„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. balandžio 13 d., Nr.4 (149)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Laisvė – ne tik pasirinkimas...

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė (centre),
ateitininkų kuopos vadovė Janina
Aleknavičienė, muzikos mokytoja
metodininkė Loreta Mockuvienė,
lietuvių kalbos mokytoja, tradicinių
vertybių puoselėtojų sambūrio
„Spindulys“ vadovė Irena
Leščinskienė ir sambūrio nariai

Kompozicijos akimirka

Laisvė – ne tik pasirinkimas, bet ir atsakomybė rinktis. Tai nėra teisė daryti, kas patinka (to moko liberalizmas) arba „teisė daryti, ką privalai daryti“ (tai bandė įgyvendinti komunizmas), bet – „teisė daryti, ką reikėtų daryti“. Ji apima tikslą, paskirtį, Dievo įsakymą ir Dievo valią. Šitokia laisvė yra įmanoma tik tuomet, kai savo pasirinkimus ir darbus grindžiame tyra sąžine, pasitikėdami vieni kitais, bendradarbiaudami bei kliaudamiesi Dievo pagalba.

Todėl Nepriklausomybės atkūrimo šventės išvakarėse, kovo 8-ąją, Šv. Benedikto gimnazijoje vyko renginys, skirtas ne tik Kovo 11-ajai, bet ir kunigo, ateitininko, kovotojo už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, gulagų kankinio kun. Zigmo Neciunsko-Elytės 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Gimnazijos tradicinių vertybių puoselėtojų sambūrio „Spindulys“ nariai kartu su ateitininkų kuopa (vadovė rusų kalbos mokytoja metodininkė Janina Aleknavičienė) ir muzikos mokytoja metodininke Loreta Mockuviene parodė lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Irenos Leščinskienės sukurtą kompoziciją „Laisvės versmės“ pagal Elvyros Biliūtės-Aleknavičienės monografiją apie kun. Z. Neciunską-Elytę „Vilties angelas“.

Renginyje dalyvavo knygos apie šią iškilią asmenybę autorė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė. Ji prisiminė knygos „Vilties angelas“ parašymo istoriją, kalbėjo apie kun. Z. Neciunsko nueitą prasmingą gyvenimo kelią, Alytaus gimnaziją, kurios auklėtinis buvo šis kunigas, jos tradicijas ugdant jauno žmogaus pasaulėžiūrą ir vertybes.

Sambūrio dalyviai, paminėdami Knygnešių dieną, kompoziciją parodė Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) klausytojams. Dainuojamos partizanų dainos, rašytojos E. Biliūtės-Aleknavičienės pranešimas, iliustruotas nuotraukomis ir dokumentais iš kun. Z. Neciunsko-Elytės gyvenimo ir veiklos, TAU klausytojams padarė didelį įspūdį. Apie tai bylojo salėje tvyranti tyla ir nejučiomis jų skruostais nuriedanti ašara.

Mes esame laimingi, kad sugebėjome paminėti iškilų mūsų krašto žmogų – kun. Z. Neciunską-Elytę, paaukojusį savo gyvenimą už tai, kad šiandien būtume laisvi.

Gintarė Šataitė ir Indrė Grudzinskaitė

Alytus

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija