„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2012 m. birželio 8 d., Nr.6 (151)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Katechetikos katedros studentai Europos studentų susitikime

Lina Surplytė,

Klaipėdos universiteto Katechetikos katedros II mg. k. Dvasinio
konsultavimo programos studentė

Katechetikos katedros studentai
Šv. Petro aikštėje Vatikane
Autorės nuotrauka

Klaipėdos universiteto Katechetikos katedros aštuonių studentų delegacija balandžio 28 – gegužės 1 dienomis dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Europos universitetų studentų susitikimas 2012“ (European meeting of university students 2012) Italijoje, Romos universitete Tor Vergata. Susitikimas buvo Europos programos „Europos jaunimo judėjimo iniciatyva 2020“ (Youth on the Move-Europa 2020) dalis, skatinanti kultūrų bendradarbiavimą tarp Europos universitetų studentų įvairiose situacijose. Šios programos tikslas – skatinti svarstymus dėl universitetų indėlio, siekiant sukurti Europą, galinčią įveikti ateities sunkumus.

Romoje organizuoto antrojo Europos studentų susitikimo tema – „Universitetų studentų indėlis naujojo humanizmo statybose“. Šio susitikimo metu Klaipėdos universiteto Katechetikos katedros Religijos pedagogikos ir psichologijos bei Dvasinio konsultavimo programų studentai dalyvavo diskusijose „Europos jaunimo judėjimas“ ir „Naujų įgūdžių ir naujų darbo vietų kūrimo darbotvarkė“. Diskusijos organizuotos bendradarbiaujant su Italijos Švietimo ir mokslo ministerija. Seminarai organizuoti italų, anglų ir ispanų kalbomis, kiekvienas iš jų prasidėdavo pamaldomis. Katechetikos katedros studentai turėjo unikalią galimybę išreikšti savo religinę patirtį bei pasisakyti kultūros, visuomenės, ekonomikos, politikos, mokslo ir technologinių tyrimų klausimais, Lietuvos ir įvairių Europos valstybių studentai dalinosi savo šalių patirtimi puoselėjant studentų evangelizaciją ir kasdienių problemų sprendimą krikščioniškų vertybių pagrindu. Europos universitetų studentų susitikimo metu buvo aptarta Europos universitetų pastoracija, vienas iš pagrindinių renginio tikslų buvo pasidalinti jaunimo evangelizacijos universitetuose patirtimi remiantis įvairių Europos universitetų praktika.

Darbo grupėse metu studentai iš Klaipėdos pristatė savo studijuojamas specialybes (Religijos pedagogika ir psichologija bei Dvasinis konsultavimas), pabrėždami mokslo ir tikėjimo santykį juose, aptarė Bažnyčios reikšmę ir įtaką puoselėjant jaunimo išsilavinimą. Aktyviai diskutuota jaunimo įsidarbinimo klausimais Lietuvoje ir Europoje, analizuotas Bažnyčios vaidmuo šiame kontekste. Prieita prie išvados, kad jaunimo nedarbo klausimas labai opus ne tik Italijoje, tačiau ir visoje Europoje, o Bažnyčia turi aktyviai kištis į valstybėse formuojamą jaunimo politiką tam, kad jaunimo įsidarbinimo perspektyvos tik gerėtų.

Tiek darbo grupėse, tiek visos konferencijos uždarymo metu buvo nuspręsta, kad svarbu stiprinti jaunimo religingumą. Viena iš galimų veiklos krypčių šioje srityje – evangelizacijos mokyklų steigimas, pasitelkiant virtualią erdvę, socialinius tinklus visoje Europoje ir Lietuvoje. Diskusijų metu gimė idėja organizuoti susitikimus, kuriuose studentai evangelizuotų vieni kitus. Siekiant padėti pamatus pirmajai tokio tipo mokyklai, renginyje dalyvavę studentai susibūrė į socialinio tinklo grupę, kad krikščioniškas jaunimas ir toliau palaikytų tarpusavio santykius, dalintųsi idėjomis, skleistų gerąją naujieną universitetų bendruomenėse, kad turėtų galimybę dalintis naujosios evangelizacijos idėjomis. Konferencijos pabaigoje buvo akcentuojama studentų bendruomenės svarba. Kalbėdami apie naujosios evangelizacijos perspektyvas universitetuose, daugiausia dėmesio turime skirti studentų evangelizacijai, nes studentai yra universiteto esmė, prasmė ir širdis.

Sekmadienį konferencijos dalyviams buvo suteikta galimybė dalyvauti Eucharistijos šventime Šv. Petro bazilikoje. Eucharistijos liturgijai vadovavo ir Kunigystės šventimus teikė popiežius Benediktas XVI. Šventasis Tėvas sakė, kad dabar krikščionių buvimas universitete yra reikalingas labiau nei bet kada, kad tai yra labiausiai jaudinantis laikas, nes tikėjimas yra užgožiamas šiandienio materializmo. Popiežius pabrėžė, kad per asmeninį susitikimą su Viešpačiu ir tarpusavio bendrystę kiekvieno širdis gali būti atnaujinama, gali rasti savo gyvenimo kryptį. Renginio uždarymo metu Lietuvos delegatams buvo suteikta garbė atnašauti konferencijos uždarymo iškilmėse organizuotose šv. Mišiose, kurias aukojo Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Angelo Bagnasco.

Katechetikos katedros studentai ne tik aktyviai dalyvavo diskusijose ir seminaruose, bet nepraleido progos kitų šalių studentus supažindinti su lietuvių kultūra ir kalbos subtilybėmis. Kitų šalių studentai noriai mokėsi lietuvių kalbos ir žavėjosi jos unikalumu. Laisvu laiku Katechetikos katedros studentai bendravo su kitų šalių atstovais, dalijosi patirtais įspūdžiais, kartu leido laiką. Europos studentų delegacijos turėjo galimybę apžiūrėti Romą, susipažinti su miesto įžymybėmis. Klaipėdos universiteto Katechetikos katedros studentų delegacija susipažino su Romos istorine architektūra, Italijos tradicine virtuve, renginyje pasisėmė naujų idėjų tolimesnei veiklai ir patirties skleidžiant tikėjimą savo bendruomenėje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija