjai

Genė Sereikienė

Klebonas kun. Artūras Stanevičius
mokyklos-darželio „Obelėlė“
mokiniams pasakojo apie šv. Pranciškų

Gailesčio gyvūnams dovaną turi ne kiekvienas, tada nebūtų benamių, beglobių, apleistų gyvūnėlių. Pastaraisiais metais žmonių elgesys su gyvūnais skatina  susimąstyti, ieškoti būdų, kad gyvūnai šalia žmogaus būtų saugūs ir prižiūrimi. Kaip tai padaryti, kaip belstis į širdį žmogaus, kuriam Dievas patikėjo išmintingai valdyti pasaulį?

Jau antri metai Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje parapijiečiai švenčia Gyvūnų globos dieną prisimindami  gailesčio dovaną gyvūnams turėjusį  šv. Pranciškų.  Jis gyvūnus išlaisvindavo iš spąstų, globojo, maitino, netgi meldėsi už juos. Pasaulinė gyvūnų globos diena pasirinkta spalio 4-ąją. Ji sutampa su žymiausio viduramžių gyvūnų globėjo, pranciškonų vienuolio šv. Pranciškaus vardadieniu. Klebono kun. Artūro Stanevičiaus paraginti, dažni šios bažnyčios maldininkai  mokyklos-darželio „Obelėlė“  1–4 klasių mokiniai aktyviai ruošėsi šiai šventei. Kiekvienas nupiešė savo namuose auginamą gyvūnėlį, o kurie tokio neturėjo, piešė įsivaizduojamą, kokio norėtų. Parengė bažnyčioje piešinių parodą „Mano augintinis“. Viena mergaitė, neturinti namuose jokio gyvo padarėlio, bandė prisijaukinti sraigę, kurią galėtų nunešti į bažnyčią palaiminimui. Žinoma, sraigė liko gyventi gamtoje, o mergaitė nupiešė ją ir parašė gražų eilėraštį. Mokiniai su mokytojų pagalba parengė muzikinę-literatūrinę programėlę.  Bažnyčioje vaikai skaitė eilėraščius apie savo augintinius, giedojo padėkos Dievui giesmeles, kuriomis dėkojo Dievui už visą Jo sukurtą pasaulį. Klebonas kun. Artūras Stanevičius pasakojo maldininkams apie šv. Pranciškų, skaitė jo maldas. Laimino į bažnyčią atvestus gyvūnėlius, kurių šiais metais susirinko gerokai gausiau negu pernai, kalbino vaikus, stengėsi kartu pasidžiaugti vaikų augintiniais. Čia buvo katinėlių bei šuniukų šeimynėlė, iš kūdros išgelbėtas ir pas Deimantę pasilikęs gyventi ežiukas, balandžių porelė, peliukas, triušis... Vaikai  tą dieną jautėsi be galo laimingi. Mačiau jų akyse džiaugsmą, daug šypsenų veiduose, juoko, bendravimo. Vaikai iš klebono sužinojo apie šio šventojo atliktą misiją žemėje, pasižadėjo būti šv. Pranciškaus pasekėjais, globoti gyvūnus ir niekam neleisti jų skriausti. Parapijiečiai mielai klausėsi vaikų atliekamų giesmelių, apžiūrėjo jų piešinių parodą. Kėdainių Šv. Jurgio parapijos „Caritas“ moterys maldininkams paruošė agapę, kurioje buvo visiems labai jauku ir gera.

Kėdainiai
Zigmo Slavinsko nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija