„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. sausio 20 d., Nr.1 (146)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Jaunimo choro sukaktis

Kun. Rytis Baltrušaitis

Sausio 6–8 dienomis Keturvalakių parapijos (Vilkaviškio r.) jaunimo choras šventė penkerių metų sukaktį. Nors tai gana kukli sukaktis, tačiau kaimo parapijoje kiekvienas gera iniciatyva pažymėtas pastoracinis žingsnis yra labai svarbus, saugotinas ir gerbtinas. Choro ištakos – prieš penkerius metus parapijoje dirbusio kun. Vaidoto Labašausko ir grupelės jaunimo entuziastų noras mokytis groti gitaromis ir giedoti šv. Mišiose.

Sausio 6 dieną vakare jaunimas rinkosi į bažnyčią, kur dalyvavo Eucharistinėje adoracijoje drauge giedodami giesmes, apmąstydami Izabel Guera dvasinius tekstus bei tyloje asmeniškai susitikdami su Duonoje pasilikusiu Dievu. Po adoracijos vyko bendra agapė, kurios metu buvo sakomi linkėjimai, vaišinamasi bei šokami bendruomeniniai šokiai.

Sausio 7 dieną jaunimo choro dalyviai drauge su kitais parapijos žmonėmis keliavo į Vilnių, kur aplankė keletą bažnyčių, pasivaikštinėjo sostinės gatvėmis ir klausėsi operos „La Traviata“ Lietuvos Nacionaliniame Operos ir Baleto teatre.

Sausio 8 dieną Keturvalakių parapijos bažnyčioje už jaunimo choro dalyvius buvo aukojamos šv. Mišios, juos sveikinant ir drąsinant, linkint, kad ši tarnystė Bažnyčioje būtų svarbi ne tik dabar, bet ir ateityje, kuriant gyvenimą bei pasirenkant gyvenimo kelią, prisimenant krikščioniui svarbius dalykus. Po šv. Mišių jaunimo chorą sveikino vietos valdžios atstovai bei pavieniai parapijos žmonės.

Keturvalakiai, Vilkaviškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija