„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. kovo 9 d., Nr.3 (148)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Maironiečių žvilgsnis į Maironį

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Grupelė konferencijos dalyvių
ir svečių. Priekyje dešinėje –
rašytojas Eugenijus Ignatavičius,
kairėje Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministerijos
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo
skyriaus vyriausioji specialistė
Nida Poderienė ir Lietuvos
Nacionalinės filharmonijos
solistas Danielius Sadauskas

Vasario 10 dieną Vilniaus universiteto Vinco Krėvės auditorijoje iš įvairių Lietuvos vietų suvažiavę maironiečiai dalyvavo konferencijoje „Maironis – tautos dvasios žadintojas“, skirtoje Maironio metams. 2012-ieji, minint prelato, profesoriaus, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaro, lietuvių romantizmo poeto Jono Mačiulio-Maironio (1862 11 02–1891–1932 06 28) 150-ąsias gimimo metines, paskelbti Maironio metais.


Graži iniciatyva

Kauno „Žiburio“ vidurinės mokyklos
3a klasės mokytoja Virginija
Jurevičienė su mokiniais,
ruošusiais sveikinimus
tremtiniams Vasario 16 d. proga

„Pasveikinkim tremtinius“ – tokį edukacinį-socialinį projektą, sutinkant šių metų Vasario 16-osios šventę, LPKTS Kauno filialo Panemunės poskyrio pirmininkė Junelė Purienė, edukologijos magistrė, pati gimusi tremtyje, paruošė ir realizavo su šio rajono Kauno humanitarinės pradinės mokyklos (direktorė Antanina Džiugienė), Panemunės pradinės mokyklos (direktorė Virginija Rupainienė), Kauno Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos (direktorė Dalia Andrikienė) ir Kauno „Žiburio“ vidurinės mokyklos (direktorė Birutė Balčiūnienė) mokytojais ir moksleiviais. Šiuo projektu buvo siekiama plėtoti kartų tarpusavio santykius, sukurti šventinę nuotaiką sau ir senjorams, įtraukti pačią jauniausią kartą į šventinius renginius. Čia XXI amžiaus vaikai turėjo galimybę prisiliesti prie naujausios mūsų šalies istorijos skaudžių įvykių, kuriuos dar mena daugelio jų seneliai ar proseneliai. Žodžio „tremtis“ reikšmę jiems teko įsisąmoninti ir suprasti praėjusio šimtmečio vidurio istorijos šviesoje. Tam talkino moksleivių ekskursijos į Kauno rezistencijos ir tremties muziejų.


„Tūkstantis gervelių“ – vilties ženklas

Kauno rajono  Viršužiglio pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvauja sveikatinimo projekte „Nedelsk – tūkstantis gervelių“. Užsiėmimų metu mokiniai kartu su dailės ir technologijų mokytoja Živile Pocevičiene lankstė iš rožinės ir baltos spalvos popieriaus gerveles, ant spalvotų popieriaus juostelių užrašė palinkėjimus sergantiems žmonėms. Mokykloje vaikai įsiamžino prie savo rankdarbių.


Sakralaus meno festivalis trokšta įleisti gilesnes šaknis

Vilma Klumbytė

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis,
kancleris kun. Evaldas Alūza su Tėvo
B. Andruškos pradinės mokyklos
folklorinio ansamblio „Jurgutis“
vaikais, vadove Ramute
ir direktore Laimute

Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos mokykloje vyko sakralaus meno festivalis „Betliejaus žvaigždės paslaptis“. Jį organizavo Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos pradinė mokykla ir Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras. Festivaliu, jungusiu įvairias sakralaus meno formas, džiaugtasi jau antrą kartą. „Sakralus menas, – organizatorių teigimu, – tai menas, kuris šlovina Kūrėją, kuris išaukština žmogaus krikščioniško gyvenimo grožį ir gėrį“, todėl įvairių menų susitikimu ir susipynimu išreiškiamas vientisos asmenybės ir harmoningos būties siekis. Taip buvo įprasmintas Advento laikotarpis, pasiruošta Šv. Kalėdų paslapties džiaugsmui.


Trijų šalių savanorių draugystė

Vilkaviškio vyskupijos jaunosios
karitietės atlieka savanorystės
praktiką Elko vyskupijos
vaikų globos namuose

Vasario 23 dieną į Vilkaviškio vyskupijos Pastoracinį centrą susirinko dešimt jaunųjų savanorių pasiruošti dalyvauti Lenkijos Elko vyskupijos „Caritas“ projekte „Tarptautinis savanorių bendradrabiavimas Euroregiono šalyse“. Po susipažinimo jaunieji savanoriai dalinosi asmenine patirtimi, gilinosi į Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ veiklą, ruošė pristatymą, supažindinantį su Lietuvos istorija, kultūra ir mokslo pasiekimais.


Rinkosi skautai

Šv. Mišias aukoja kun. Rimas Pilypaitis

Žvarbios žiemos išvargintai gamtai bei žmonėms laukiant pavasario šilumos, lietuviai prisimena savo nepriklausomybės dieną – Vasario 16-ąją. Norintiems ją paminėti prasmingai ir linksmai, nei vėjas, nei pūgos nebaisios. Kaip tik per kylančią pūgą, vasario 15 dienos vakare, Kauno Pilies tunto skautai rinkosi į Kauno rajono Piliuonos vidurinę mokyklą. Vos tik snieguoti svečiai praverdavo mokyklos duris, juos pasitikdavo Šv. Kazimiero draugovės skautai ir palydėdavo įsikurti.


Prasmingos Kazimierinės

Paskui vėliavą į šv. Mišias

Kovo 2 dieną Ukrinų (Mažeikių r.) ateitininkai su bičiuliais iš Sedos, Pikelių, Ylakių ir draugais iš Renavo ir Židikų tradiciškai šventė Kazimierines.

Konferencijoje kun. Mindaugas Šlaustas, primindamas šv. Kazimiero išpuoselėtas dorybes, sugretino šio šventojo ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenimo ir tikėjimo pavyzdžius. Abi šias asmenybes sieja nuolankumas, paklusnumas. Krikščioniškam nuolankumui būtinas didvyriškumas. Kad nebūtume šantažuojami, privalome garbingai, krikščioniškai elgtis visada, kad teisumas būtų mūsų stiprybė. Jei būsime sąžiningi, visur ir visada pasitikintys Dievu, galėsime gyventi atvira širdimi. Tai žmogui suteikia laimę.


Mano šeima

Karolina Šiaulytė

Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos 12 kl.

Kas yra šeima? Pagal Konstituciją, ji – valstybės ir visuomenės pagrindas. Konstitucija, remdamasi Šventuoju Raštu, nurodo, kad šeimą sudaro vyras ir moteris, gyvenantys palaimintoje santuokoje. Vis dėlto sustoti ir susimąstyti priverčia didelis „DEJA“, gimęs iš dabartinės šeimos sampratos, kuri tampa iškreipta dėl nihilizmo bei įsipareigojimų baimės. Žodžiai, perteikiantys tradicinės šeimos sampratą, šiandien yra linkę atsiskirti nuo realybės. Galbūt iš tiesų šeima yra prie šių dienų „nebeprisikabinanti“ sąvoka? Kam gi ji reikalinga, jeigu mes esame jauni, laisvamaniai, veržlūs ir siekiantys karjeros? Šitaip kalba dauguma, bet, laimei, egzistuoja ir toji mažuma, pasisakanti už tradicinę šeimą. Kol dar yra jai atsidavusių žmonių, sudarančių valstybės pamatą, tol neturime teisės kalbėti apie masinę moralės degradaciją.


Mums rašo

Kaziukas kitaip – žygis už skaistumą

Kovo 4 dieną Vilniaus Kalvarijose vyko žygis už skaistumą, kurį surengė tradicinio ateitininkų šv. Kazimiero savaitgalio dalyviai. Susirinkę prie Šv. Juozapo kunigų seminarijos, jie susikaupę maldoje lankstė skaistumo simbolį leliją. Tris valandas jaunimas keliaudamas nuo vienos stoties prie kitos apmąstė skaistumo dorybę įvairių pašaukimų kontekste. Ypač slidus kelias ir tarpusavio pagalba padėjo dar giliau susimąstyti apie jaunojo žmogaus, šeimų, pašvęstojo gyvenimo žmonių, įvairių neskaistumo nuodėmių pažeistų žmonių gyvenimą bei galimybę eiti skaistumo keliu. Maldai ir mąstymams vadovavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas t. Stasys Kazėnas SJ.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija