„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. sausio 20 d., Nr.1 (146)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Dievas yra pirmasis auklėtojas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
teikia Krikšto sakramentą

Tėvų atsakomybė – reiklus uždavinys

Kaip įprasta, Kristaus krikšto sekmadienį – pirmąjį po Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) šventės, popiežius Benediktas XVI apaštališkųjų rūmų istorinėje Siksto koplyčioje pakrikštijo grupę Vatikano darbuotojų pasauliečių naujagimių. Šį kartą sausio 8 dieną aukotų šv. Mišių metu Krikšto sakramentą Šventasis Tėvas suteikė šešiolikai kūdikių: dešimčiai berniukų ir šešioms mergaitėms, tarp kurių buvo ir dvyniai. Pamaldose dalyvavusiems tėvams, krikštatėviams ir kitiems giminaičiams sakytoje homilijoje jis priminė krikščioniškojo auklėjimo dieviškąsias ištakas ir globėjų pareigą jų ištikimai laikytis dėl palikuonių gerovės.

 

Šiaulių ir Vilkaviškio vyskupijų šeimų šventė

Inesė Ratnikaitė

Šventės dalyvius laimina apaštalinis
nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi
ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Sausio 8 dieną Šiaulių vyskupija džiaugėsi tradicine Šeimų švente, inicijuota ir globojama Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio. Šis renginys jau senokai praaugo vyskupijos ribas. Kartu švęsti Trijų Karalių iškilmes susirenka šeimos iš įvairių Lietuvos kampelių. Trečią kartą Šeimų šventėje dalyvaujantis apaštalinis nuncijus Baltijos kraštams arkivyskupas Luigi Bonazzi sakė, kad šio renginio šv. Mišios – pačios gausiausios, kuriose Jo Ekscelencijai, kaip Šventojo Tėvo atstovui, tenka dalyvauti. Šventė vyko didžiausioje Šiaulių miesto salėje – Šiaulių arenoje, talpinančioje daugiau nei 5000 žiūrovų.


Gimnazijoje lankėsi vyskupas

Vyskupas Jonas Ivanauskas
Raudondvario gimnazijoje

Gruodžio 15 dieną Raudondvario gimnazijoje vyko advento popietė „Advento kelias“. Čia svečiavosi Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas ir Kauno II dekanato dekanas Raudondvario parapijos klebonas mons. Augustinas Paulauskas.

Adventas – Šv. Kalėdų laukimas. Tai metas ruošti kelius – atnaujinti senuosius, taisyti apleistus, nutiesti naujus nuo žmogaus prie žmogaus: tėvų pas vaikus, vaikų pas tėvus, kelius kaimynų, draugų link, kelius esančių toli nuo mūsų ar pakliuvusių į bėdą link, kelius Jo, mūsų Dievo, link. Vieną iš kelių, vedančių į Šv. Kalėdų šventę, pasirinko Raudondvario gimnazijos bendruomenė.


Per Tris Karalius – trys skautai

Povilas Šulinskas

Per Tris Karalius vaikus
lankė ne persirengėliai
išminčiai, o trys išminčiai skautai

Šeštadienį, sausio 7 dieną, kaip ir kasmet, Marijampolės vaiko tėviškės namai Avikiluose šventė Trijų Karalių šventę – Kristaus Apsireiškimo iškilmes. Apie išminčių, arba Trijų Karalių, kurie kitose šalyse dažniausiai vadinami magais, kelionę pasakoja evangelistas šv. Matas: „Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ (Mt 2, 1–2).


Alytaus gimnazistų Sausio 13-oji Vilniuje

Karolina Vaikšnoraitė

Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos IIIag klasė

Sausio 13 diena išliko ne tik mūsų senelių, bet ir tėvų atminimuose. Norėdami daugiau sužinoti ir pajusti žmonių vienybės dvasią kartu su rusų kalbos mokytoja metodininke, ateitininkų kuopos vadove Janina Aleknevičiene išsiruošėme į Vilnių. Čia vyko Nepriklausomybės dienos minėjimas. Mūsų išvyka į Lietuvos sostinę neprailgo, kadangi norėjome aplankyti daug įdomių vietų, o laiko turėjome ne tiek jau daug.


Marijonų gimnazijos devintokas – geriausias Lietuvoje

Levita Kiverienė

„Tūkstantmečio devintokas“
Ignas Kriaučiūnas su bendraklasiais
ir auklėtoja Irena Rakutiene

Gruodžio 15 dieną Marijampolės Marijonų gimnazijos Ia klasės gimnazistas Ignas Kriaučiūnas Lietuvos televizijos laidoje „Tūkstantmečio vaikai“ įveikė visus savo konkurentus ir pelnė „Tūkstantmečio devintoko“ titulą. Tai puiki dovana prieš didžiąsias metų šventes ne tik vaikinui, bet ir gimnazijos bendruomenei.

Filmavimo metu gimnazistą LTV didžiojoje studijoje palaikė klasės draugai ir auklėtoja Irena Rakutienė. Ignas nuo mažens viskuo domisi, puikiai sekasi mokslai, ypač patinka istorija, geografija ir chemija. Svajonių turi daug, bet svarbiausia, kad ateities darbas teiktų malonumą ir skatintų ieškoti naujų iššūkių. „Norėčiau dirbti tokį darbą, kur reikia naujų idėjų, nestandartinio mąstymo. Noriu būti naudingas žmonėms, Lietuvai, tačiau konkrečios specialybės dar negaliu įvardinti“, – pasakoja vaikinas ir dėkoja visiems jį palaikiusiems.


„Lietuvos svietas balana švietėsi“

Ligita Zagurskienė,

Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja

Jaunieji skaitovai su gimnazijos
direktoriumi Alanu Magyla
prieš palydint simbolinę
knygą į mokyklos muziejų

Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos bendruomenė adventinę popietę ar vakaronę vos ne kasmet švenčia drauge su kitu mūsų mokyklai svarbiu įvykiu – „Balanos gadynės“ autoriaus gimtadieniu ir knygos išleidimo proga.

Mikalojus Katkus (1852–1944) – įdomi, originali, reta asmenybė mūsų kultūros ir literatūros istorijoje. XIX amžiaus antrojoje pusėje baigęs aukštąjį mokslą, įgijo agronomo specialybę. Gavęs diplomą, grįžo į tėviškę – gimtąjį Ažytėnų kaimą, kuriame ūkininkavo ir iki pat mirties dirbo visus valstietiškus darbus: arė ir akėjo dirvas, šienavo pievas, sėjo ir pjovė javus. Savo kaime buvo laikomas šviesos ir kultūros skleidėju: carizmo laikais platino draudžiamąją spaudą ir pats į ją rašinėjo, mokė apylinkės vaikus. Vėliau dalyvavo 1905 metų revoliucijoje, o prieškario Lietuvoje kovojo su biurokratų ir policijos savivaliavimu, reiškėsi kaip nuoseklus demokratas.


Kalėdiniai stebuklai vaikams

Ernesta Stirbytė

Spektaklio „Kalėdinė pasaka“ belaukiant

Kalėdos – džiaugsmo, meilės ir stebuklų metas. Kas tuo dar netikite, atvykite pas mus, į Tauragės Švč. Trejybės parapijos vaiko dienos centrą „Esi laukiamas“. Šiemet čia vyko tikri stebuklai, kupini meilės ir gerumo.

Vaiko dienos centro auklėtiniai Šv. Kalėdų laikotarpiu buvo apdovanoti nepaprastu kitų žmonių gerumu, meile ir rūpesčiu. Pirmiausia mažuosius centro auklėtinius aplankė „Žalgirių“ gimnazijos moksleiviai su savo mokytojais ir dovanojo nuostabias dovanas. Gimnazistai, atkeliavę į Tauragės Švč. Trejybės parapijos namus su didžiuliais kalėdiniais maišais, vaikų veiduose įžiebė viltį, kad jie yra be galo mylimi. Gražių žodžių, šypsenų ir paprasto žmogiško šiltumo niekada nebūna per daug...


Kai nelaukiami namuose

Bronius VERTELKA

Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo
parapijos Vaikų dienos
centro pastatas

Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos Vaikų dienos centras veikia šešerius metus. Nuo pirmos dienos socialine darbuotoja čia dirba Edita Šulskienė. Ji pasakojo apie Centro veiklą.

E. Šulskienė turi Šiaulių kolegijos baigimo diplomą, o dabar studijuoja Šiaulių universitete. Iš pradžių moteris įsidarbino „Caritas“. Matydavo, kaip į jo valgyklėlę ateidavo vaikai iš skurdžiai gyvenančių šeimų. Pasisotinę nenorėdavo eiti namo. Kaip tik tuo metu kilo mintis, kad vaikams reikia kažką gera padaryti. Steigti Dienos centrą iniciatyvos ėmėsi dekanas kun. Ričardas Rutkauskas. Iš pradžių E. Šulskienė buvo vadovė, vėliau – socialinė darbuotoja.


Jaunimo choro sukaktis

Kun. Rytis Baltrušaitis

Sausio 6–8 dienomis Keturvalakių parapijos (Vilkaviškio r.) jaunimo choras šventė penkerių metų sukaktį. Nors tai gana kukli sukaktis, tačiau kaimo parapijoje kiekvienas gera iniciatyva pažymėtas pastoracinis žingsnis yra labai svarbus, saugotinas ir gerbtinas. Choro ištakos – prieš penkerius metus parapijoje dirbusio kun. Vaidoto Labašausko ir grupelės jaunimo entuziastų noras mokytis groti gitaromis ir giedoti šv. Mišiose.


Piligriminė kelionė į Šventąją Žemę

Taboro kalne su maldininkais iš Nigerijos

Tai įvyko lapkričio mėnesį, o aš vis dar prisimenu tą rytą, kai su jauduliu širdyje ir lagaminais rankose sėdau į automobilį, kaip atsisveikinau su šeima. Tą akimirką mintyse tariau: „Dieve, aš ateinu!“ Visą kelią iki Telšių kartojau maldas, kol galiausiai įsėdau į autobusą, vykstantį į Vilnių. Kelionė truko keletą valandų, tačiau laikas neprailgo ir pro autobuso langus jau matėsi Vilniaus pastatai ir ji, mažoje gatvelėje stūksanti Dievo Gailestingumo šventovė. Čia visi piligrimai galėjo atlikti išpažintį, atsiprašyti Dievo ir atverti jam savo širdis. Šv. Mišias aukojo kelionės vadovas kun. Kęstutis Pajaujis. Visi piligrimai spinduliavo gerumu ir troškimu būti kuo arčiau Dievo, jausti Jo vaikščiotą žemę. Po šv. Mišių patraukėme oro uosto link, o ten – bilietai, patikrinimai, ir mes jau lėktuve, jau pakeliui į Austrijos sostinę Vieną.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija