„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. birželio 8 d., Nr.6 (151)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Įsimintina išvyka

Netikėtą, įdomią ir įsimintiną išvyką gegužės 5 dieną Tenenių bei Pajūrio parapijų 5–8 klasių mokiniams dovanojo klebonas kun. Mykolas Petrauskas, o kelionėje vaikus lydėjau aš – Tenenių pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja. Kelionės tikslas – Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija, kurioje vyko kasmetinė Ministrantų, t.y. bažnyčios patarnautojų, diena.

Kunigų seminarijos kiemelyje kiekvieną atvykusį dalyvį pasitiko meile spinduliuojančios klierikų akys. Šių žmonių gerumas šildė per kiekvieną renginio užsiėmimą. Jų išties buvo daug ir įvairių. Iš pradžių mokiniai susipažino su grupelių vadovais. Jie vaikams paaiškino, kas yra šv. Mišios, kokia jų prasmė. Žinoma, buvo ne tik teoriniai užsiėmimai. Nenutilo vaikų juokas, kai grupelėse buvo žaidžiama. Iškilmingai Ministrantų dienos svečius pasveikino Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Vėliau jis aukojo šv. Mišias su augziliaru vyskupu Genadijumi Linu Vodopjanovu OFM, skambėjo ir mokinių maldos bei giesmės. Pasibaigus šv. Mišioms jaunimas buvo pakviestas papietauti. Šiek tiek pailsėjus, vėl prasidėjo įvairūs užsiėmimai. Mokiniai turėjo galimybę kurti maldas, susipažinti su religine atributika bei jos paskirtimi. Išvyką vainikavo ant Šatrijos kalno vykusios Gegužinės pamaldos, kurių metu giedota Šv. Mergelės Marijos litanija. Vietiniai gyventojai, vaišindami svečius bandelėmis ir koše, pasakojo, kad toks dalykas ant Šatrijos kalno vykęs pirmą kartą.

Kai mūsų autobusas pasuko link namų, ilgai netilo kalbos apie dienos įvykius. Mokiniai čiauškėjo, kaip smagu, kad yra organizuojamos tokios išvykos. Aš pagalvojau, kad nepamirštamą šeštadienį dovanojęs Tenenių bei Pajūrio parapijų klebonas kun. M. Petrauskas mokinių širdelėse įskiepijo gerumo, atlaidumo ir nuoširdumo daigelius.

Irena Budginienė,
Tenenių pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja

Šilalės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija