„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. sausio 20 d., Nr.1 (146)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Kai nelaukiami namuose

Bronius VERTELKA

Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo
parapijos Vaikų dienos
centro pastatas

Dienos centro socialinė
darbuotoja Edita Šulskienė

Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos Vaikų dienos centras veikia šešerius metus. Nuo pirmos dienos socialine darbuotoja čia dirba Edita Šulskienė. Ji pasakojo apie Centro veiklą.

E. Šulskienė turi Šiaulių kolegijos baigimo diplomą, o dabar studijuoja Šiaulių universitete. Iš pradžių moteris įsidarbino „Caritas“. Matydavo, kaip į jo valgyklėlę ateidavo vaikai iš skurdžiai gyvenančių šeimų. Pasisotinę nenorėdavo eiti namo. Kaip tik tuo metu kilo mintis, kad vaikams reikia kažką gera padaryti. Steigti Dienos centrą iniciatyvos ėmėsi dekanas kun. Ričardas Rutkauskas. Iš pradžių E. Šulskienė buvo vadovė, vėliau – socialinė darbuotoja.

Į Centrą savivaldybė nukreipia rizikos grupės vaikus nuo 7 iki 18 metų. Visi noriai jį lanko. Kai vyksta pamokos, gauna tik pietus, o atostogų metu – pusryčius ir pietus. Čia atėję pirmiausia turi paruošti namų darbus, kad parėjus namo tai neberūpėtų. Yra kontroliuojami, ar nebando apgauti, pasimuliuoti. Be pamokų ruošos, karpo iš popieriaus, lipdo iš molio. Dirbiniai išdegami Klovainių keramikos įmonėje. Rengiamos molinukų mugės. Miesto mugėje nesigėdijama pardavinėti savo darbelių. Kas nori piešti, taikoma dailės terapija. Talkina savanoriai mokytojai. Centre skiepijamas savarankiškumas. Vaikai patys gamina valgius. Ką pasigaminti, irgi patys sumano. Užtat valgyklėlės virtuvėje netrūksta linksmo klegesio.

Rengiamos darbų parodėlės Motinos, Vaikų gynimo dienai. Vykstama į ekskursijas, iškylaujama stovyklose. Nuvykus į Dotnuvos vienuolyną, kaip brangiausius svečius sutiko tenykštis kunigas. Net tris dienas ten išbuvo. Niekas neišsigando, niekam nepasivaideno. Savaitę prie jūros, pasistatę palapines, ilsėjosi. Stovyklos rengiamos ir Dienos centre. Bendraujama su Lygumų bendruomenės centru. Kai vyko vyskupijos Jaunimo dienos, pėsčiomis keliavo į Kryžių kalną.  Stabtelėjo Lygumuose, čia nakvojo, pabendravo su Dienos centro lankytojais ir darbuotojais. Kelionė neprailgo. Kitą dieną pasiekė tikslą. Pabendravo su jaunimu, susitiko su vyskupu.

Vaikai puoselėja Šv. Kalėdų tradicijas. Susėsti prie bendro Kūčių vakarienės stalo kviečiami ir vaikų tėvai. Per Šv. Velykas ridenami margučiai, klausomasi pasakojimų apie šios šventės tradicijas.

Į Centrą vaikai, galima sakyti, ateina iš gatvės. Sulaukę pilnametystės išeina, bet jų vietos nebūna laisvos, nes yra daug norinčių čia patekti.

Centras glaudžiai bendradarbiauja su savivaldybės skyriais, bendrauja su mokyklomis. Taip sužino, kas bėgo iš pamokų. Didžiausia nuobauda prasikaltusiam – draudimas lankytis Centre. Čia netoleruojamas ir rūkymas. Svarbiausias tikslas – vaikų užimtumo užtikrinimas. Bendraujama su šeimomis, rengiamos talkos, į jas kviečiami ir tėvai. Vaikų likimams neabejingi policijos komisariato darbuotojai. Jie ateina kaip rėmėjai, dalina atšvaitus. Bet didžiausias centro rėmėjas – klebonas kun. R. Rutkauskas, visur jo pastabus, akylas žvilgsnis, nuoširdi ir draugiška parama.

Pakruojis
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija