„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. balandžio 13 d., Nr.4 (149)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Ateitininkai laukė Velykų

Ką išsinešame?

Linkėjimo kūrimas

Suvenyrų gaminimas
Autorės nuotraukos

Kovo 24 dieną, šeštadienį, Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje susirinko ateitininkai dvasiškai pasiruošti Velykų šventei.

Renginio išvakarėse telšiškiai ateitininkai dalyvavo susikaupimo vakare su giesmėmis, pamąstymais, karšta arbata ir filmu „Never Let Me Go“ bei nakvyne Telšių jaunimo centre.

Kai koplyčioje susirinko visi rekolekcijų dalyviai iš Telšių, Ukrinų, Židikų ir Renavo, Telšių, Loreta Raudytė pateikė klausimą: „Ką gyvenime esi sukūręs, ką dar norėtum sukurti?“ Atrodo, paprastas klausimas, o susimąstyti teko rimtai… Gera naudotis jau sukurtais dalykais, o ką aš sukūriau? Atsakymai džiugina. Dauguma dalyvių pasiryžę keisti pasaulio veidą į gera. Didžiausia laimė, kai žmogaus kūryba atitinka Dievo norą.

Kun. Haroldas Šneideraitis priminė, kad rekolekcijos – pratybos, per kurias turime susikaupti. Kasdienybė žmogų išderina, todėl privalu stabtelėti ir prisiminti, kad esame pašaukti kurti gerą pasaulį. O geri dalykai lengvai nesukuriami: viskas daroma po mažą trupinėlį. Jei neturi tikėjimo rakto, gyvenimas gali nueiti tuščiai.

Valandą užsiėmėme praktine veikla: vienas kitam gaminome suvenyrą. Pajutome, jog gražų, kad ir mažą dalykėlį, sukurti nelengva: reikia kruopštumo ir kantrybės.

Po pietų kun. Viktoras Daugėla klausė susirinkusiųjų, kas jiems yra autoritetas? Klausimas paprastas, bet atsakyti – sunkiau… Daugumos susirinkusiųjų autoritetai – jų artimieji: tėvai, draugai... Akcentavome, jog mūsų autoritetai keičiasi, kaip keičiasi ir mūsų asmenybės. Kunigas pabrėžė: „Dėl žmogaus kenksmingos veiklos gamtoje žūva atskiros gyvūnijos, augalijos rūšys, kurios įtraukiamos į Raudonąją knygą. Į kokios spalvos knygą įrašyti su mumis gyvenantį ir dirbantį žmogų?“

Kryžiaus kelias šįkart buvo neįprastas. Mąstymus stotims ruošė patys rekolekcijų dalyviai. Žodis iš širdies paliečia širdį.

Po atgailos pamaldų šventėme Mišias. Skambi giesmė priartino dvasinį pavasarį. Namo skirstėmės vilties kibirkštėlėmis nešini.

Dėkojame Telšių ateitininkams už surengtas rekolekcijas, ypač kuopų globėjoms Jurgitai ir Loretai Raudytėms. Dievas teatlygina už triūsą, kuriant Jo Karalystę.

Jurgita Paulauskaitė
Ukrinų ateitininkų kuopos globėja
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija