„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. birželio 8 d., Nr.6 (151)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Jaunimą mokė blogį nugalėti gerumu

Ernesta Stirbytė,

Don Bosko ateitininkų vadovė

Sustoję aikštėje prie fontano
jaunuoliai giedojo

Susėdę lauke ant žolynėlio,
jaunuoliai dalijasi savo tikėjimo
išgyvenimais bei potyriais

Renginio akimirkos

Spartūs socialiniai-ekonominiai pokyčiai lemia sudėtingą jaunimo situaciją. Meilės, moralės stoka šeimose, mokyklose, bendruomenėse, visuomenėje daro neigiamą įtaką auklėjimo ir ugdymo procesui. Dvasinių vertybių stoka jaunų žmonių gyvenimą daro beprasmišką.

2012 metus Lietuvos vyskupai paskelbė Palaimintojo Jurgio Matulaičio, kurio viso gyvenimo credo buvo „Nugalėk blogį gerumu“, metais. Tauragės Švč. Trejybės parapijos jaunimas bei ateitininkai, atsiliepdami į vyskupų raginimą, trokšdami sukurti visiems žmonėms saugią aplinką, kurioje išnyktų smurtas, patyčios, svaigalų, narkotikų vartojimas, įsigalėtų tvirtos moralinės vertybės, artimo meilės principai, akcentuodami vaikų ir jaunimo visuomeninės bei krikščioniškosios kultūros ugdymo skatinimą, siekdami, jog parapijoje suaktyvėtų mūsų jaunoji karta, gebanti greitai ir veiksmingai atsiliepti į šalia esančių žmonių poreikius, išreikšdami Bažnyčios pastangas dėl žmonių dvasinės ir socialinės gerovės, kvietė jaunimą gegužės 5 d. dalyvauti Tauragės dekanato jaunimo šventėje „NUGALĖK BLOGĮ GERUMU“. Čia jie galėjo prasmingai praleisti laisvalaikį su iš Kauno atvykusia katalikiška „Gyvųjų akmenų“ bendruomene, Marijonų vienuolyno broliu Giedriumi, pabendrauti su draugais bei dvasiškai tobulėti.

Renginys prasidėjo šlovinimo giesme, stengiantis atverti širdis ir prakalbinti dangų. Apie 200 jaunų žmonių iš įvairių Tauragės mokyklų, aplinkinių parapijų (Žemaičių Naumiesčio, Viduklės bei Telšių) parapijos namų salėje kartu su „Gyvųjų akmenų“ komanda džiaugėsi tikėjimo jėga ir giesmės malone. Vėliau jaunimas buvo pakviestas net į dvi konferencijas. Savo mintimis, tikėjimo įžvalgomis ir patirtimi dalijosi Marijonų vienuolyno brolis Giedrius bei „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės nariai. Pirmoji konferencija buvo skirta Pal. J. Matulaičiui, pristatant jį kaip šių dienų apaštalą, o antrojo pokalbio metu jaunimas buvo mokomas nugalėti blogį gerumu.

Susėdę lauke ant žolynėlio ir pasidalinę savo tikėjimo išgyvenimais bei potyriais, pasistiprinę pietumis, jaunuoliai patraukė link Tauragės miesto centro. Gitaros skambesys ir giesmės akordai netilo net ir keliaujant – apie 200 jaunų žmonių skelbė: „Mes tikime ir norime blogį nugalėti gerumu“. Sustoję aikštėje prie fontano jaunuoliai giedojo ir ruošėsi evangelizacinei misijai – Tauragės miesto gyventojams jie troško pranešti, jog šių dienų jaunimas savo širdy turi gyvąjį Dievą.

Tauragės dekanato jaunimo dienos kulminacija buvo šv. Mišios. Galėjome padėkoti Dievui už jaunystės dovaną, veržlumą, tikėjimą, viltį bei meilę. Dėkojome už bendruomenę, kurioje esame, kuri yra dovana, įrodanti, jog gyvenimo kelionėje esi ne vienas. Po šv. Mišių vykusi užtarimo malda daugeliui tapo gyvu tikėjimo išpažinimo liudijimu, parodančiu, jog svarbu melstis vieniems už kitus, prašyti Šv. Dvasios pagalbos. Vakaro programos metu jaunimas šoko, dūko, dainavo ir džiaugėsi neblėstančia jaunystės energija.

Nuoširdžiai dėkojame „Gyvųjų akmenų“ – katalikų pasauliečių – bendrijai, kuri yra susibūrusi tarnauti Katalikų Bažnyčios dvasiniam atsinaujinimui ir Naujajai evangelizacijai, – būtent ji kartu su broliu Giedriumi atnaujino Tauragės katalikišką jaunimo bendruomenę.

Tądien kiekvienas suprato, jog Pal. J. Matulaičio raginimas nugalėti blogį gerumu mus kviečia būti aktyviais žmonėmis, pradėti kurti gražesnį pasaulį nuo savęs, nes, kaip sakė Palaimintasis Jurgis, pakanka „šilto žodžio, materialios ar dvasinės smulkmenėlės, kad būtų sušvelninti negatyvūs žmogaus jausmai“. Džiaugiamės, kad prie mūsų iniciatyvos bei siekių prisidėjo ir padėjo kurti Lietuvos ateitį Tauragės įmonės: J. Gečienės įmonė, UAB „Smaližius X“, UAB „Stragutės mėsa“, S. Mičiulio IĮ „Bremena“, V. Jokūbausko įmonė „Fortūna“, AB „Tauragės maistas“, I. Alijošienės PKF „Agava“, UAB „Eldaga“, UAB „Valdymo apskaita“ ir UAB „Švytis“. Ačiū jiems už Dievo artumo ženklą. Juk tiek ištiesiantys pagalbos ranką, tiek ir ją priimantys, praturtina vieni kitus tuo meilės ryšiu, kuris jungia mus visus kaip Dievo vaikus, Jo be galo mylimus ir Jam brangius. Dalijimasis meile visada bus reikalingas, net ir teisingoje visuomenėje, teisingoje valstybinėje santvarkoje.

Džiaugiamės, kad tokie tikinčiojo jaunimo susibūrimai Tauragei ir visam krikščioniškajam pasauliui rodo, kad dora, tikėjimas, gerumas, šviesa visada buvo, yra ir bus svarbiausia. Nuoširdžiai dėkojame Tauragės klebonui kan. Alvydui Bridikiui, kun. Karoliui Petravičiui, choro vadovei Jūratei Kaplonaitei, Aurimui Šukiui bei visiems tiems, kurie padėjo organizuoti šį renginį ir mokyti jaunimą, jog blogį galima nugalėti tik gerumu, nepasiduoti nevilčiai ir abejingumui.

Tauragė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija