„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. balandžio 13 d., Nr.4 (149)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Šventė kloja pagrindą ateičiai

Prie šventinio torto. Centre –
direktorius Vytautas Šulinskas

Auklėtinių meninė programa

Atnešamas tortas

Direktorius Vytautas
Šulinskas su mokiniais

Klausome koncerto

Marijampolės „Vaiko tėviškės namai“ (VTN) Avikilų kaime, sukurti pagal Vakarų Europos standartus, yra pelnę ne tik Lietuvos, bet ir užsienio pedagogų bei sociologų dėmesį ir pripažinimą. Čia – rūpestinga priežiūra ir meilė, namų šiluma, vaikų ugdymas pagal krikščioniškos šeimos modelį, pilietiškumo pamokos.

Kovo 10 dieną „Vaiko tėviškės namuose“ vyko iškilmingas renginys kovo 11-ajai paminėti. Atvyko Marijampolės vaikų teisių apsaugos tarnybos atstovė, Marijampolės moterų verslininkių ir vadybininkų klubo narės, pirmininkė Birutė Kurtinaitienė, buvę auklėtiniai ir kiti svečiai.

Pasukus iš kelio Marijampolė–Kalvarija, prie kryžiaus akį patraukė iš žolelių sudėliota tautinė vėliava. Kieme sutikti pirmieji namų auklėtiniai paklausė, ar matėme, kaip jie pasipuošė, ir pakvietė į koplytėlę, kurioje netrukus vyko šv. Mišios.

Čia buvo pilna auklėtinių su mamomis-auklėtojomis, svečių, buvo išdalinti giesmių, kurias visi giedojo šv. Mišiose, žodžiai. Šv. Mišias aukojo VTN kapelionas kun. Marius Rudzinskas. Dvasininkas pakvietė susikaupimui ir maldai, priminė Parlamento gynybą 1991 metais, kovo 11-osios esmę. Akcentavo, kad svarbiausias savanorių ginklas buvo patriotizmas ir apsisprendimas ginti Lietuvą. Ginklų nebuvo. Pirmosios barikados – autobusai, kuriais atvažiavo žmonės. Paskui atsirado gelžbetoninės užtvaros, smėlio maišai, metaliniai tinklai, spygliuotos vielos. Nesmurtinis pilietinis pasipriešinimas vedė į trokštamą laisvę. „Didžiulė dovana – būti 1918 metų savanorių, partizanų siekių tęsėjais“, – teigė kapelionas ir paragino būti vienas kitam dėmesingais, atlaidžiais, suprantančiais.

Po šv. Mišių visi susirinko į salę. Svečiai dalijosi mintimis apie gražius pasiaukojimo, drąsos, ištvermės, artimo ir tėvynės meilės pavyzdžius. Svarbu, kad žodžiai pasiektų jaunąją kartą, kad vaikai mokėtų bendrauti tarpusavyje, kad jie toliau saugotų Laisvės kovų atminimą, didžiuotųsi tautos istorija, mokėtų iš jos pasisemti išminties, drąsos ir pagarbos tėvynei. Socialinė pedagogė Edita Vosylienė parengė koncertinę programą. Skambėjo dainos, vaikai deklamavo eiles, sukosi šokių sūkuryje. Ypač sudomino klausimų–atsakymų viktorina senąja sūduvių tarme. Dalyviai buvo apdovanoti prizais (saldainiais, įvyniotais į trispalvį popierėlį). Kad svečiams būtų dar linksmiau, moksleiviai kvietė juos šokti.

Džiugino VTN bendruomenės žmonės, sugebantys kurti gėrį ir grožį, dalintis kūryba su visuomene.

Po renginio vaikai ir svečiai vaišinosi didžiuliu tortu, papuoštu tautiškomis spalvomis. Bendravimo įgūdžiai, atsirandantys iš bendros veiklos, klos pagrindą ateičiai. Ši krikščioniško dvasingumo ir pilietiškumo pamoka liko visų dalyvių ir svečių atmintyje.

Jurgita ŠEŠTOKAITĖ

Marijampolės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija