„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. birželio 8 d., Nr.6 (151)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Zarasų jaunimas keliavo su kryžiumi

Gabrielė Jaroševič,

Grupė šventės dalyvių.
Kaitėje – Zarasų dekanas
kun. Remigijus Kavaliauskas

Kelionės priekyje – kryžius

Šventės organizatoriai

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos mokinė

Gegužės 19 dieną vyko Zarasų dekanato jaunimo diena. Ėjome į piligriminę kelionę: Ilgio ežeras – Imbradas – Zarasai (apie 16 km). Žygio šūkis buvo „Blogį nugalėk gerumu“ – Palaimintojo Jurgio Matulaičio žodžiai. Kelionė prasidėjo šventoje vietoje prie Ilgio ežero. Čia susirinkęs jaunimas registravosi, prisistatė, susipažino, giedojo giesmes iš knygelių, kurios buvo specialiai išleistos šiai progai. Susirinko apie septynios dešimtys jaunuolių. Giedoti padėjo Panevėžio vyskupijos jaunimo centro komanda su savo gitaromis. Sukalbėję maldą ir susirikiavę, pradėjome žygiuoti. Vikaras kun. Regimantas Tubelis pašventino kryžių, kuris turėjo lydėti visą mūsų kelionę. Dėkojame Jonui Mackevičiui už šią dovaną jaunimui.

Pirmasis sustojimas buvo Imbrade. Čia mus pasitiko klebonas ir šeimininkės. Pasimeldę, pagiedoję ir pabuvę tyloje, galėjome eiti pavalgyti. Buvo smagu žiūrėti, kaip visi susėdę ant žolės užkandžiauja, šnekučiuojasi, šypsosi, groja gitaromis. Paskui mūsų laukė žaidimai. Jie buvo tikrai linksmi. Vėliau sulaukėme svečio iš Truskavos – kun. Mindaugo Kučinsko. Pailsėję, atgavę jėgas susirikiavome, padėkojome ir palaiminome šeimininkes, kurios mus labai šiltai priėmė.

Paskui laukė kita stotelė – Miliūnų kaimo kryžius. Pradėjus žygiuoti, buvo skaitoma Visų Šventųjų litanija. Pusiaukelėje atsitiko netikėtas dalykas – mums beeinant į kelią išbėgo besiganiusi pievoje ir mūsų išsigandusi, nutrūkusi karvė. Pasiekę Miliūnų kryžių, atsisėdome ant žolės, klausėmės kunigo Mindaugo kalbos, jo įdomių minčių. Paskui papuošėme kryžių vainiku iš beržo šakelių.

Paskutinė mūsų stotelė buvo Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Iki jos – apie 10 km. Pravažiuojančių automobilių vairuotojai ir keleiviai susidomėję žiūrėjo į didžiulį mūsų būrį. Eidami ir vėl giedojome, šnekučiavomės, mojavome žmonėms. Pakelyje pasimeldėme prie Šaltupės koplytėlės ir, pagaliau pasiekę Zarasų bažnyčią, dalyvavome šv. Mišiose. Jas aukojo Zarasų klebonas ir dekanas kun. Remigijus Kavaliauskas, Salako klebonas kun. Kęstutis Palepšys ir Truskavos klebonas kun. M. Kučinskas. Klausėmės dekano sveikinimo ir palinkėjimo, skaitinių, bei kunigo Mindaugo pamokslo. Buvo tikrai įdomu. Po šv. Mišių šventoriuje buvo surengta agapė. Galėjome užkąsti ir atgauti jėgas po sunkios, bet įspūdžių pilnos dienos. Vėliau buvome pakviesti nusifotografuoti bendrai nuotraukai. Vakare ežero pakrantėje buvo surengtas koncertas. Jame dalyvavo grupės: „Mindrauja“, „Baltos varnos“, „Zala&Driukas“.

Žygio metu mus lydėjo kun. R. Tubelis, tikybos mokytojos Aurelija Jakutienė ir Danguolė Stukienė, mamytė Irena Gaigalienė ir tėvelis Kęstutis Černiauskas, kun. M. Kučinskas ir Panevėžio vyskupijos jaunimo centro komanda. Labai dėkojame organizatoriams už šventę. Manome, kad šis žygis buvo puikus savęs išbandymas ir dar vienas susitikimas su Dievu. Tikiu, kad ši piligriminė kelionė dar ilgai ne vienam išliks atminty ir tokių bus dar ne viena, o gyvenime dar ne kartą pasakysime: „Blogį reikia nugalėti gerumu!“

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija