„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. balandžio 13 d., Nr.4 (149)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Gavėnios rekolekcijos

Grupė Lapių pagrindinės
mokyklos mokinių per rekolekcijas.
Centre – kun. Vytautas Vaidila

Gavėnia – bandymų ir malonės metas. Mes nusprendėme, kad ir Klaipėdos rajono Lapių pagrindinėje mokykloje šis laikotarpis turi būti išgyvenamas kaip malonė. Todėl kovo 14 dieną čia įvyko 1–10 klasių mokinių rekolekcijos – susitikimas su kun. Vytautu Vaidila.

Pirmiausia kunigas Vytautas susitiko su mokyklos mažaisiais – pradinukais. Visi drauge išsiaiškinome, kas yra Gavėnia ir kaip elgtis jos metu. Mažųjų susitikimą vainikavome žinių apie Gavėnią viktorina. Penki mokiniai, teisingai atsakę į klausimą, buvo apdovanoti prizais. Beje, kiekvienas gavome po užduotį – padaryti po atviruką ir jį padovanoti žmogui, parodant, kad jis mums be galo brangus.

Mažuosius keitė vyresnieji. 5–10 klasių mokiniai ir mokytojai atskubėjo dvasiškai praturtėti. Kun. V. Vaidila papasakojo, kas svarbiausia Gavėnios metu. Manau, dabar kiekvienas žinos tuos dalykus, kurie turėtų lydėti mus šiuo laikotarpiu, – malda, pasninkas ir išmalda. Ir čia vyresniųjų žinios apie Gavėnią tikybos mokytojos Juditos Klimienės buvo patikrintos viktorinoje ir įvertintos prizais.

Visi džiaugiamės suteikta galimybe nors trumpam atitrūkti nuo kasdienių rūpesčių ir praturtėti dvasiškai.

Nuoširdžiai dėkojame Gargždų klebonui kan. Jonui Paulauskui už atsiųstą savotišką angelą ir kun. V. Vaidilai – už nuostabius, suteikiančius vilties žodžius.

Judita Klimienė,
Klaipėdos rajono Lapių pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija