„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. balandžio 13 d., Nr.4 (149)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Niekas nėra per jaunas mylėti ir tarnauti

Popiežiaus Benedikto XVI susitikimas su Meksikos vaikais

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
su Meksikos jaunimu ir vaikais

Meksikos jaunimas sveikina
Šventąjį Tėvą

Į Meksiką atvykusį Popiežių
kartu su prezidentu Felipe
Kalderonu pasitiko ir vaikai

Netrukus savo 85-metį minėsiantis popiežius Benediktas XVI vėl savo išskirtinį populiarumą tarp jaunų žmonių patvirtino neseniai vykusios apaštalinės kelionės į Meksiką metu. Dešimtys tūkstančių vaikų kovo 24 dieną rinkosi susitikti su Šventuoju Tėvu jo aplankyto Gvanachuato miesto centrinėje Taikos aikštėje (ispanų k. Plaza de la Paz). „Jūs turite ypatingą vietą Popiežiaus širdyje“, – kalbėjo berniukams ir mergaitėms Benediktas XVI, ypač paminėdamas kenčiančius jų bendraamžius, patiriančius smurtą ir badą (jo šmėkla labai akivaizdi, kadangi daugelį Meksikos regionų ištikusi didelė sausra).

Šventasis Tėvas sakė, jog Dievas nori, kad visi žmonės visada būtų laimingi, nes Jis mus pažįsta ir myli. „Jeigu leisime Kristui pakeisti mūsų širdį, tada galėsime pakeisti pasaulį. Tokia yra autentiškos laimės paslaptis“, – kalbėjo Popiežius. Jis priminė susitikimo vietos pavadinimą „la paz“ – taika, ramybė ir paminėjo, kad prisikėlęs Viešpats su apaštalais pasisveikino palinkėdamas: „Ramybė jums!“ (Jn 20, 21). Šie žodžiai nuolat girdimi šv. Mišių liturgijoje su viltimi, kad kiekvienas tikintysis pirmiausia bus „skelbėjas taikos, už kurią Kristus atidavė savo gyvybę“.

Smurto, maro ar kitokių nelaimių akivaizdoje „Jėzaus mokinys niekada į blogį neatsiliepia blogiu, bet visada stengiasi būti gėrio įrankis, atleidimo šauklys, laimės nešėjas ir vienybės tarnas“, – aiškino Šventasis Tėvas, kviesdamas pasitikėti Jėzumi kaip geriausiu draugu. Jis visuomet patars ir parems tuos, kurie myli, gera daro netgi pačiose sunkiausiose situacijose. Popiežius Benediktas XVI pabrėžė, jog kiekvienas jaunas žmogus yra Dievo dovana šaliai ir visam pasauliui, todėl „šeima, Bažnyčia, mokykla ir visi atsakingi visuomenės veikėjai privalo kartu darbuotis“, kad jaunoji karta – žmonijos ateitis – paveldėtų vis geresnį pasaulį be pavydaus susipriešinimo ir pasidalijimų.

„Štai kodėl aš noriu pakelti savo balsą kviesdamas visus saugoti ir globoti vaikus, kad niekas neištrintų jų šypsenos, kad jie galėtų gyventi taikoje, su pasitikėjimu žvelgti į ateitį“, – sakė Popiežius. Jis pabrėžė, kad jauni žmonės niekada neturi jaustis vieniši, nes gali remtis Kristaus ir jo Bažnyčios pagalba tam, kad gyventų tikrai krikščioniškai, dalyvautų šv. Mišiose, katechezės užsiėmimuose, atliktų apaštalavimo ir artimo meilės darbus. Tokie, anot Benedikto XVI, buvo palaimintaisiais paskelbti jaunieji Meksikos pirmosios evangelizacijos kankiniai, dėl Kristaus paaukoję savo gyvybes. „Jie (palaimintieji Kristobalas, Antonijus ir Chuanas) buvo vaikai, kaip ir jūs, ir iš jų mes galime sužinoti, kad niekas nėra per jaunas mylėti ir tarnauti“, – pabrėžė Šventasis Tėvas.

Baigdamas kalbą jis pakvietė jaunimą daugiau dėmesio skirti maldai ne tik bažnyčioje, bet ir namų aplinkoje, šeimoje, kalbėti su Dievu ir apie Jį. „Melskitės už visus, taip pat ir už mane, o aš melsiuosi už visus jus, kad Meksika taptų vieta kiekvienam ramiai ir darniai gyventi“, – sakė popiežius Benediktas XVI, suteikdamas jauniesiems meksikiečiams savo apaštalinį palaiminimą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija